Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Bahá´u´lláhovy vybrané spisy

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Kniha lásky a duchovní síly. Bahá’u’lláh ohlašuje Den Boží, objasňuje postavení Božích Projevů, pojednává o nesmrtelné duši, Světovém řádu, Nejvyšším míru a duchovním smyslu života. Editor Shoghi Effendi.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Bahá´u´lláhovy Desky - zjevené po Kitáb-i-Aqdas

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Soubor nejduležitějších Bahá’u’lláhových dopisů či Desek, které byly napsány v období 70. - 90. let 19. století, po sepsání nejduležitější Knihy Bahá’í víry - tj. Nejsvětější Knihy - Kitáb-i-Aqdas. Výbor obsahuje mj. Bahá’u’lláhuv dopis celému křesťanstvu, ve kterém mu oznamuje návrat Krista. Dále zde čtenář nalezne dopisy adresované celému lidstvu, vysvětlující nezbytné zásady pro budování

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá´u´lláh-kníže pokoje(portr

Autor: David Hofman

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Kniha vypovídá o hrdinství a ušlechtilosti na straně jedné a proradnosti a zlu na straně druhé. Nejpodrobnější životopis Bahá’u’lláha v češtině přináší také citace z jeho dopisů Napoleonovi III., královně Viktorii či papeži Piu IX.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Otevřené dveře

Autor: Bahá´u´lláh

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Končí všechno smrtí? Pokud ne, jak asi vypadá život po smrti?Setkáme se pak se svými blízkými? Můžeme se již na tomto světě přimlouvat za rozvoja odpuštění pro člověka, který je již po smrti? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se nacházejí v této krátké sbírce citátů z Bahá’í Písma.

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Stvořitel

Autor: Roberta Hafenstein

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Soubor tří příběhů pro děti o poznání a lásce k Bohu.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Příběhy o Abdu´l-Baháovi

Autor: Jacqueline Mehrabi

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Nádherná sbírka krátkých příběhů ze života Toho, kdo byl znám jako Mistr. Byl nejstarším synem Bahá’u’lláha, zakladatele celosvětové Bahá’í víry. ‘Abdu’l-Baháa (1844 - 1921) milovali a respektovali všichni, kdo Jej znali. Děti se kolem Něj shromaždovaly, ať šel kamkoliv, instinktivně poznávaly Jeho laskavost a ušlechtilé vlastnosti. ‘Abdu’l-Baháova láska, humor a moudrost jsou překrásně vylíčeny

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Odpovědi na některé otázky

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Syn Bahá’u’lláha předkládá logické důkazy Boží existence, objasňuje biblická proroctví a zázraky, zabývá se nesmrtelnou duší, svobodnou vůlí, osudem, Boží spravedlností, rolí Projevů Božích v dějinách, původem člověka a jinými tématy.

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá’í

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Publikace připomínající svým pojetím i formátem časopis, podrobně informuje o všech základních aspektech Bahá'í víry, života Bahá'í společenství i jednotlivých věřících. Na 88 barevných stranách přináší rozličné grafy, fotografie, statistiky, rozhovory a sloupky, tak jak je v časopisech zvykem, což určitě zaujme širokou veřejnost stejně jako oborníky, kteří chtějí mít všechny informace o Bahá'í

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem u dodavatele

Země je jediným domovem

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
50 %

Sleva 50 % z běžně ceny 10 Kč

Naše cena: 5 Kč

Skladem

Růže lásky

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost bez násilí:dar naši

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Vysloboďte slnko

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Brilantní důkaz

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 10 Kč

Naše cena: 8 Kč

Skladem u dodavatele

Sedem údolí a štyri údolí

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Pařížské promluvy - ‘Abdu’l-Baháovy přednášky z roku 1911

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
‘Abdu’l-Bahá ve Svých pařížských přednáškách z roku 1911 předvídal některé největší triumfy a bolesti dvacátého století. Jeho prorocká slova dnes promlouvají dokonce ještě jasněji, když poukazují na taková témata, jako je hledání pravdy u každého jednotlivce, odstranění předsudků jednota všech národů a rovnoprávnost mezi muži a ženami. Jde o zdroj inspirace, který by neměl chybět v

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Poslední vůle 'Abdu'l-Baháa

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
Důležitý dokument Bahá’í správního řádu zajišťující trvalou jednotu světového Bahá’í společenství.

Sleva 20 % z běžně ceny 5 Kč

Naše cena: 4 Kč

Skladem u dodavatele

Desky Božího plánu

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
20 %
V Deskách Božího plánu zjevených v letech 1916 až 1917 ‘Abdu’l-Bahá kreslí jasnou konturou mistrovský plán duchovní obnovy světa. Věřící Severní Ameriky v nich naléhavě vyzývá, aby povstali k šíření Bahá’u’lláhova učení po celé planetě a tím dali do pohybu spásné síly uvolněné Bahá’u’lláhovým zjevením. Jak se stále vzdalujeme dnům, kdy byly tyto Desky zjeveny, můžeme sledovat změny, které

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele