Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Příliš uzavřená společnost

Autor: Zdeněk Bezecný

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Podrobná historie orlické větve Schwarzenbergů v době, která předznamenala úpadek jejího významu jako elity v epoše rozvoje občanské společnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

Autor: Josef Grulich

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Historická studie o demografickém vývoji na jihu Čech v 16. až 18. století zkoumá populační poměry, životní a rodinný cyklus, strukturu venkovské domácnosti, migraci obyvatelstva ...

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem

Autor: Václav Bůžek

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje přítomnost a osudy některých členů české šlechty v raném novověku na dvorech Habsburků.

Sleva 20 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum - Kulturně historický fenomén raného novověku

Autor: Marie Ryantová

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Kniha je pokusem o co nejkomplexnější charakteristiku specifického pramene - štambuchů či alb amicorum - jako kulturně historického fenoménu raného novověku. Podává přehled dosavadního zpracování, informuje o vzniku památníků, přináší jejich typologii, sleduje vztah k tištěným knihám a přibližuje je jako prostředek sebeprezentace jak jejich držitelů, tak zapisovatelů. Charakterizuje také jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Eschatologie, vědění a politika - Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

Autor: Vladimír Urbánek

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Ústředním tématem monografie je eschatologické myšlení českých protestantských intelektuálů v přelomovém období kolem Bílé hory a v následujících letech jejich exilu. Na příkladu děl dosud opomíjených, přesto však pozoruhodných osobností pobělohorského exilu - Simeona Partlicia, Paula Felgenhauera a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu analyzuje autor, jak se eschatologická tématika uplatňuje v

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova

Autor: Josef Hrdlička

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
20 %
Rozbor historické autobiografie vrchnostenského úředníka z českého a moravského prostředí pobělohorského období. Autobiografie zahrnuje události z 2. pol. 17. stol., které Jan Nikodém prožil ve službách Jana Jiřího Jáchyma Slavaty.

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele