Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Literatura v průsečíku otázek

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a s působením v následném dvacetiletí (přeložil Proustovo Hledání ztraceného času a zveřejňoval samizdatově své odborné práce).

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Literární monády - Stručné dějiny (nejen) literatury v zrcadle nastaveném zkaženému světu

Autor: Jan Jícha

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Čtivé a přitom podrobné dějiny světové literatury napsal středoškolský pedagog-bohemista a úspěšný prozaik se smyslem pro humor, který se věnuje studiu holistického přístupu k životu. Literární monády jsou proto nejen jeho autorským pohledem na literaturu a vzdělanost skrze principy jin a jang, ale i aspirují na to, aby jako alternativní literární příručka sloužily zájemcům bez rozdílu věku po

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Reflexe

Autor: Marcel Kabát

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Drobné recenze, eseje, duchovní texty a polemiky pražského mystika a celoživotního přítele Ludmily Maceškové (píšící pod pseudonymem Jan Kameník) se obrací k lidskému nitru.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Lomcování slovy

Autor: Jan Štolba

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kritické články navazují soubor esejů o české poezii Nedopadající džbán, za který autor obdržel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se více než 52 básnických knih a obsahují oddíl o české próze. V závěru je svazek doplněn 17 úvahovými útvary o české literatuře a kultuře.

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Tušili světelné záplavy

Autor: Ivan O. Štampach

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
11 studií Ivana O. Štampacha se věnuje otázce vnímání Boha v české výtvarné a literární moderně, jejíž představitelé se dostávali až na okraj mystických zření, jako tomu bylo u Březiny, Bílka či Váchala.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Malířovy dopisy - Jaroslavu Mařanovi (1941 - 1944), Lídě D. (1941)

Autor: František Doležal

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Soubor dopisů z válečných let navazuje na sborník Máchovská zření Františka Doležala.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Neodbytný průhled

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
V knize Neodbytný průhled se autor prodírá houštinou svého dosavadního života a reflektuje z různých úhlů vnitřně významné události.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Upilované mříže

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Brilantní próza estetika, literárního vědce a významného překladatele je inspirována věcností a výrazovou sevřeností "nového románu". Na pozadí historických událostí 2. světové války vypráví tragickou historii české rodiny, z níž dodnes mrazí.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Petr Pazdera Payne - Literární studie

Autor: Filip Komberec

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Monografická studie o tvorbě P. P. Payna (1999-2011) vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu - duchovního, světového a domácího.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

O české literatuře, kritice a historii

Autor: Jan Strakoš

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a Dějiny politických ideologií). Editor L. Soldán do svazku shrnul literárně-historické a literárně-kritické studie a články napsané do roku 1948.

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Město Mons - Texty z let 2001-2004

Autor: Josef Straka

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
V krátkých existenciálních textech balancujících na pomezí poezie a prózy putuje Leon Zirkt krajinou duše a světa.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Otvírací doba. Záznamy - Otvírací doba (básně 1981-1985) Záznamy (1985-1986)

Autor: Albert Kaufman

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Obě sbírky navazující na kultovní a slavnou prvotinu Indiferentní krajina (smz. 1981, Paseka 2001) byly psány v letech 1981 až 1986. I ony jsou svrchovaným dokumentem tehdejšího "odmítání". Plejádou skeptických a sarkastických reflexí a obrazů tvoří příklad vyhraněně existenciálního protestu promítnutého do nikoli obecně sdíleného generačního postoje. Kaufmann podmaňuje ryzostí svého vzdoru a

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnóza 729

Autor: Tomáš Hájek

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kniha spisovatele a filosofa Tomáše Hájka je prózou o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka. Tématem je bezvýchodnost života dokonalých mužů a krásných žen.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

O Jakubu Demlovi

Autor: Miloš Dvořák

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje studie, stati a recenze významného kritika katolické orientace Miloše Dvořáka (*1919-1971) uveřejněné ve významných periodikách (Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku atd.), dále jde o texty, které po nucené odmlce v 50. letech mohl M. D. publikovat v 2. polovině 60. let (Tvář, Host do domu, Obnova). Nechybí ani studie zachované jen v pozůstalosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

V hodině dvanácté

Autor: Jaroslav Hulák

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Básnickou sbírku V hodině dvanácté sestavil Jaroslav Hulák v létě 1998, kdy byl hospitalizován v motolské nemocnici, vnikla tak sbírka na rozloučenou s přáteli a blízkými – odtud její název a úvodní věnování. Některé texty, které Jaroslav Hulák do svého výboru zařadil, vznikly již během válečných let (Dobrý den pane Gauguin, Chvála aviatiky, Jízda vlakem, Tkání pavučiny a další).

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Kostel v mlze

Autor: Josef Straka

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Krátké existenciální texty na pomezí poezie a prózy.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Studie o španělské literatuře

Autor: Václav Černý

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Zásadní kniha jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury 20. století představuje svého autora vůbec poprvé souhrnně jako specialistu na španělskou literaturu a kulturu. Černý byl znám jako znalec francouzské a italské literatury, bohemista a komparatista - tato kniha dokazuje, že Španělsko, jeho kultura a zejména postava Dona Quijota, s nímž se Černý ztotožňoval, byly od dvacátých let až do

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Eseje o ruských spisovatelích

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
První oddíl esejistických rozprav shrnuje pojednání o ruské klasice, druhý o období moderny a meziválečné avantgardy, do třetího jsou vybrány reflexe ruské prózy z poválečného období.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Sonety platónské jeskyňky & jiné básně

Autor: Zbyněk Benýšek

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Sbírka představuje básně formálně vytříbené, svou vážností polemizující s tou částí současného poetického dění, které sází na řečovost a rozvolněnost výpovědi.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Problémy a příběhy - Od Puchmajera k Páralovi

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Kniha souboru statí z oblasti literární bohemistiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty - Rozhovory a promluvy českých básníků,…

Autor: Petr Kotyk

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Rozhovory a promluvy českých básníků, spisovatelů a překladatelů z let 1990–1995

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Máchovská zření Františka Doležala

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Sborník přibližuje atmosféru období let 1964-72, kdy vznikala nejlepší výtvarná díla Františka Doležala a zároveň byla budována Galerie Vincence Kramáře. Publikace obsahuje texty např. od L. Kundery, M. Racka, J. Baleky či Evy Petrové i zajímavé dobové fotografie.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Planeta Euforikum

Autor: Tomáš Hájek

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Planeta Euforikum, sbírka reflexivní lyriky z pera absolventa lékařské fakulty a filosofie Tomáše Hájka (*1964), po více než dvaceti letech navazuje na jeho básnickou prvotinu Stoupání do plynu. Ačkoli autor mezitím vydal několik knih z aplikované filosofie, psal prózy, dramatické texty a eseje, nyní se zase vrací k poezii - to jest na začátek. Právě toto do sbírky vložené sdělení o

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Plovárna Léthé

Autor: Vladimír Mikeš

publisher: Cherm

0 / 5
20 %
Většina prozaického díla Vladimíra Mikeše (1927), loňského laureáta Státní ceny za překladatelské dílo, dosud zůstává v rukopise. Po prvotině Zmizení (Československý spisovatel 1969) stihl vydat už jen Zednickou novelu (Melantrich 1974). Psaní prózy se autor, zcela stranou vší pozornosti, věnoval během celých 70. a 80. let. Nepublikoval přitom ineditně, rukopisy nedával číst ani

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele