Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Svědectví o ztrátě starého světa - Manželská korespondence Z. V. Popela z Lobkovic a Polyxeny…

Autor: Pavel Marek

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Kniha je věnována osobnostem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Hlavní pramennou základnou monografie se stala španělsky psaná vzájemná korespondence obou manželů. Její svědectví je však doplněno rovněž výpověďmi dalších písemností osobní povahy. Jedná se například o kancléřovy deníky z let 1592-1628. Mnoho zajímavých informací poskytlo také studium

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem u dodavatele

Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

Autor: Josef Grulich

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Historická studie o demografickém vývoji na jihu Čech v 16. až 18. století zkoumá populační poměry, životní a rodinný cyklus, strukturu venkovské domácnosti, migraci obyvatelstva ...

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem

Autor: Václav Bůžek

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje přítomnost a osudy některých členů české šlechty v raném novověku na dvorech Habsburků.

Sleva 20 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Příliš uzavřená společnost

Autor: Zdeněk Bezecný

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Podrobná historie orlické větve Schwarzenbergů v době, která předznamenala úpadek jejího významu jako elity v epoše rozvoje občanské společnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum - Kulturně historický fenomén raného novověku

Autor: Marie Ryantová

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Kniha je pokusem o co nejkomplexnější charakteristiku specifického pramene - štambuchů či alb amicorum - jako kulturně historického fenoménu raného novověku. Podává přehled dosavadního zpracování, informuje o vzniku památníků, přináší jejich typologii, sleduje vztah k tištěným knihám a přibližuje je jako prostředek sebeprezentace jak jejich držitelů, tak zapisovatelů. Charakterizuje také jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí

Autor: Zdeněk Vybíral

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Odborná studie zkoumá otázky stavovství v českých zemích zejména v pohusitském období a soupeření stavovské a monarchistické ideje o dominantní místo v českém státě.

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele