Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia

Autor: Kolektiv autorů - I. Bičík,Kolektiv

publisher: ČGS

4.5 / 5
18 %
První svazek nové řady učebnic geografie pro gymnázia.

Sleva 18 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství (2. vydání)

Autor: Vladimír Baar

publisher: ČGS

4.8 / 5
18 %
Učebnice zeměpisu pro OA a jiné střední odborné školy vychází jako dosud jediná ze Standardu odborného vzdělávání pro obchodní akademie a naplňuje nové osnovy závazné od září 2002. První díl přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle hlavních ekonomických center a jejich zájmových sfér. Druhé vydání bylo aktualizováno podle současné situace.

Sleva 18 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis cestovního ruchu - 3. upravené vydání

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Životní prostředí

Autor: Miloslav Štulc

publisher: ČGS

5 / 5
18 %
Učebnice o životním prostředí pro střední odborné školy : příručka pro učitele a veřejnost.

Sleva 18 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis – Globální geografické základy světového hospodářství

Autor: Kolektiv autorů - I. Bičík,Kolektiv

publisher: ČGS

5 / 5
18 %
2. díl nové učebnice zeměpisu pro OA rovněž důsledně vychází z nových osnov závazných pro tyto školy. Obsahuje moderně koncipovaný obecný hospodářský zeměpis, tj. ekonomické, sociální, kulturně-geografické, geopolitické a environmentální aspekty světové ekonomiky. Učebnice může sloužit jako vhodná příručka i pro učitele jiných škol.

Sleva 18 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

5 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Ekologie a životní prostředí

publisher: ČGS

5 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Zoologie 2 - Obratlovci

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

4 / 5
18 %
Také tento svazek řady učebnic přírodopisu pro základní školy navazuje ve stejné koncepci na učebnici Zoologie 1. Seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu těchto živočichů k člověku a rovněž jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Regionální zeměpis světadílů (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Bičík, kol.

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Spojením dřívějších tří dílčích svazků vznikla jediná učebnice zahrnující regionální zeměpis všech dílů světa i oceánů. Kromě úprav textů reagujících na vývoj ve světě a aktualizace číselných údajů včetně tabulek se v učebnici kvalitativně změnila i grafická část tematických dvoustran.

Sleva 18 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Přírodopis pro 8. ročník - Člověk

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

1 / 5
18 %
Dosud chybějící titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami. Po vydání bude metodická příručka určená k práci s tímto titulem přístupna zdarma na našich internetových stránkách.

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Botanika 1 - Bakterie, řasy, houby

Autor: Kolektiv autorů - Bohdan Škoda, Miroslav Maleninský

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Učebnice seznamuje žáky se základními vlastnostmi života a s jeho podmínkami, se stavbou buněk a s principy některých důležitých životních dějů. Přehled organismů je uveden základní charakteristikou bakterií, hlavní část učebnice se věnuje nižším rostlinám (řasám) a houbám. Závěrem je zařazena výběrová kapitola věnovaná virům.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Zoologie 1 - Bezobratlí

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních ekologických vztahů a pojmů. Přináší netradiční náměty na pozorování bezobratlých živočichů včetně jednoduchých návodů na jejich chov.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Praktický zeměpis - Pracovní sešit

Autor: J. Peštová

publisher: ČGS

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Tampír V.,Červinka P.

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 19 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpisný slovníček

Autor: Kolektiv autorů - V. Vilímek,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Slovníček zeměpisných pojmů stručně a jednoduše vysvětluje termíny, se kterými se uživatelé setkávají v učebnicích zeměpisu, upozorňuje na jejich souvislosti. Je určen především studentům středních škol, zejména v přípravě na maturitu. Pomůcka pro učitele středních a základních škol, pro vysokoškolské studenty geografie.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis naší vlasti - Pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
První z modernizovaných sešitů navazuje koncepcí na úspěšný titul Znám Českou republiku stejné autorky. Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 18 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Přírodopis pro 6. ročník - Botanika 1, Zoologie 1 - ČGS

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně.

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: D. Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Nový sešit je koncipován tak, aby vedl k poznávání a procvičování jednoduchých metod a technik vedoucích k efektivnímu využívání rozmanitých informačních zdrojů . Většina úkolů procvičuje specificky geografické i obecné dovednosti, jež napomáhají k získání klíčových kompetencí ve smyslu Rámcových vzdělávacích programů pro základní i gymnaziální vzdělávání. Do pracovního sešitu se promítají

Sleva 18 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Přírodopis pro 7. ročník - Zoologie 2, Botanika 2

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje

Sleva 19 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Tlach S.,Herink J.

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Zeměpis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání

Sleva 18 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou

Sleva 18 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Ekologická a enviromentální výchova

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy. Text učebnice je rozdělen do čtyř tematických okruhů: Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity

Sleva 18 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Atlas - Člověk a jeho svět

Autor: Pavel Červinka

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Mapový a obrazový atlas doplňující ucelenou řadu učebnic ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele