Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Člověče, kde jsi ? - Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010.

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Příspěvky:

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Povídá se... podle Marka a podle Matouše

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Převyprávění dvou novozákonních evangelií od známého nizozemskéhovykladače a vypravěče. Bohatství a síla příběhu o Ježíši bezdogmatizování, frází a církevní nadřazenosti. Před čtenářem se zároveňotevře, jak důležitou roli ve vyprávění evangelistů o Ježíši hrajímotivy z textů starozákonních, jakou roli hrají sami evangelisté a pročse jejich podání liší.

Sleva 20 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Kořeny a květy biblických pojmů

Autor: Milan Balabán

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů. Autor začíná analýzou hebrejských a řeckých termínů, hledá jejich souvislosti napříč biblickým kánonem, interpretuje typickou balabánovskou poetikou a ve finále konfrontuje čtenáře s jejich překvapivou aktuálností. Z řady "Pro homine" vyházející v Protestantu 2005-2011 vybral a uspořádal Jáchym Gondáš. V jeho výběru najdete pojmy nesporně

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Povídá se… podle Tóry

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává příběhy o vyvedení z otroctví egyptského a cestě pouští do zaslíbené země.

Sleva 20 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Spravedlnost povznáší národ - Bilance theologa uprostřed 90. let

Autor: Jakub S. Trojan

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Výběr zásadních i příležitostních textů z posledního desetiletí.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Exodus a exil - Malá biblická teologie I.

Autor: Deurloo Karel A.

publisher: Eman

0 / 5
20 %
V událostech exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě témata navzájem provázána a jak určují víru a vyznání starozákonních i novozákonních svědků.

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Temno, doba Koniášova

Autor: Jan Fiala

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje českým dějinám první poloviny 18. století a působení proslulého jezuity Antonína Koniáše.

Sleva 20 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Nejpokrokovější církevní pracovník - Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Autor: Peter C. A. Morée , Jiří Piškula

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Pod dlažbou

Autor: Jan Škrob

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Básnická prvotina autora, zakotveného v hluboce žitém křesťanství i bolestech a intelektuálních zápasech současnosti. "Nevěřím na angažovanou a neangažovanou poezii," říká Škrob. "V mých básních je všechno, co v životě vnímám jako důležité. Psát poezii, která by se dala jasně označit jako politická, náboženská, milostná nebo jiným přídomkem, bych bral jako redukci života v jeho vrstvách."

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

100× Desert - Výběr z bohoslužeb v hospodě

Autor: Štěpán Hájek

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A. Elbel, A. Střížek a další) a fotografií, která odráží specifickou atmosféru těchto „bohoslužeb v hospodě“.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Tam bude jednou náš domov

Autor: Jiří Šimsa , Petr Turecký

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Dvojvýběr z básní autorů lyrického i undergroundového zaměření.

Sleva 20 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Navzdory

Autor: Jan Šimsa

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Básnický výbor z let 1981–1997. Neúprosné osobní konfese, kladení otázek po smyslu, ironický odstup i důvěřivé výpovědi víry básníka a faráře střední generace. S předmluvou Jana Balabána.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Biblická abeceda

Autor: Kornelis Heiko Miskotte

publisher: Eman

0 / 5
20 %
O východiscích a základních liniích biblického myšlení. Eseje nizozemského biblisty, v jehož vykladačských postupech hraje důležitou roli rozhovor s podněty M. Bubera a F. Rosenzweiga.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Rok na čtyři doby

Autor: Miloš Kolbel

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Zemitá i snivá poezie „mudrce českého undergroundu“.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Mistr ryzího snu

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Příběh životních labyrintů básníka Jana Sochora na pozadí jeho konfliktního vztahu k otci, význačnému sochaři, s neustále se vynořující tajemnou postavou svážeče listí, Mistra Ryzího snu. Kniha lyrických próz i veršů o polaritě umění a víry, s nevšedním využitím teologických motivů.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Pokojík

Autor: Marie Stryjová

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Výpověď o tom, že touha po hlubině bezpečnosti v tomto světě znamenápředevším tento svět a jeho nepravdivost demaskovat. Příběh z Prahypadesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu azároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozuprosáklého nejen ideologií, ale též maloměšťáckou povrchností. Postupněa neokázale se odkrývá existeciální naléhavost příběhu.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Bitky Jana Šimsy

Autor: Jan Šimsa

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Kniha evangelického kazatele, odsouzeného r.1978 za údajné napadení veřejného činitele. s fejtonem Ludvíka Vaculíka.

Sleva 20 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Věřit a rozumět

Autor: Josef Veselý

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Výběr z teologizujících esejů výrazného evangelického theologa. Autor, zasazený v teologii 20. století a dobře obeznámený s reformačními důrazy, umí vytříbeným jazykem a s pochopením pro současného člověka sdělit to, co je na křesťanství podstatné.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Dvakrát dvě je pět - Můj nevypočitatelný život od roku 1914

Autor: Hebe Kohlbrugge

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Vzpomínky nizozemské protestantky na její angažmá v předválečném i poválečném Německu a v zemích komunistické východní Evropy. Dějiny Evropy od nástupu nacismu po pád komunismu v perspektivě protestantky, která se s nimi odmítala smířit. S předmluvou Ladislava Hejdánka.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Jonáš

Autor: Kolektiv autorů - Marika Bumbálková,Štěpán Hájek

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Originálně výtvarně pojatá kniha kázání.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Světlo tmou zjizvené - Zápasy umělce Enocha Alta

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Příběh faráře Enocha Alta. Hlavní postava se rozhodla setrvat v úmyslném outsiderovství a z této pozice nahlíží svět našeho - nejen evangelického - současníka. Novelu můžete číst jako existeciální grotesku sui generis.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Král na oslu

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Novozákonní příběhy pro děti. Matouš a Lukáš vedou rozpravu, jak vlastně příběhy o Ježíši předávat. S ilustracemi autorovy nizozemské spolupracovnice.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Přijmi nás ještě i dnes - Modlitby z Blahoslavova domu

Autor: Jaroslav Vítek

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám. Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním zájemcům i kazatelům.

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Lyrika liter

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby „sbírala z kalamity“. A z tohoto pohledu dostávají někdejší čtyřicet let staré výboje svěží a aktuální rozměr.

Sleva 20 % z běžně ceny 337 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


G K podpis SKY

Přihlášení uživatele