Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Pracovní analýza a jiné texty

Autor: Egon Bondy

publisher: Filosofia

5 / 5
20 %
Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho a je vůbec nejrozsáhlejší prací, v níž se Bondy věnuje analýze tehdejšího politického systému. Řadu otázek tematizuje pouze zde a ve svých pozdějších textech pak již vychází přímo ze závěrů tohoto rozboru. To činí Pracovní analýzu mimořádným textem, který umožňuje nahlédnout společně s již vydanými texty

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Sekulární věk - Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly

Autor: Charles Taylor

publisher: Filosofia

4 / 5
20 %
Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 22-23 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual…

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje studie věnované tradici německé mystiky pozdního středověku a období reformace (M. Žemla), polským stykům moravského kalvinisty Jana Opsimatha (A. Kostlán), humanistovi a procísařskému politickému teoretikovi Melchioru Goldastovi (J. Hrbek), Komenského pojetí panharmonie (K. Schaller), dále studie doplněná o edici humanistického traktátu o původu Čechů z pera Jana Matyáše

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Přerozdělování nebo uznání?

Autor: Kolektiv autorů - Nancy Fraserová,Alex Honneth

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha dvou významných současných teoretiků se vyznačuje interdisciplinární povahou a pohybuje se především na rozmezí filozofie, sociologie, politologie a psychologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Dialog - Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Studie je příspěvkem k vybudování interdisciplinární teorie dialogu, zároveň představuje i praktický krok na složité cestě ke kultivování našeho veřejného života a hlavně těch komunikačních zařízení, které se vyznačují hledáním pravdy prostřednictvím polemiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Idea, číslo, pravidlo

Autor: Vojtěch Kolman

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje pokročilý úvod do analytického myšlení a rekonstrukci jeho vztahů k filosofii tradiční. Tři významné momenty analytické filosofie, Fregův obrat k jazyku, Wittgensteinův obrat pragmatický a Brandomův obrat sociální jsou na pozadí dějin filosofie od Platóna přes Kanta (a Hegela) až po současnost chápány nikoli jako radikálně nové fenomény, ale jen další fáze rozvoje sémantického

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a zmena - Ako sme menili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmenil nás

Autor: Ladislav Kvasz

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje rozšířený text přednášky, která zazněla 17. března 2011 při přebírání mezinárodní ceny Fernanda Gila v Lisabonu. Autor v ní zavádí šest mohutností jazyka matematiky (sílu logickou, expresivní, metodickou, integrativní, explanatorickou a konstitutivní) a na příkladech z historie matematiky ilustruje jejich postupný růst. U každé mohutnosti představuje mechanismus, kterým vzniká,

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 25

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 25 (2010) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. Představuje několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

K ustavení Evropy

Autor: Jürgen Habermas

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha, která byla přeložena do mnoha jazyků, poukazuje na jedné straně na různé nedostatky současné podoby evropské integrace, na straně druhé však zdůrazňuje, že Evropská unie má zásadní význam, protože současné transnacionální a globální problémy už nelze řešit pouze na rovině národních států. Dokládá, že je třeba projekt evropské integrace rozvíjet a kosmopolitně jej orientovat. Český překlad

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Hledání české filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Erazim Kohák,Jakub Trnka

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje v jednadvaceti statích některé důležité postavy moderního českého myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy působící od poloviny dvacátého století až do současnosti. Přesvědčivě ukazuje, že novodobá česká filosofie se zdaleka nevyčerpává jmény Masaryka a Patočky, nýbrž vyrůstá z práce celé řady myslitelů, kteří ve vzájemném dialogu i tvůrčím osamění formovali

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Numismatický sborník 26/1

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 26/1 (2011) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. V čísle je zveřejněno několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 26/2

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 26/2 (2011) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. V čísle je zveřejněno několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky Nietzschova myšlení

Autor: Jiří Pechar

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pravda a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo, přičemž bere v úvahu i možný vliv vážné choroby, jíž trpěl. Kniha se vedle snahy problematizovat některé zjednodušující a zavádějící interpretace, jimž bylo Nietzschovo

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Maurice Merleau-Ponty - Myslet podle vnímání

Autor: Jakub Čapek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Vnímání není pro Merleau-Pontyho jedním z možných témat filosofie, nýbrž jejím východiskem. Kniha charakterizuje pozici francouzského fenomenologa vzhledem k některým naukám britského empirismu, Descartovi a Husserlovi. Přitom sleduje, jaké důsledky z této pozice plynou při zkoumání tematických okruhů, jako je vlastní tělo, věc, čas, řeč či obecné pojmy. Na různých tématech se tak snaží přesně

Sleva 20 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Syntetické apriori

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém "Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?", odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem

Sleva 20 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Morální odpovědnost a její aspekty - Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil Hála, kol.

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bezprecedentní účinnost technologií a mnohé další faktory soudobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Manželství v pozdním středověku - Rituály a obyčeje

Autor: Paweł Kras , Martin Nodl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století. V češtině, polštině a němčině.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do sociologie hudby - Dvanáct teoretických přednášek

Autor: Theodore W. Adorno

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha vznikla ze série dvanácti přednášek přednesených roku 1961 na frankfurtské univerzitě a vysílaných také Severoněmeckým rozhlasem. Klade si za cíl uvést čtenáře nejen do hudební sociologie, ale i do sociologické koncepce frankfurtské školy. Autor se zde čtenářům, kteří ho znají zejména jako filosofa a sociologa, představuje též jako teoretik hudby.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Formy jazyka, úvod do logiky a její filosofie

Autor: Vojtěch Kolman , Vít Punčochář

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Co znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či samotná příroda? A lze tuto logiku, kterou bychom měli bezvýhradně sledovat, blíže popsat? Odpověď, kterou tato kniha nabízí, je všechno jiné než triviální. Na jednu stranu jsou v ní zaváděny a komentovány logické systémy, které jsou v moderní filosofii, matematice či

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 25 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J. H. Alstedovi, J. A. Komenskému, problematice humanismu, exilu, biblické kritiky a korespondenčních sítí. Rozsáhlá recenzní rubrika hodnotí české, německé, anglické, maďarské a polské publikace, mj. další svazek nové kritické edice

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k pramenům smyslu - Genetická fenomenologie Edmunda Husserla

Autor: Michal Ajvaz

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Autor podává přehled Husserlovy koncepce genetické fenomenologie, snaží se ukázat princip geneze, paradoxy, jež jsou v rámci fenomenologie s genetickou problematikou spjaty, a místo genetického bádání ve fenomenologické filosofii: genetická analýza není jen jednou z oblastí fenomenologie, ukazuje se jako nepostradatelná pro plné určení smyslu ve všech dalších oblastech. Jako vodítko při svém

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Interkulturní vojna a mír

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Publikace se věnuje významným a aktuálním otázkám, které jsou vyvolány současnými konflikty uvnitř jednotlivých kultur i mezi kulturami. Téma dialogu mezi evropskými, islámskými, konfuciánskými a dalšími kulturními okruhy a jejich vzájemného uznání je velkou výzvou jak pro filosofy a sociální vědce, tak pro občany a politiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Současné přístupy v historické epistemologii

Autor: Tomáš Dvořák , kol.

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů k oblasti vědy a vědění.

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Kapitalismus: mýtus jednoho slova - Politické eseje

Autor: Břetislav Horyna

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele