Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Začínám se poznávat - Porozumění mezilidským vztahům

Autor: Daryl Sharp

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

5 / 5
20 %
Základem této knihy je záznam pěti seminářů na téma poutavého článku C. G. Junga Manželství jako psychologický vztah. Podstatnou část všech seminářů tvoří diskuse o procesu uvědomování a o tom, jaký má tento proces vliv na mezilidské vztahy, zejména vztahy intimní.Autor se srozumitelně vyjadřuje o skutečnostech duševního života, o tom, že skutečný vztah je neslučitelný s rozšířeným ideálem

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Síla stromů - Zalesnění duše

Autor: Michael Perlman

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Michael Perlman zkoumá symboliku stromů, stromy mytologické a pohádkové, stromy snové, stromy literární. A zjišťuje, jakou úlohu hrají v duševním životě. Tento obvyklý psychologický přístup však rozšiřuje o výpovědi řady lidí, s nimiž osobně vedl rozhovory, aby se dozvěděl, co cítí ke konkrétním stromům a jak tyto reálné stromy ovlivnily jejich život. Mimo jiné zjistil, že duše lidí, kteří

Sleva 20 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě ke svatbě - Transformace milostného vztahu

Autor: Linda Schierse Leonard

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

1 / 5
20 %
Jungiánská terapeutka Linda Schierse Leonard píše s hlubokým porozuměním a praktickou moudrostí o touze po skutečné svatbě, takové, která spojí dvě bytosti v posvátném hledání smyslu života. U mnoha lidí se tato touha soustředí na hledání závazného vztahu se spřízněnou duší. U jiných se zaměřuje na vztah s jejich tvůrčí múzou, na jednotu s božským či na svatbu protikladných sil v rámci duše.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Komplex obětního beránka - Mytologie stínu a pocitu viny

Autor: Sylvia Brinton Perera

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Termín "obětní beránek" se užívá pro jednotlivce a skupiny, kterým se klade za vinu, že působí zlo. Hledat obětní beránky znamená pátrat po osobách, které lze ztotožnit se zlem, obvinit a vyvrhnout z rodiny nebo komunity, aby si ostatní její členové mohli připadat bez viny.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Touha po ráji - Psychologická perspektiva archetypu ráje

Autor: Mario Jacoby

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Bezkonfliktní život prostý všeho utrpení a deprivací je věčný lidský sen, vyznačující se velkou emoční silou. Sen o dokonalém štěstí se téměř ve všech kulturách vtěluje do mýtu o ráji.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Abraham. Člověk a symbol - Jungiánský výklad biblického příběhu

Autor: Kolektiv autorů - Gustav Dreifuss,Judith Riemerová

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Společně s autory můžeme sledovat pohnutý osud Abrahama, člověka, který byl předurčen k tomu, aby se stal předzvěstí a symbolem všech utrpení a strádání, zkoušek a strastí, které postihly a stále postihují lidi jako jednotlivce a Židy jako kolektiv.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Příběhy duše III. - Moderní jungiánský výklad pohádek

Autor: Kolektiv autorů - Lionel Corbett,Murray Stein

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Kniha je pokračováním I. a II.svazku celkem třídílného souboru výkladu pohádek jejichž sjednocujícím faktorem je analytická psychologie, soubor teorií a praktických znalostí vycházejících a opírajících se o dílo C. G. Junga.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Tělo a duše. Druhá strana nemoci

Autor: Albert Kreinheder

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Pro Kreinhederovu psychologii je typický velmi osobitý, intuitivní přístup k lidskému utrpení. K trpící duši i k bolestmi sužovanému tělu. Albert Kreinheder měl osobní mnoholeté zkušenosti s rakovinou, artritidou a tuberkulózou. Jeho kniha je záznamem o cestě k symbolickému životu, o léčivém působení aktivní imaginace a o průběhu individuačního procesu. Kniha Tělo a duše je výpovědí o autentickém

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Kóma. Klíč k probouzení

Autor: Arnold Mindell

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Průkopnická práce Arnolda Mindella s komatózními pacienty nabízí nový směr v psychoterapii a studiu zážitků lidí, kteří se přiblížili smrti. Arnold Mindell dokazuje, že lidé v kómatu nejsou pouhé „živé mrtvoly“, ale lidské bytosti ve změněném stavu vědomí, který pro ně může být důležitým a smysluplným zážitkem. Přirovnává komatózního pacienta k mytickému hrdinovi, jenž se odvažuje do neznáma a

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Používání snů v párovém poradenství a terapii. Jungiánský přís

Autor: Renée Nellová

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Smysl každé terapie a také párového poradenství tkví v tom, že pomáhají lidem vést dialog se sebou samým. Takový dialog představuje způsob, jak nastoupit na cestu individuace. Jedním z hlavních úkolů individuačního procesu je usmíření protikladů v psýché, především pak rozporu mezi vědomím a nevědomím. Sny vytvářejí most mezi těmito dvěma světy.Manželští a rodinní poradci často v této oblasti

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Animus a anima v pohádkách

Autor: Marie-Louise von Franz

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Jung kdysi řekl, že pokud chce někdo důsledně interpretovat pohádku, bere na sebe úkol natolik náročný, že po jeho splnění musí nastoupit na přinejmenším týdenní dovolenou. Obtížnost výkladu je dána tím, že pohádky zobrazují univerzální funkce psýché, ale přitom neobsahují žádný individuální materiál. Pohádky jsou zcela abstraktní vzorce.Primitivní pohádky – na rozdíl od pohádek moderních –

Sleva 20 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Život mezi světy - Tonal&Nagual. Psychologický pohled na cestu poznání Carlose Castanedy

Autor: Donald Lee Williams

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Dílo Carlose Castanedy oslovilo hodně čtenářů. Především ty, kteří se zajímají o život a jeho širší stránku. Je rozsáhlé a inspirující. Donald Lee Williams přichází s celkovým pohledem na Castanedovo dílo a přináší jeho hlubší analýzu. Je nestranný a obohatí ty, kteří Castanedu dokonale znají a současně osloví i nové čtenáře.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Jádro věci - Individuace jako etický proces

Autor: Christina Becker

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Tato kniha je zkoumáním filosofických a duchovních aspektů etických rozměrů individuace. Tyto aspekty jsou pak nahlíženy z pohledu lidí, kteří se aktivně podílejí na procesu individuace a praktikují analytickou psychologii. Kniha je určena klientům a pacientům, kteří chtějí porozumět tomu, jak žít etický život tváří v tvář amorálnosti nevědomí a etickým konfliktům povinnosti, jež z

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy

Autor: Arnold Mindell

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Arnold Mindell koncipoval svoji novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce - tak jako její psychologie - spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, které ze země pramení. Vysvětluje, jak důležité je uvědomění, vnímající uvědomění, které je zdrojem vědomí a z jistého úhlu pohledu původcem vnímané reality i vesmíru jako celku. S tím úzce souvisí Mindellův koncept

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Potence. Mužská agrese jako cesta k duši

Autor: Eugene Monick

publisher: Emitos, Nakl. Tomáše Janečka

0 / 5
20 %
Kniha E. Monicka Potence je vyvrcholením jeho čtyřiceti let trvající snahy objevit psychologickou podstatu mužství a porozumět silám působícím v pozadí vztahů mezi muži a ženami.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele