Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Sekulární věk - Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly

Autor: Charles Taylor

publisher: Filosofia

4 / 5
20 %
Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Domov a dálava - Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení

Autor: Erazim Kohák

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
V čtivém převyprávění propojených příběhů české totožnosti a české filosofie v posledních dvou staletích hledá autor odpověď na stále aktuální otázky: "Co to znamená být Čech?" a "Má to vůbec ještě nějaký smysl?"

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Logika pro Pány, Otroky a Kibice - Filosofický průvodce světem deontické logiky

Autor: Vladimír Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha nabízí českému čtenáři úvod do mimořádně zajímavé a kontroverzní oblasti logických zkoumání shrnovaných pod označení deontická logika (od řeckého deon – povinné, žádoucí). Ukazuje, jak se logická zkoumání zaměřená na normy, imperativy či obecněji předpisy vyvíjela a rozebírá filosofické problémy, jež pokusy o uchopení logiky normativního diskursu přinášejí. Snaží se čtenáře přesvědčit, že

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Rilke, svědek spirituálního života

Autor: Gabriel Marcel

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha přináší dvě závěrečné kapitoly díla Homo viator, v nichž Marcel uvádí Rilkeho poezii do kontextu se svou filosofií poutnictví, kterou pojímá jako směřování z viditelného do neviditelného. Duše se takovýmto „přesídlením“ vrací z „exilu“ do „vlasti“. Pod vlivem „vysušující techniky“ se však smrt stává „brutálním faktem připomínajícím rozpad nějakého zařízení“. Neosókratik Marcel nás vyzývá,

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

O špatném nekonečnu

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch Kolman, Robert Roreitner

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli Hegelův pojem nekonečna „špatného“. Ten spolu s dalšími pojmy jeho Vědy o logice je v tomto sborníku klasických i méně známých textů, doplněných rozsáhlým editorovým úvodem, použit jako nástroj, jak od konkrétních problémů typu Zénónových antinomií dospět k

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

K ustavení Evropy

Autor: Jürgen Habermas

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha, která byla přeložena do mnoha jazyků, poukazuje na jedné straně na různé nedostatky současné podoby evropské integrace, na straně druhé však zdůrazňuje, že Evropská unie má zásadní význam, protože současné transnacionální a globální problémy už nelze řešit pouze na rovině národních států. Dokládá, že je třeba projekt evropské integrace rozvíjet a kosmopolitně jej orientovat. Český překlad

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Numismatický sborník 26/1

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 26/1 (2011) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. V čísle je zveřejněno několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 26/2

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 26/2 (2011) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. V čísle je zveřejněno několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky Nietzschova myšlení

Autor: Jiří Pechar

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pravda a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo, přičemž bere v úvahu i možný vliv vážné choroby, jíž trpěl. Kniha se vedle snahy problematizovat některé zjednodušující a zavádějící interpretace, jimž bylo Nietzschovo

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Maurice Merleau-Ponty - Myslet podle vnímání

Autor: Jakub Čapek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Vnímání není pro Merleau-Pontyho jedním z možných témat filosofie, nýbrž jejím východiskem. Kniha charakterizuje pozici francouzského fenomenologa vzhledem k některým naukám britského empirismu, Descartovi a Husserlovi. Přitom sleduje, jaké důsledky z této pozice plynou při zkoumání tematických okruhů, jako je vlastní tělo, věc, čas, řeč či obecné pojmy. Na různých tématech se tak snaží přesně

Sleva 20 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Syntetické apriori

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém "Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?", odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem

Sleva 20 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Idea, číslo, pravidlo

Autor: Vojtěch Kolman

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje pokročilý úvod do analytického myšlení a rekonstrukci jeho vztahů k filosofii tradiční. Tři významné momenty analytické filosofie, Fregův obrat k jazyku, Wittgensteinův obrat pragmatický a Brandomův obrat sociální jsou na pozadí dějin filosofie od Platóna přes Kanta (a Hegela) až po současnost chápány nikoli jako radikálně nové fenomény, ale jen další fáze rozvoje sémantického

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a zmena - Ako sme menili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmenil nás

Autor: Ladislav Kvasz

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje rozšířený text přednášky, která zazněla 17. března 2011 při přebírání mezinárodní ceny Fernanda Gila v Lisabonu. Autor v ní zavádí šest mohutností jazyka matematiky (sílu logickou, expresivní, metodickou, integrativní, explanatorickou a konstitutivní) a na příkladech z historie matematiky ilustruje jejich postupný růst. U každé mohutnosti představuje mechanismus, kterým vzniká,

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 25

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 25 (2010) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. Představuje několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Znalost - její lidské, společenské a epistemické dimenze

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

René Descarta Principy filosofie - René Descarta Principy filosofie způsobem užívaným v geometrii…

Autor: Benedikt Spinoza

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
První český překlad raného spisu velkého holandského myslitele 17. století B. Spinozy, který představuje zajímavý a fundovaný výklad v té době nesmírně vlivné karteziánské filosofie. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodně filosofických a fyzikálních teorií, a zároveň formuluje svá první filosofická východiska

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

Autor: Marek Otisk

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá problematikou utváření metafyziky jako vědy v arabském prostředí a následnou recepcí těchto trendů v latinské středověké filosofii. Ve druhé části následují překlady vybraných pasáží Ibn Sínovy Knihy o první filosofii neboli božské vědě a Ibn Rušdovy Epitomé k Aristotelově Metafyzice, včetně latinských znění obou vybraných částí.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein

Autor: Petr Glombíček

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání (1953) podnět rakouský filosof Ludwig Wittgenstein (1889–1951), soustřeďovala na otázku tzv. autority první osoby ve věci mentálních stavů. Texty v tomto sborníku se na problém soukromého jazyka pokoušejí podívat jako na obecnější problém, co to znamená něčemu rozumět. Popularitu takovému čtení Wittgensteinových

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví

Autor: Johann Gottlieb Fichte

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Struktura chování

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Spor o přirozený svět

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kouba,Kateřina Trlifajová,Bedřich Velický

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30. letech XX. století, se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o „krizi věd“. Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pociťovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespoň klást si otázky týkající se smyslu věcí a lidského konání. E. Husserl přichází ve svém

Sleva 20 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Náš jazyk, můj svět - Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o problematice vztahu mezi intersubjektivitou a individualitou na poli jazyka. Výchozím kontextem je konfrontace filosofie Ludwiga Wittgensteina s Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií.

Sleva 20 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho

Autor: Marc Richir

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
"Podstaty a názor podstat" je ústřední kapitola knihy Fenomény, čas a bytí od předního francouzského fenomenologa Marca Richira. Autor se v ní zabývá podrobnou interpretací problému podstaty v díle pozdního Merleau-Pontyho, a to především v jeho posledním, nedokončeném spisu Viditelné a neviditelné.

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Kosmopolitismus - Základní ideje globálního uspořádání

Autor: Robert Fine

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Britský sociální teoretik R. Fine ve své studii navazuje na Kanta, Hegela, Hannah Arendtovou a další autory a nabízí originální rozbor pojetí kosmopolitního uspořádání, které je výzvou pro všechny badatele zabývající se problémy a řešeními současného světového řádu.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele