Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Literatura v průsečíku otázek

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a s působením v následném dvacetiletí (přeložil Proustovo Hledání ztraceného času a zveřejňoval samizdatově své odborné práce).

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Literární monády - Stručné dějiny (nejen) literatury v zrcadle nastaveném zkaženému světu

Autor: Jan Jícha

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Čtivé a přitom podrobné dějiny světové literatury napsal středoškolský pedagog-bohemista a úspěšný prozaik se smyslem pro humor, který se věnuje studiu holistického přístupu k životu. Literární monády jsou proto nejen jeho autorským pohledem na literaturu a vzdělanost skrze principy jin a jang, ale i aspirují na to, aby jako alternativní literární příručka sloužily zájemcům bez rozdílu věku po

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Město Mons - Texty z let 2001-2004

Autor: Josef Straka

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
V krátkých existenciálních textech balancujících na pomezí poezie a prózy putuje Leon Zirkt krajinou duše a světa.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Otvírací doba. Záznamy - Otvírací doba (básně 1981-1985) Záznamy (1985-1986)

Autor: Albert Kaufman

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Obě sbírky navazující na kultovní a slavnou prvotinu Indiferentní krajina (smz. 1981, Paseka 2001) byly psány v letech 1981 až 1986. I ony jsou svrchovaným dokumentem tehdejšího "odmítání". Plejádou skeptických a sarkastických reflexí a obrazů tvoří příklad vyhraněně existenciálního protestu promítnutého do nikoli obecně sdíleného generačního postoje. Kaufmann podmaňuje ryzostí svého vzdoru a

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnóza 729

Autor: Tomáš Hájek

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kniha spisovatele a filosofa Tomáše Hájka je prózou o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka. Tématem je bezvýchodnost života dokonalých mužů a krásných žen.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

O Jakubu Demlovi

Autor: Miloš Dvořák

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje studie, stati a recenze významného kritika katolické orientace Miloše Dvořáka (*1919-1971) uveřejněné ve významných periodikách (Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku atd.), dále jde o texty, které po nucené odmlce v 50. letech mohl M. D. publikovat v 2. polovině 60. let (Tvář, Host do domu, Obnova). Nechybí ani studie zachované jen v pozůstalosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

V hodině dvanácté

Autor: Jaroslav Hulák

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Básnickou sbírku V hodině dvanácté sestavil Jaroslav Hulák v létě 1998, kdy byl hospitalizován v motolské nemocnici, vnikla tak sbírka na rozloučenou s přáteli a blízkými – odtud její název a úvodní věnování. Některé texty, které Jaroslav Hulák do svého výboru zařadil, vznikly již během válečných let (Dobrý den pane Gauguin, Chvála aviatiky, Jízda vlakem, Tkání pavučiny a další).

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Kostel v mlze

Autor: Josef Straka

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Krátké existenciální texty na pomezí poezie a prózy.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Studie o španělské literatuře

Autor: Václav Černý

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Zásadní kniha jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury 20. století představuje svého autora vůbec poprvé souhrnně jako specialistu na španělskou literaturu a kulturu. Černý byl znám jako znalec francouzské a italské literatury, bohemista a komparatista - tato kniha dokazuje, že Španělsko, jeho kultura a zejména postava Dona Quijota, s nímž se Černý ztotožňoval, byly od dvacátých let až do

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Eseje o ruských spisovatelích

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
První oddíl esejistických rozprav shrnuje pojednání o ruské klasice, druhý o období moderny a meziválečné avantgardy, do třetího jsou vybrány reflexe ruské prózy z poválečného období.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Sonety platónské jeskyňky & jiné básně

Autor: Zbyněk Benýšek

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Sbírka představuje básně formálně vytříbené, svou vážností polemizující s tou částí současného poetického dění, které sází na řečovost a rozvolněnost výpovědi.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Problémy a příběhy - Od Puchmajera k Páralovi

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kniha souboru statí z oblasti literární bohemistiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty - Rozhovory a promluvy českých básníků,…

Autor: Petr Kotyk

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Rozhovory a promluvy českých básníků, spisovatelů a překladatelů z let 1990–1995

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Máchovská zření Františka Doležala

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Sborník přibližuje atmosféru období let 1964-72, kdy vznikala nejlepší výtvarná díla Františka Doležala a zároveň byla budována Galerie Vincence Kramáře. Publikace obsahuje texty např. od L. Kundery, M. Racka, J. Baleky či Evy Petrové i zajímavé dobové fotografie.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Tušili světelné záplavy

Autor: Ivan O. Štampach

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
11 studií Ivana O. Štampacha se věnuje otázce vnímání Boha v české výtvarné a literární moderně, jejíž představitelé se dostávali až na okraj mystických zření, jako tomu bylo u Březiny, Bílka či Váchala.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Malířovy dopisy - Jaroslavu Mařanovi (1941 - 1944), Lídě D. (1941)

Autor: František Doležal

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Soubor dopisů z válečných let navazuje na sborník Máchovská zření Františka Doležala.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Neodbytný průhled

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
V knize Neodbytný průhled se autor prodírá houštinou svého dosavadního života a reflektuje z různých úhlů vnitřně významné události.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

O smyslu oběti - Biblické reflexe

Autor: František Kautman

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Dvě úvahy literárního historika a spisovatele Františka Kautmana.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Tanec smrti

Autor: Bohumil Nuska

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Prozaický cyklus. Jak je u Nusky samozřejmé, nejde o bezprostřední zachycení umírání v nějakém příběhu či konkrétně viděné situaci, ale o básnicko-filosoficko-historickou prozaickou reflexi smrti v životě člověka vůbec.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Lyonský omnibus

Autor: Petr Pazdera Payne

publisher: Cherm

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Poddůstojníky

Autor: Viki Shock

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Básnická sbírka.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Pršení hlásek v dešti slov

Autor: Miroslav Koryčan

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Básnická sbírka.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Milovaní

Autor: Eugen Liška

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Román Milovaní je jazykově bravurní text o generaci českých křesťanských spisovatelů, již básník Ivan Slavík nazval generací „rozptýlenou“. Na pozadí českých dějin čtyřicátých až sedmdesátých let dvacátého století jsou zde pojednány životní osudy mj. Emanuela Frynty, Rio Preisnera, Ladislava Dvořáka, Ivana Slavíka, Josefa Suchého a dalších českých spisovatelů narozených ve dvacátých letech.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Světlem i stínem - Nad básnickým dílem Pavla Rejchrta

Autor: Filip Kromberec

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Již druhá Kombercova monografická studie (předtím Filip Komberec: Petr Pazdera Payne / literární studie, Cherm 2012) klade důraz na možnosti, jak interpretovat Rejchrtovu lyriku a její tvůrčí principy. Všímá si fenoménů autorovy tvorby jako inklinování na jedné straně k modlitbě, na straně druhé k dada či k nonsensu, dále zkoumá žánrové rozpětí Rejchrtova básnického díla, způsoby dekonstrukce

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele