Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Ódinn - Mýtus, oběť, iniciace

Autor: Jan A. Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Novinka
Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v nichž hraje Ódinn stěžejní roli, z výkladu potom vyvstává síť souvislostí mezi těmito příběhy. Zdánlivě velmi odlišné výjevy – Ódinova

Sleva 20 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Symbolika biblického jazyka - Úvod do struktury hebrejštiny

Autor: Friedrich Weinreb

publisher: Herrmann & synové

3.8 / 5
20 %
Kniha zabývající se chasídskou tradicí a jejími

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Dějiny sexuality II./III. - Užívání slastí, Péče o sebe

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

4.1 / 5
20 %
Druhý a třetí svazek nedokončeného vrcholného díla francouzského filosofa a historika. Dějiny sexuality nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a folosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Texty III.

Autor: Antonin Artaud

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Nová zjevení bytí / Artaud Momo / Zde leží / Tváří v tvář.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Krize moderního světa

Autor: René Guénon

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Autor v knize poukazuje na neudržitelnost iluzí, v nichž dlouhá staletí žije západní svět, který ovšem nevyhnutelně spěje k bodu obratu.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Manifest existenciálních dějin

Autor: Mirek Vodrážka

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Nokturno (výbor z prózy)

Autor: Gottfried Benn

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Výbor z prózy německého básnického expresionisty.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Sága o Hervaře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v závěrečné scéně scéně proti sobě stojí Gótové a Hunové v apokalyptické bitvě, nám jistě něco připomene - nejen eposy antického starověku a

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Sága o Hervaře - komentáře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Michel Foucault - Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky

Autor: Kolektiv autorů - Hubert Dreyfus,Paul Rabinow

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Přestože studie H. L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány. Autoři systematicky zkoumají Foucaultovo – v době vydání jejich textu dosud neuzavřené – dílo, přičemž základním výchozím bodem se pro ně stává Foucaultův „metodologický“

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Spánek a sny

Autor: Kolektiv autorů - Josef Hrdlička,Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast: od nejstarších čínských snů, zaznamenaných za vlády dynastie Shang (13. st. př. n. l.), a snů, o nichž mluví indické upanišady, přes

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Memoria fantastika

Autor: Renate Lachmann

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Výbor z posledních dvou monografií Renate Lachmann: Paměť a literatura (1990) a Vyprávěná fantastika (2002). Kromě dvou přehledových prací o paměti a fantastice v literatuře jsou jednotlivé stati (v některých případech autorsky krácené) věnovány převážně důkladné analýze konkrétních děl světových spisovatelů, jako je A.Bělyj, J.L.Borges, V.Nabokov, B. Schulz či I.Turgeněv.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Skutky a názory doktora Faustrolla, patafysika

Autor: Alfred Jarry

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Skutky a názory doktora Faustrolla patafysika - Alfred Jarry. Slavné dílo, jedno ze základních pramenů patafyziky, které je dodnes zdrojem inspirace umělců. Krátke patafyzické texty nestora patafyziky a literárního stvořitele Krále UBU... Nové vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Náboženská literatura staroegyptská I. + II. díl

Autor: František Lexa

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Nové vydání průkopnického díla české egyptologie přináší ve dvou svazcích teoretickou studii o povaze egyptského náboženství a překlady nejvýznamnějších textů vztahujících se k tématu.

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Kyvadlo věčnosti

Autor: Josef K. Šlejhar

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Patnáctisvazkový výbor z povídkové tvorby neprávem opomíjeného českého prozaika. Představuje průřez celoživotním Šlajharovým dílem.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 200 Kč

Skladem

Raymond Roussel

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Dějiny sexuality I. - Vůle k vědění

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie. Hlavním motivem první části s podtitulem Vůle k vědění je konstituce nového přístupu k sexualitě, jenž se prosadil na konci 18. století a ovládl století následující.

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Hebrejské člověkosloví

Autor: Milan Balabán

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Hebrejské náboženské myšlení je v tomto spise

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

O Písni písní

Autor: z Alexandrie Órigenés

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Órigenés z Alexandrie je jedním z nejvlivnějších i nejdiskutovanějších myslitelů pozdní antiky: zakladatel křesťanské teologie i novoplatonik, biblista i "křesťanský gnostik". Tento svazek nabízí překlad podstatných částí jednoho z Órigenových klíčových děl: z výkladu ke starozákonní Písni písní, v budoucnu kultovního textu evropské mystiky. Martin C. Putna doplnil svazek o úvodní studii o vlivu

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Nová filmová historie - Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální…

Autor: Petr Szczepanik

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Antologie Nová filmová historie nabízí odpovědi na některé základní otázky historie filmu, médií a audiovizuální kultury.

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Zákon a právo v archaických kulturách

Autor: kolektiv

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Tisíc plošin

Autor: Kolektiv autorů - Gilles Deleuze,Félix Guattari

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Tisíc plošin je vrcholným dílem autorského týmu Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho a zároveň jedním z nejvýznamnějších teoretických textů, které ve dvacátém století vznikly. V této rozsáhlé a převratné knize se autoři vymezují proti celému dominantnímu západnímu způsobu myšlení, a to nejen na rovině obsahu, ale i formy: kniha není členěna do kapitol, nýbrž do "plošin", z nichž každá je vybavena

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem

Záhyb - Leibniz a baroko

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z mnohých perspektiv nahlíží na zásadní problémy uspořádání světa, jako jsou například otázky duše, Boha, potenciality, singularity či mnohosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Nietzsche a filosofie

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Nietzsche a filosofie je klíčovou monografií Deleuzova raného období. Nejedná se zde jen o velmi fundovanou a systematickou interpretaci Nietzscheho textů, ale rovněž o svébytný výklad, díky němuž se Nietzsche zařazuje do jakýchsi Deleuzových „soukromých“ dějin filosofie (spolu s Lucretiem, Bergsonem, Spinozou a dalšími), charakterizovaných určitým kritickým projektem, založeným na valorizaci

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele