Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Zlomky - Empedoklés II

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
20 %
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem

Manifest za filosofii a jiné texty

Autor: Alain Badiou

publisher: Herrmann & synové

4.5 / 5
20 %
Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá francouzský filosof a spisovatel Alain Badiou. Jeho Manifest za filosofii byl v době svého vzniku (1989) ojedinělým pokusem o nalezení takové formy

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Nová filmová historie - Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální…

Autor: Petr Szczepanik

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Antologie Nová filmová historie nabízí odpovědi na některé základní otázky historie filmu, médií a audiovizuální kultury.

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.8 / 5
20 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Symbolika biblického jazyka - Úvod do struktury hebrejštiny

Autor: Friedrich Weinreb

publisher: Herrmann & synové

3.8 / 5
20 %
Kniha zabývající se chasídskou tradicí a jejími

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Dějiny sexuality II./III. - Užívání slastí, Péče o sebe

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

4.1 / 5
20 %
Druhý a třetí svazek nedokončeného vrcholného díla francouzského filosofa a historika. Dějiny sexuality nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a folosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Texty III.

Autor: Antonin Artaud

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Nová zjevení bytí / Artaud Momo / Zde leží / Tváří v tvář.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Historie českých komunit v Rumunsku

Autor: Desideriu Gesce

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Ambiciózní projekt místních učitelů pojednává o fenoménu "český Banát" v dosud nebývalé časové i tematické šíři a z hlediska rozličných aspektů. Českého čtenáře zaujme také u nás neobvyklé zpracování problematiky osídlení-kolonizace z pohledu rumunských intelektuálů s velmi dobrou znalostí prostředí. Kniha obsahuje množství starých fotografií z rodinných archivů, české vydání je doplněno o snímky

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Pobídka Řekům

Autor: Alexandrijský Kléméns

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Řecko-české komentované vydání jedné z nejvýznamnějších raně křesťanských apologií.

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon a právo v archaických kulturách

Autor: kolektiv

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Tisíc plošin

Autor: Kolektiv autorů - Gilles Deleuze,Félix Guattari

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Tisíc plošin je vrcholným dílem autorského týmu Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho a zároveň jedním z nejvýznamnějších teoretických textů, které ve dvacátém století vznikly. V této rozsáhlé a převratné knize se autoři vymezují proti celému dominantnímu západnímu způsobu myšlení, a to nejen na rovině obsahu, ale i formy: kniha není členěna do kapitol, nýbrž do "plošin", z nichž každá je vybavena

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem

Manifest existenciálních dějin

Autor: Mirek Vodrážka

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Dějiny křesťanského písemnictví - De viris illustribus

Autor: Kolektiv autorů - Isidorus,Hieronymus,Gennadius

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Hieronymus ze Stridonu čili svatý Jeroným napsal na sklonku 4. století podle modelu, zděděného od antických rétorů, první dějiny křesťanského písemnictví. Zahrnul do nich autory knih Nového zákona, teology pravověrné i heretické, i první autory duchovní poezie. Bral v potaz jak teologickou, tak literární stránku jejich díla. Vytvořil tak svérázné „work in progress“, ve kterém pokračovali v 5.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Dusivá kultura

Autor: Jean Dubuffet

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Slavný francouzský malíř odhaluje podstatu institucionalizované západní kultury, demystifikuje její mechanismy a proti jejím kolektivním mýtům staví aktivní rozvoj individuálního myšlení.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Nokturno (výbor z prózy)

Autor: Gottfried Benn

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Výbor z prózy německého básnického expresionisty.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Hledání pravdy

Autor: Willard Van Orm Quine

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Český překlad byl pořízen z přepracovaného

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Život svatého Martina

Autor: Sulpicius Severus

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Životopisů svatých je v evropské literatuře nesčetně. Životopis Martina z Tours od Sulpicia Severa je však vůči této mase textů v mimořádném postavení. Je totiž první velkou hagiografií, která na latinském Západě vznikla o domácím světci-nemučedníkovi, a pro celá staletí vzorovým textem hagiografického žánru.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Zločin

Autor: Josef K. Šlejhar

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Tato próza byla otištěna časopisecky na začátku 20. století, přítomné vydání je rekonstrukcí autorského textu, doplňující redakčně cenzurované pasáže. Ústředním tématem díla Josefa K. Šlejhara, řazeného mezi naturalisty, je tragika lidského bytí, až k obludnosti deformovaný obraz elementárního zla, z něhož není východiska, krom smrti.

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v závěrečné scéně scéně proti sobě stojí Gótové a Hunové v apokalyptické bitvě, nám jistě něco připomene - nejen eposy antického starověku a

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Sade můj bližní

Autor: Pierre Klossowski

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Soubor studií vznikající v průběhu třicátých a čtyřicátých let, je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších knih, jaké byly Sadovu dílu kdy věnovány. Představuje podrobný rozbor východisek a hlavních motivů Sadova myšlení, které se takto vyjevuje nikoli jako marginální produkt perverze, ale jako svébytný filosofický systém s vlastními zákony a s vlastní logikou. Jestliže v ranních textech Klossowski

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře - komentáře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Dar jazyka - Deset statí p češtině

Autor: Jiří Haller

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Výběr z textů proslulého jazykovědce, spjatého s časopisem Naše řeč, přiblíží normotvornou historii češtiny od jejího zmrtvýchvstání v době národního obrození až po boje o jazykovou správnost v první polovině dvacátého století.

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Literární prostor

Autor: Maurice Blanchot

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Základní dílo myšlení o literatuře, zabývající se vztahy mezi autorem, literaturou a skutečností v jejich ambivalentní jednotě.

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele