Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Nejpokrokovější církevní pracovník - Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Autor: Peter C. A. Morée , Jiří Piškula

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Kořeny a květy biblických pojmů

Autor: Milan Balabán

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů. Autor začíná analýzou hebrejských a řeckých termínů, hledá jejich souvislosti napříč biblickým kánonem, interpretuje typickou balabánovskou poetikou a ve finále konfrontuje čtenáře s jejich překvapivou aktuálností. Z řady "Pro homine" vyházející v Protestantu 2005-2011 vybral a uspořádal Jáchym Gondáš. V jeho výběru najdete pojmy nesporně

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Temno, doba Koniášova

Autor: Jan Fiala

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje českým dějinám první poloviny 18. století a působení proslulého jezuity Antonína Koniáše.

Sleva 20 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Člověče, kde jsi ? - Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010.

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Příspěvky:

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Povídá se... podle Marka a podle Matouše

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Převyprávění dvou novozákonních evangelií od známého nizozemskéhovykladače a vypravěče. Bohatství a síla příběhu o Ježíši bezdogmatizování, frází a církevní nadřazenosti. Před čtenářem se zároveňotevře, jak důležitou roli ve vyprávění evangelistů o Ježíši hrajímotivy z textů starozákonních, jakou roli hrají sami evangelisté a pročse jejich podání liší.

Sleva 20 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Spravedlnost povznáší národ - Bilance theologa uprostřed 90. let

Autor: Jakub S. Trojan

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Výběr zásadních i příležitostních textů z posledního desetiletí.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Exodus a exil - Malá biblická teologie I.

Autor: Deurloo Karel A.

publisher: Eman

0 / 5
20 %
V událostech exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě témata navzájem provázána a jak určují víru a vyznání starozákonních i novozákonních svědků.

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Tam bude jednou náš domov

Autor: Jiří Šimsa , Petr Turecký

publisher: Eman

0 / 5
20 % Novinka
Dvojvýběr z básní autorů lyrického i undergroundového zaměření.

Sleva 20 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Země pod duhou - Vyprávění o stvoření, praotcích a vyvedení z Egypta

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru přikázání a mnoha překážkách na cestě do zaslíbené země. Dětským posluchačům Tobiášovi a Judit je v babylonském zajetí vypráví strýček Ben, a díky jejich rozhovorům porozumíte, proč

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Bolest a naděje

Autor: Elen Plzáková

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015. O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Exodus 3) a přednášky Petra Slámy (Utrpení: Biblický, starozákonní pohled), Ondřeje Slámy (Několik poznámek k hledání „dobrého umírání“), Bohumily

Sleva 20 % z běžně ceny 117 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Tobiáš

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravující moc. Jen je potřeba vydat se na cestu jako Tobiáš.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Quo vadis, čce? - Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014

Autor: Elen Plzáková (ed.)

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Povídá se… podle Tóry

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává příběhy o vyvedení z otroctví egyptského a cestě pouští do zaslíbené země.

Sleva 20 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Lyrika liter

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby „sbírala z kalamity“. A z tohoto pohledu dostávají někdejší čtyřicet let staré výboje svěží a aktuální rozměr.

Sleva 20 % z běžně ceny 337 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Není už rozdíl ? Keine Unterschiede mehr ? No more difference ?

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Texty o úloze multikulturalismu, postojích k přistěhovalectví, o vztahu k bolestem, jež působí neléčená totalitářská a autoritativní minulost, o problémech chudoby. Jednotlivé referáty jsou obvykle doplněny koreferátem účastníka z jiné církve a jiné země. Většinu textů najdete pohromadě v češtině, angličtině, němčině, částečně i francouzsky a nizozemsky. Vhodné jako podklad pro rozhovor

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Pod dlažbou

Autor: Jan Škrob

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Básnická prvotina autora, zakotveného v hluboce žitém křesťanství i bolestech a intelektuálních zápasech současnosti. "Nevěřím na angažovanou a neangažovanou poezii," říká Škrob. "V mých básních je všechno, co v životě vnímám jako důležité. Psát poezii, která by se dala jasně označit jako politická, náboženská, milostná nebo jiným přídomkem, bych bral jako redukci života v jeho vrstvách."

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Světa Jaroslava Šimsy

Autor: Milena Šimsová

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy rozhovorů s pamětníky. Rozsah a skladba textů nabízí překvapivě čtivou, ba dobrodružnou sondu do světa Jaroslava Šimsy, jak ho

Sleva 20 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Krása - Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

A stalo se slovo...

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Úděl a útěcha

publisher: Eman

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Čemu nás naučila válka

publisher: Eman

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Vyznání nejistého chodce

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je nejhlubším zdrojem křesťanského poselství, a na sobě i svém okolí sleduje, jak to dopadá, když se ryzí obsahy křesťanské víry potkávají s

Sleva 20 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

O svatosti milosrdného Boha

Autor: Pavel Skála

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat, na texty z proroků Izaiáše, Micheáše a evangelistů Matouše a Jana. Promlouvají k posluchači překvapivě aktuálně, už tím, že do obzoru

Sleva 20 % z běžně ceny 163 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

... nakonec bude spasen i ďábel

Autor: Johanna Zbořilová

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěsti.

Sleva 20 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele