Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Čtení o Václavu Havlovi - Autor ve světle literární kritiky

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém - Básník ve sporech o životnost díla

Autor: Michal Topor

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci (často schematizující

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Bohumilu Hrabalovi - Rukověť otevřeného díla

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel, dále jsou v

Sleva 20 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Dantovi Alighierim - Prostory, postavy a slova

Autor: Martin Pokorný

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly

Sleva 20 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Loutky i dělníci boží - Román milostný. 4. svazek souborného díla

Autor: F. X. Šalda , Jiří Flaišman , Michal Kosák

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Loutky i dělníci boží (poprvé 1916) jsou jediným románovým dílem Františka Xavera Šaldy (1867–1937), přední osobnosti české literární, divadelní a výtvarné kritiky sklonku devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Román je významným Šaldovým pokusem o překonání modelu tradičního románu a svou strukturou je do značné míry prózou experimentální: pokouší se o psychologickou motivaci jednání

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Jaroslavu Haškovi - Ohledávání 1919–1948

Autor: Luboš Merhaut

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Kniha Čtení o Jaroslavu Haškovi představuje v chronologickém uspořádání kritické, polemické a bilanční články, které reagovaly na události posledních let života Jaroslava Haška, na jeho smrt, na vydávání, zpracovávání a recepci jeho děl, především Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Čtení o Jaroslavu Seifertovi - Hledání proměn autorovy poetiky

Autor: Jiří Flaišman

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi přináší třináct textů žánrově různorodé povahy, které byly napsány v průběhu takřka osmdesáti let. Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava Seiferta v jeho komplexnosti doplňují texty portrétující jednotlivá období básníkovy tvorby i texty bezprostředně reagující na vydání některé z autorových sbírek.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Berlínské epizody - Příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878–1914

Autor: Michal Topor

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů pocházejících z Čech a Moravy. Právě díky jejich svědectvím přináší zásadní informace k poznání základů filologických oborů jak v českých zemích, tak

Sleva 20 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Elišce Krásnohorské

Autor: Libuše Heczková

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku „vyššího slohu“ od raných libret a sbírek básní, přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárněkritickou, vrcholné překlady

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliografie díla F. X. Šaldy

Autor: Emanuel Macek , Jiří Pistorius , Michael Špirit , Jan Wiendl

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 %
Bibliografie díla F. X. Šaldy představuje relativně úplný, anotovaný soupis prací zakladatele moderní české umělecké kritiky. Opírá se o knižní Bibliografii díla F. X. Šaldy, kterou Jiří Pistorius vydal v nakladatelství Melantrich v roce 1948, a o Bibliografii F. X. Šaldy od roku 1928 do současnosti (tj. do roku 1985), kterou sestavil Emanuel Macek pro druhý svazek šaldovského výboru Z období

Sleva 20 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o T. G. Masarykovi - Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Autor: Michal Jareš

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
20 % Novinka
Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích

Sleva 20 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Václavu Havlovi

Autor: Michael Špirit (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém

Autor: Michal Topor (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci (často schematizující

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Berlínské epizody

Autor: Michal Topor

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů pocházejících z Čech a Moravy. Právě díky jejich svědectvím přináší zásadní informace k poznání základů filologických oborů jak

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Čtení o Karlu Teigovi

Autor: Jan Wiendl (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Texty o díle Karla Teigeho, jež přináší tato antologie, vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí Teigových programových a teoretických prací a kulturněpolitických postojů – tak, jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919 až 1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od nejranější recepce Teigových stanovisek

Sleva 6 % z běžně ceny 1 700 Kč

Naše cena: 1 598 Kč

Skladem

Čtení o Dantovi Alighierim

Autor: Martin Pokorný (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Čtení o Bohumilu Hrabalovi

Autor: Annalisa Cosentino (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel; dále jsou v ní

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Echos 2014. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

Autor: Eva Jelínková (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Echos 2014 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl.cz/echos) a německy

Naše cena: 0 Kč

Skladem

Echa 2016. Fórum pro literární vědu

Autor: Michael Špirit (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Echa 2016 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2016 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné a kritické myšlení

Naše cena: 0 Kč

Skladem

Čtení o Elišce Krásnohorské

Autor: Libuše Heczková (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku „vyššího slohu“ od raných libret a sbírek básní, přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárněkritickou, vrcholné překlady

Sleva 6 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Čtení o T. G. Masarykovi

Autor: Lucie Merhautová (ed.)

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
Novinka
Antologie Čtení o T. G. Masarykovi představuje období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele