Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Kriminalistika: Technické, forenzní a kybernetické aspekty

Autor: Kolektiv autorů - Porada Viktor,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele. Základní pojmy a teorie z nich vytvořené vycházejí z této jednoduché představy. Každý pachatel je materiálního (hmotného) původu a lze jej v zásadě

Sleva 15 % z běžně ceny 1 990 Kč

Naše cena: 1 692 Kč

Skladem u dodavatele

Postmoderní právověda a státověda

Autor: Zoubek Vladimír

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním, zvláště v aspektu střetu mezi univerzalismem západního pojetí základních práv a svobod s globální realitou Clash of Civilizations v mikro- i makrostruktuře znaků

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Kapesní česko-čínský/čínsko-český právnický slovníček

Autor: Tomášek Michal

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Tento kapesní slovníček vznikl excerpcí nejdůležitějších právních předpisů Čínské lidové republiky a reprezentativních děl současné čínské právnické literatury z oblasti teorie práva, ústavního práva, občanského práva, trestního práva, obchodního práva, s

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

MATERIAL FLOW AND LAYOUT. An Integrative Analysis

Autor: Delgado Daynier Rolando Sobrino

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá metodikou návrhu a analýzy materiálového toku v pružných anebo inteligentních výrobních systémech s použitím metod simulace. Vychází z výzkumu a pedagogických potřeb Ústavu výrobních technologií. První kapitola je zaměřena na rozdíly pružných a inteligentních výrobních systémů. Je v ní popsána charakteristika rozdílů jednot-livých systémů a problémy jejich projektovaní,

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o matrikách s komentářem

Autor: Václav Henych

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Komentář zákona o matrikách je veřejnosti předkládán v okamžiku, kdy uplyne téměř jeden rok od jedné z nejzásadnějších změn právního řádu České republiky – rekodifikaci soukromého práva. Uvedené bylo odstartováno přijetím nového občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. V rámci této rekodifikace se součástí

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

České právní dějiny, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav,Knoll Vilém

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojednání o státních a právních dějinách na území České republiky od nejstarších dob do rozpadu Československa. Od

Sleva 15 % z běžně ceny 720 Kč

Naše cena: 612 Kč

Skladem u dodavatele

Základy sociologie a politologie, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Danics Štefan,Dubský Josef,Urban Lukáš

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá v překročení pouze úzce sociologického a politologického úhlu pohledu, což se projevuje v interdisciplinárním přístupu k představení obou vědních oborů. Autoři totiž zastávají názor, že porozumění aktuálním politickým procesům předpokládá zkoumat je v širším společenském rámci

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Metodológia projektovania psychologického výskumu

Autor: Alojz Ritomský

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Publikácia odpovedá na kľúčovú otázku: „Ako projektovať psychologický výskum?“. Táto otázka produkuje v konkrétnom psychologickom výskume cestu poznania, lemovanú množstvom otázok: Aký máme výskumný problém? Aká je oblasť, v ktorej sa problém nachádza? Ako závažný je problém? Aké sú naše výskumné ciele? Čo relevantné o problémovej oblasti a probléme je známe? Aké sú širšie (aj filozofické)

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Recepce římského práva

Autor: David Falada

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Publikace je učebním textem, přibližujícím postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě. Jde o proces, který v Evropě probíhal především v období od 11. až do konce 19. století. Učební text ale zasazuje proces recepce do kontextu. Obsahuje tudíž na jedné straně též informace o vývoji práva mezi pádem Západořímské říše a nástupem vlastní recepce (v souvislosti

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Kompenzačný model odmeňovania v organizáciách

Autor: Kolektiv autorů - Krajňáková Emília,Babynina Lilia,Odehov Jurij

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Monografia je venovaná analýze a skúmaniu teoretických a praktických problémov vzniku a formovaniu kompenzačného modelu odmeňovania za prácu a jeho aplikácii v rozvoji miezd a iných foriem odmeňovania v podmienkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ruska

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny práva a společnosti

Autor: Mucha Ivan

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Monografie obrací pozornost k institucionálním a normativním procesům změn v současné společnosti. Vychází z předpokladu, že vzhledem k narůstající složitosti, komplexitě a diferenciaci vztahů dochází dnes k zvětšování propasti mezi teoretickými koncepty a faktickými procesy změn. Podobně je zpochybněna i myšlenka přímého zásahu do běhu událostí, jejich regulace a kontroly opírající se o tzv.

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Technological Heredity in Bearing Production

Autor: Görögová Ingrid

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Metody sledování kvality jsou nyní nedílnou součástí a běžnou praxí většiny strojírenských firem, technologické procesy vstoupit významný znak v oboru strojírenství. Problematika kvality je velmi aktuální, což souvisí s rostoucím šíření a provádění těchto metod v praxi. Tato monografie je věnovaná technologickému dědičnosti výroby ložisek, jsou zde shromážděny teoretické znalosti v oboru, stejně

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Media Institutionalism

Autor: Hajduk Ľudovít

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Mediálny inštitucionalizmus by sa mal uskutočňovať z perspektívy teórie konania a teórie inštitúcií. Z pohľadu jednotlivca preto ide vždy o to, vytvoriť súlad medzi hľadiskami prospechov a spravodlivosti, t. j. konať tak, aby pri sledovaní vlastných cieľov nevznikali konflikty s postulátmi spravodlivosti. V spoločenskom pohľade sa treba usilovať o sociálnu spravodlivosť s funkcionalitou spôsobov

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Fiskální a monetární politika po velké recesi

Autor: Kolektiv autorů - Kubátová Květa,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Vědecká monografie se zaobírá aktuálními otázkami vývoje jak měnové, tak i fiskální politiky po velké recesi. V jednotlivých kapitolách autoři prezentují analýzy dopadů světové finanční, hospodářské a dluhové krize na ekonomiky členských států Evropské unie. Autoři dále hodnotí nástroje fiskální a měnové politiky a nabízejí náměty jak tyto nástroje zefektivnit v pokrizovém vývoji, analyzují

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

English for Law Students - Reader with Exercises

Autor: Kolektiv autorů - Kurucová Zuzana,Demovičová Andrea

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a európske právo, resp. právo EU. Študijný materiál je rozdelený do dvadsiatich dvoch kapitol a jeho cieľom je poskytnúť primárne študentom práva PEVŠ základy právnej angličtiny potrebné pre ich ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Jednotlivé kapitoly sú rozdelené do častí s kľúčovými

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Medzinárodné právo verejné - Druhá časť

Autor: Kolektiv autorů - Jankuv Juraj,Lantajová Dagmar,Blaškovič Kristián,Buchta Tomáš,Arbet Daniel

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
15 %
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov, zahŕňajúce režimy štátneho územia, štátnych hraníc, hraničných režimov a cezhraničnej spolupráce, medzinárodné morské právo,

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


G K podpis SKY
Letní čtení

Přihlášení uživatele