Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Historický atlas měst České republiky, sv. 19, Praha - Královské Vinohrady - Historický atlas měst…

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Proměna zvlněné krajiny za novoměstskými hradbami v příměstskou obec a následně město

Sleva 20 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku

Autor: Jaroslav Boubín

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Publikace zpřístupňuje 14 spisů Petra Chelčického z rukopisu pocházejícího z 15. století, který je dnes uložen v pařížské Národní knihovně (Bibliotheque nationale) pod signaturou Fonds slave 29. Naprostá většina těchto děl byla buď vydána zcela nedostatečným způsobem v 19. století, anebo nebyla dosud publikována. Vedle méně známých či téměř neznámých prací Chelčického edice přináší i takové texty

Sleva 20 % z běžně ceny 542 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Fragmenty dějin - Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta

Autor: Kolektiv autorů - Jan Hájek,Jiří Kocian,Milan Zítko

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Sborník je rozdělen do čtyř v zásadě chronologicky uspořádaných částí. Po kratičkém nástinu jubilantova životopisu tak celý sborník uvádí dvě krátké stati oddílu nazvaného příznačně „…věci nadčasové…“. Poté následují pasáže obsahující příspěvky chronologicky zařaditelné „…do Mnichova ´38“. Mezi šestnácti pracemi této části jsou např. studie R. Kvačka, J. Štaifa, Z. Kárníka, M. Hronského či I.

Sleva 20 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 527 Kč

Skladem u dodavatele

Kutná Hora - Historický atlas měst České republiky svazek č. 22 – Kutná Hora

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Kutná Hora (zařazená na seznam UNESCO) náleží k nejhodnotnějším českým městským památkovým rezervacím, s unikátně dochovanou podobou středověké uliční sítě a velmi bohatým fondem světské i církevní architektury od gotiky po 20. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. - Dějiny a diplomatář kláštera

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kraft,Petra Mutlová,Dana Stehlíková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje kritickou edici všech listin týkajících se kláštera od jeho založení do odchodu konventu na úsvitu husitské revoluce (diplomatář). Připojen je rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík k edici. Čtenář v knize nalezne rozsáhlou obrazovou přílohu dokumentující pečetě kanonie a listinný

Sleva 20 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století -…

Autor: Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
První část, „Československo v evropské politice 1933–1948“, se zabývá postavením Československa v Evropě a také komparací jeho role s ostatními menšími evropskými státy. Ve druhé části, „Mocenské a ideové transformace v Československu 1933–1948“, jsou zkoumány proměny politického a ideového spektra jednotlivých národních prostředí v 30. letech, během 2. světové války i po ní až do etablování

Sleva 20 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem u dodavatele

Ve službách šlechty - Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620)

Autor: Martin Holý

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Předkládaná kniha se zaměřuje na vychovatele šlechty z českých zemí v letech 1500-1620. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena na osm kapitol. První se zabývá terminologií užívanou pro vychovatele v raném novověku stejně jako i v době moderní. Na způsob jejich výběru a kritéria, která se při něm uplatňovala, se zaměřuje následující kapitola. Dále je sledována náplň, průběh a délka vychovatelské

Sleva 20 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-Ruské vztahy v 19. a 20. století

Autor: Kolektiv autorů - Jan Němeček,Emil Voráček

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Předkládaný sborník je výsledkem několikaleté práce Česko-ruské komise historiků a archivářů, jejíž vědecký zájem se soustřeďuje především na neprozkoumané či zkreslené a falzifikované otázky novodobých a soudobých dějin. Sborník je rozdělen do tří tematických bloků – v prvním z nich jsou příspěvky ze zasedání „Česko-ruský dialog: 1945, 1968, 1989-1991“ (Moskva 2004), druhým tématem je

Sleva 20 % z běžně ceny 291 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Historická geografie 37/2

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Časopis Historická geografie profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů.

Sleva 20 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918

Autor: Aleš Vyskočil

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

1 / 5
20 %
Publikace obsahuje biogramy 350 osob, ve své době významně ovlivňujících chod společnosti. Jedná se o vrcholné reprezentanty státní správy, kteří vedli některý z politických úřadů na okresní, krajské nebo zemské úrovni. Sérii portrétů doplňuje studie o vývoji správy na Moravě, modelech úřednické kariéry a hodnostní hierarchii, přibližující svět františko-josefínské správy a jejích zaměstnanců.

Sleva 20 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý exil Edvarda Beneše - Fotografie z let 1938-1945

Autor: Jan Bílek , Jan Kuklík , Erik Maršoun , Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Publikace Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše, druhého prezidenta Československé republiky a jeho aktivity před a v průběhu druhé světové války, v letech 1938-1945. Koncepčně kniha představuje jednofondovou edici vybraného fotografického archivního materiálu chronologicky seřazeného. Edice představuje 99 autentických

Sleva 20 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, 20.sešit (Go-Gz)

Autor: Marie Makariusová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Dvacátý sešit Biografického slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Go–Gz, a představuje další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu, který vzniká ve spolupráci dnes už s více než stovkou autorů z akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod vedením Biografického oddělení Historického ústavu AV ČR. V jeho rámci bude zpracováno na 25

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 - Práce historického ústavu AV ČR/ Opera instituti historici…

Autor: Eva Doležalová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Události v českých zemích v 15. století nadlouho změnily střední Evropu. Předcházel jim však dlouhodobý vývoj. Poukazuje se na mravní úpadek církve a nadměrný počet kleriků. Církevní prostředí se samo snažilo obrodit a zprávy o krizi se dochovaly převážně v církevních pramenech. K nim patří i seznamy kandidátů kněžského svěcení a jeho předstupňů. Jsou využívány při studiu církevních i obecných

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

CDROM- Bibliografie dějin Českých zemí

Autor: Kolektiv autorů - Věra Hanelová,Václava Horčáková,Kristina Rexová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Databáze zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990 (výběrově od roku 1945), které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v České republice). Obsahuje 155 152 záznamů, vyhledávání je možné pomocí fulltextových dotazů, hypertextových odkazů a rejstříků (autorský, názvový, klíčových slov, geografický a biografický).

Sleva 20 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Opava: Historický atlas měst České republiky - Sv.20

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Historický atlas měst ČR, svazek č. 20 je věnován slezskému statutárnímu městu. Opava leží v poměrně úrodné a z klimatického hlediska příznivé oblasti v předhůří Hrubého Jeseníku na soutoku řek Moravice a Opavy. Jeho prostorový vývoj je v atlasu sledován na reprodukcích starých map a plánů od 16. století, na rekonstrukčních mapách a 3D modelech krajiny. Obraz města přibližuje rovněž textová část

Sleva 20 % z běžně ceny 454 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomatický deník 1919 – 1922.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Kniha přináší kritické vydání rukopisného deníku českého historika a československého diplomata K. Krofty (1876-1945) z prvních let po té, co opustil akademickou dráhu a z podnětu prezidenta Masaryka vstoupil do rodící se diplomatické služby Československé republiky. Většina z jeho záznamů reflektuje jeho téměř dvouleté působení ve funkci prvního vyslance republiky ve Vatikánu (1920-21) a

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Historica Třeboň 1526-1547 - Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu…

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Sbírka Historica Třeboň, která je uložena ve Státním oblastním archivu v Třeboni, vznikla výběrem těch písemností především z rožmberského, ale také švamberského a dalších archivů, které mají prvořadý význam pro politické dějiny středověkého a raně novověkého Českého státu s četnými přesahy do blízkého i vzdáleného zahraničí. Z materiálu uloženého v tomto elitním pramenném souboru čerpala a stále

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty k samostatnosti - Portréty žen v éře modernizace

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Martínek,Pavla Vošahlíková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
V 19. a v první polovině 20. století probíhaly významné změny ve veřejném životě i v domácím prostředí, měnily se konzumní zvyklosti i organizace výroby, novoty ovlivňovaly potřeby většiny obyvatel. Prosazovaly se postupně v závislosti na době, místě, komunikačních podmínkách i řadě dalších vlivů. Rozdíly v životě jednotlivců se neprojevovaly jen při srovnání vzdálených regionů, ale i

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Historica. Series Nova 14

Autor: kolektiv

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Další číslo periodika Historica. Historical Sciences in the Czech Republic.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Moravský zemský sněm na prahu novověku - Edice Památek sněmovních z let 1518–1570.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Moravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednání mezi moravskými stavy a panovníkem, která se dotýkala významných záležitostí politických, daňových, vojenských, bezpečnostních či náboženských. Projednávané otázky měly

Sleva 20 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Folia Historica Bohemica, 25/1

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Periodikum, které bylo v letech 1979-1990 (č. 1-13) věnováno českým dějinám od 9. do poloviny 19. století, vychází od roku 1990 (od sv. 14). Specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.-18. století). Uveřejňuje odborné studie, diskusní příspěvky, recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury, případně i jiné texty (rubriky Rozhledy, Historikové raného novověku apod.).

Sleva 20 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Kostelníci, úředníci, měšťané

Autor: Pavel B. Kůrka

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Otázka, jak smířit zájmy duchovních a laiků v církevní obci, je stále aktuální. Tato kniha si klade otázku, jak se s tímto problémem vyrovnávaly farnosti v utrakvistických městech v celém období mezi husitstvím a Bílou horou. Shledává, že postavení laiků nezáviselo tolik na eklesiologii určité konfese, ale spíše na tom, jaké postavení si měšťané dokázali získat ve světském politickém systému. V

Sleva 20 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Všední a sváteční život na středověkých dvorech - Dvory a rezidence ve středověku III.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Publikace "Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech" je již třetím zvláštním číslem (Supplementum) odborného vědeckého periodika Mediaevalia Historica Bohemica, které je tematicky zaměřeno na středověký panovnický/aristokratický dvůr. Jak napovídá podtitul "Všední a sváteční život na středověkých dvorech" věnuje se publikace každodennímu dění i

Sleva 20 % z běžně ceny 562 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

Autor: Jiří Martínek

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze pomáhal pozvednout vědecké bádání na světovou úroveň, podnikl pět velkých cest do zámoří, psal cestopisy, po vzniku republiky se pak dal do jejích služeb a nějaký čas

Sleva 20 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele