Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce - Kontinuita kulturní reprodukce

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová,Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá klíčovými otázkami uchování reprodukce a revitalizace kulturní identity etnických komunit v přijímacích zemích. Kontinuitu lze sledovat ve dvou rovinách, v rovině transmise a v rovině uchování identity. Autoři se zaměřili zejména na otázky strategií etnických menšin, cílů příslušníků etnických menšin, prezentaci

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Další z řady publikací FHS UK mapujících menšiny ve většinové společnosti se zabývá otázkami solidarity - viz úvodní článek Zdeňka Pince na toto téma - a ptá se po základních konfliktech solidarity. Rodová solidarita předpokládá utváření vnitřního pouta „my“, jež vyžaduje vytvoření partnerského pouta nějakého „oni“. Toto „partnerství“ je však pokud možno intaktní a implicitně nepřátelské a je

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty - 1. svazek řady…

Autor: Miloš Sládek

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu

Autor: Kolektiv autorů - Blanka Soukupová, Róża Godula Weclawowicz

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Monografie analyzuje mýty středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Vídeň, Varšava, Krakov) a jednoho českého maloměsta (Písek) v období druhé světové války. Tyto mýty srovnává s historickou „realitou“, především si však klade otázku jejich významu při budování a udržování národní, kolaborantské a plánované nové říšskoněmecké identity měst. Monografie představuje originální pohled na život

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Milan „Plukovník“ Kubes - Život jednoho exulanta v soukolí dějin

Autor: Miroslava Havelková

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Mezi prvními oceněnými účastníky třetího odboje byl Milan Kubes, známý pod přezdívkou Plukovník. Tento exulant, novinář, redaktor, překladatel a organizátor významně přispěl k boji za svobodu a demokracii v naší zemi. Prokázal svou lidskou a občanskou statečnost a podílel se tak na společenské proměně moderních českých a evropských dějin. Tato komentovaná biografie chce být příspěvkem k

Sleva 20 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Dohled a okraj: rozhodovací procesy

Autor: Dana Bittnerová , David Doubek , Markéta Levínská

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Monografie Dohled a okraj: rozhodovací procesy je třetí ucelenou zprávou z terénního výzkumu, který Pražská skupina školní etnografie provádí od roku 2008. Navazuje na publikace Funkce kulturních modelů ve vzdělávání a Pomoc a pořádek: kulturní modely v pomáhajících profesích. Hlavním záměrem třetího textu je představit způsoby rozhodování v situaci sociální pomoci z perspektivy příjemců pomoci

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Diverzita etnických menšin - Prostorová dislokace a kultura bydlení

Autor: Dana Bittnerová , Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Publikace řeší otázku prostorové koncentrace etnických menšinových komunit v ČR, otázku priorit a strategií příslušníků těchto komunit při výběru místa bydliště, priorit při volbě typu bydlení, bytové kultury a otázku vztahu k bydlení jako k ukazateli sociálního statusu a kulturní/etnické identity. Pozornost je soustředěna na hlavní město ČR a středočeskou oblast. Na příkladu situace v Praze a

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Dotknout se světa - Česká hudební alternativa 1968–2013

Autor: Zuzana Jurková , Blanka Maderová , Karel Veselý

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Dvojjazyčná – česko-anglická – publikace pojednává základní styly české hudební alternativy: rock + punk, folk, hip hop + reggae, rompop. Každá kapitola obsahuje úvodní cca 10stránkový text a přibližně 15 nejvýznamnějších písňových textů. „Stylovým“ kapitolám předchází úvodní text, který zasazuje českou hudební alternativu jak do světového hudebního i českého společenského kontextu, tak

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Politizující kovář Karla Purkyně - Realismus, (auto)portrét, alegorie

Autor: Václav Hájek

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Purkyňův Politizující kovář je jeden z klíčových obrazů českého 19. století, propojuje v sobě řadu více i méně očekávatelných významů, vypovídá o přelomové době vzniku, o konstrukci postavení umělce a kritika a podílí se na autonomizaci malby.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity - Lidé Bosny a Hercegoviny

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Úvahy nad kulturní, etnickou a politickou identitou obyvatel současné Bosny a Hercegoviny a nad kulturními průsečíky bosensko/ balkánsko českými v historické retrospektivě 19. a 20. století a přítomnosti prvého desetiletí 21. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budou -…

Autor: Blanka Soukupová , Daniel Luther , Peter Salner

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie podává dějiny tzv. reálného socialismu prostřednictvím netradičně pojaté historie vybraných metropolí střední Evropy jak státního, tak národního významu (Praha, Varšava, Bratislava, Krakov, malé české město Písek), v komparaci s kapitalistickou Vídní, metropolí Rakouska. Analyzuje vysoce zajímavá dramata měst i jejich lidí, dramata, která se odehrávala pod příkrovem

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Hra, sen, báseň. Tělo, mocné i nemocné

Autor: Ingrid Strobachová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
V práci je ve třech základních částech analyzováno a rozvedeno základní téma z úvodu práce – společné otázky nenáhodně a nutně položené v medicíně i ve filosofii a společné zaujetí. První část je teoretickou přípravou v podobě předvedení některých základních pojmů, které jsou dále používány. Druhá ústřední část je ve třech nabízených možnostech – ve hře, hraní, ve snu, snění a v básni, básnění –

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé města 2/2012

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity - Romové

Autor: Dana Bittnerová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Monografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s pohledem na život Romů ve vyloučených lokalitách. Nahlíží problém z hlediska pozice těchto minoritních komunit v lokálních společnostech. Zvláštní pozornost věnuje otázce socializace mladé generace v kontextu majoritních institucí.

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity - Balkánské cesty II.

Autor: Dana Bittnerová , Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA). Analyzuje problémy migrace, etnických menšin, mezietnické komunikace a sociálních problémů jako důsledku válečného

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity – Hrdinové, šibalové, antagonisté - Jihovýchodní Evropa v interdisciplinární…

Autor: Vladimíra Valová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
20 %
Diskuse o osobnostech, které se zapsaly do dějin Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora hrdinů, šibalů a antagonistů odkazuje na význam osobností v historickém vývoji regionu a jejich úlohu při řešení společenských, náboženských i politických problémů. Analyzuje problémy kontaktů a střetů v oblasti politické, kulturní, ekonomické, v oblasti mezietnické komunikace a komunikace na

Sleva 20 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele