Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Objektové modelování

Autor: Vojtěch Merunka

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Kniha objasňuje čtenářům moderní zásady tvorby softwaru s důrazem na objektové modelování dat. Jde o důležitou disciplínu mezi ostatními nástroji a technikami nezbytnými pro tvorbu a údržbu softwaru.

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Mezinárodní ekonomie - (vybrané texty a příklady)

Autor: Karel Šrédl

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

3 / 5
27 %
Kniha je cvičebnicí k předmětu Mezinárodní ekonomie. Kniha je zařazena do seznamu povinné studijní literatury České zemědělské university.

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Chování spotřebitele při nákupu potravin

Autor: Aleš Hes

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
28 %
Předkládaná publikace přináší mnoho poznatků o chování spotřebitelů v České republice v porovnání se např. situací v sousedním Slovensku. Vznikla na základě dlouhodobých průzkumů autorského kolektivu a získané výsledky mohou velmi dobře rozšířit čtenářům obzory o změnách v chování našich spotřebitelů, což pak mohou využít ke svým komerčním cílům.

Sleva 28 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie

Autor: Jan Klíma

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Chcete snadno a rychle nabýt základní znalosti z oblasti makroekonomie? Připadá Vám tato vědní disciplína složitá? Začtěte se do knihy Makroekonomie od Jana Klímy. Autor jasně a srozumitelně vysvětluje základní pojmy a principy a využívá přehledné grafy pro znázornění vztahů mezi veličinami.

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Obce a regiony jako politický prostor

Autor: Jaroslav Čmejrek

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Vyjímečná kniha o roli místní a regionální politiky a o politické participaci občanů, bez níž se zastupitelská demokracie stává prázdným pojmem. Kniha přibližuje formování lokální a regionální politické reprezentace, poukazuje na rozdíly mezi národní a regionální úrovni politického procesu a na rozdíly mezi městem a venkovem.

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Od znalostí k inovacím

Autor: Jan Barták

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Kniha popisuje problematiku tvorby, rozvíjení a využívání znalostí v organizacích. Kniha je zařazena do seznamu povinné studijní literatury University Jana Amose Komenského.

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Institucionální ekonomie

Autor: Stefan Voigt

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
První kniha na toto téma vydaná v ČR. Výjimečné dílo německého autora. Kniha je základní učebnicí příslušného oboru na Národohospodářské fakultě VŠE. Chceme-li porozumět fungování ekonomického systému; vysvětlit, proč řada pokusů o reformy hospodářství selhává a obyvatelstvu škodí; pochopit, jak co nejvíce snížit množství konfliktů a naopak zajistit vysokou životní úroveň, musíme se zabývat

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Demokracie, anarchie a omyly ekonomie

Autor: Hans-Hermann Hoppe

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Hoppe je v dnešní době ojedinělým intelektuálním zjevem. Své texty na rozdíl od většiny současných autorů neadresuje uzavřené skupině expertů, kteří za zdmi výzkumných ústavů spekulují o tom, jak by se choval svět, kdyby odpovídal jejich modelům. Hoppe se pokouší oslovovat ty, kteří mají touhu po porozumění světu, který nás obklopuje. Jeho texty nepředpokládají čtenářovu hlubokou

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Řídit nebo vést

Autor: Jan Barták

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Jak „řídit” lidský kapitál v organizaci , podmínky řízení rozvoje učící se společnosti , firemní komunikace, tvorba a realizace strategie řízení lidských zdrojů. Autor poukazuje na rozmanitost struktur a modelů, které se zabývají problematikou lidského potenciálu. Současně se ale nevymaňuje z horizontu soudržnosti, v níž inspiruje, motivuje a nementorsky předkládá možnost, jak na dané téma

Sleva 26 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Quo vadis, personalistiko?

Autor: Jan Barták

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Kniha řeší oblast proměny personalistiky v globální a informační společnosti , teoretické základy i praktické postupy , personalistika a její podnikatelské funkce , personální management a firemní kultura Jedna z možností jak uchopit chápání světa, je odstoupit od zastaralých paradigmat. Autor nám ukazuje, jak ty méně šťastné přístupy k lidem i k vedení organizačních celků změnit k lepšímu, jak

Sleva 26 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Správa společností

Autor: Miroslav Hučka

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Corporate Governance je pojem, který v poslední době ovládl podnikatelské a finanční spektrum celého světa. Kniha přináší poznatky z praxe správy společností v Německu, Francii, Velké Británii, ČR, střední a východní Evropě, USA a Japonsku. Případové studie ukazují krach firmy Enron, kauzu TV Nova, kauzu IPB a kauzu Východoslovenských železáren. Nejdete zde odpovědi na otázky z oblasti volnosti v

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Účetní výkazy v praxi

Autor: Marie Paseková

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Kniha je určena odborné veřejnosti, která se potřebuje správně orientovat v oblasti účetního výkaznictví a pochopit široký vějíř účetních pojmů, postupů, informací a přehledů. Její předností je systematický postup po jednotlivých položkách účetních výkazů, fundovaná explikace obsahové stránky a citlivý přístup autorky k vysvětlení všech návazností a složitějších problémů.

Sleva 26 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Prezentační dovednosti

Autor: Ivana Hospodářová

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Umět veřejně vystupovat a prezentovat, umět vyjádřit svůj názor, umět prodat to, co umím, zapůsobit na ostatní silou své argumentace. Dnes bez těchto znalostí neobstojíme. Autorka vychází ze svých bohatých praktických zkušeností.

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

AC/DC vyber si tým

Autor: Kolektiv autorů - Hana Kyrianová,Jan Gruber

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
24 %
Seznamte se s personalistkou Klárou, která stojí před úkolem vybrat několik nových zaměstnanců. Poutavou formou příběhu, který se odehrává v desítkách firem každý den, Vás provedeme nástrahami získávání a výběru zaměstnanců. Kniha je příručkou pro ty, kteří problematikou posuzování lidí při získávání nových zaměstnanců (AC) a rozvoje lidí ve firmě pomocí (DC) znají jen z části nebo vůbec.

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Učící se organizace

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Tichá,Aleš Leznar

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
24 %
V dnešní turbulentní době jsou náklady na odměňování a rozvoj lidí jednou z nejvyšších položek firmy. Kniha pomáhá tvorbě firemní kultury, zaměřuje se na zavádění zásad učící se organizace, které staví do popředí kvalitu znalostí a loajalitu zaměstnance. Znalostní aktiva poskytují užitečné služby a mají tak potenciální ekonomickou hodnotu. Na rozdíl od fyzických aktiv se však lze o znalostní

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do právnické angličtiny - Brno Internationál Business School

Autor: Radoslava Šopovová

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Úvod do právnické angličtiny (Introduction to English for Law) je učební pomůckou určenou zejména pro studenty vysokých škol. Tato učební pomůcka byla navržena podle současného učebního plánu a poskytuje úvod ke studiu odborné angličtiny v souladu se studovanými disciplinami práva v bakalářském programu. Cílem tohoto materiálu, který jen uvádí do problematiky jednotlivých právních odvětví v

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Skryté bohatství firmy

Autor: Jan Barták

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
To, co je ve firmě nejcennější, neuhlídá žádná bezpečnostní agentura. Je to ukryto v lidech, v jejich rozumu, znalostech a dovednostech, citu a vůli. Svůj potenciál mohou, ale také nemusí, rozvíjet a využívat v zájmu firmy i svém vlastním. Pokud firma vytváří podmínky pro využívání sociálního kapitálu i znalostního (efektivní využívání znalostí a dovedností lidí), má šanci na uplatnění i v

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Organizace soudnictví a právní služby

Autor: Ilona Schelleová

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
K nejvýznamnějším funkcím státu patří výkon soudnictví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům občanů. Každý člověk má mít svobodný přístup k soudům. Každý demokratický stát si buduje instituce sloužící k ochraně před nezákonnými zásahy výkonné moci.

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Inovace ve finančním řízení

Autor: Zdeněk Raška

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Autorům této knihy se podařilo rozšířit horizont stávajících představ v dané oblasti také na ostatní související a mnohdy vlastně i prvotní aspekty, ke kterým nesporně patří oblast financování. Doplněním o poslední poznatky z oblasti ekonomických analýz vznikla exaktně zaměřená část, která naznačuje zejména vrcholovému managementu firem cestu do oblasti, která není zcela „dobře osvětlená“. Další

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Biblický třpyt v české poezii XX. století

Autor: Kolektiv autorů - Olga Nytrová,Milan Balabán

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
28 %
Očekávaný - a možná i dychtivý - čtenáři, vstup do naší obrazárny slov, do laguny biblické i české, pij radostně z té studny dávných i současných básníků. Jejich lesk, třpyt i jas tě veď - až do Betléma, domova

Sleva 28 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Z podnikových krizí k vítězství

Autor: Roman Zuzák

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Autor se věnuje tématu krizového řízení s pohledu možné příležitosti ke pozitivní změně, která může být pozitivním mezníkem růstu. Kniha je zařazena do seznamu povinné studijní literatury České zemědělské University.

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Mýty a realita výzkumu a vývoje

Autor: Martin Navrátil

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Kniha je určená manažérům výzkumných, vývojových a výrobních institucí, tak i studentům technických oborů. Zábavnou a velmi čtivou formou v ní autor shrnuje poznatky získané během více jak 30leté praxe v úspěšném řízení výzkumu pro velké nadnárodní korporace v Kanadě a USA. Velikou předností publikace je skutečnost, že na příkladech "ze života" ilustruje obtížnost zavádění výsledků výzkumu do

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Neuralgické body managementu

Autor: Alexander Huňát

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
27 %
Je vidět, že knihu psal člověk s bohatými zkušenostmi a lékařským nadhledem. Z pohledu řízení podniků je dobře popsáno řízení lidských zdrojů a přístupy manažerů k řízení firem. Pokud jde o mne, za nejlepší pasáž považuji kapitolu Role manažera Vít Švajcr, Head of Sourcing Section, CzechInvest

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Marketing

Autor: Tomáš Urbánek

publisher: Alfa Nakladatelství, s.r.o.

0 / 5
26 %
Text Tomáše Urbánka zaujme svou jednoduchostí a přesností. Bez zbytečné „vaty“ student získá komplexní pohled do základů marketingu

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele