Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo - osoba a dílo

Autor: Jean-Pierre Torrell

publisher: Krystal OP

5 / 5
20 %
Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde shrnuje výsledky svého celoživotního bádání a nabízí nejaktuálnější životopis svatého Tomáše. Představuje všechny známé skutečnosti o jeho životě a díle a jeho myšlení zasazuje do

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Propast k propasti volá - Kázání

Autor: Jan Tauler

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Vody Siloe

Autor: Thomas Merton

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Na klíčových, často velmi dramatických událostech z dějin cisterciáků přísné observance autor ukazuje vnitřní krásu mnišského života a hodnoty, kterými je tento život nesen. Díky živému vypravěčskému stylu se čtenář takřka stává součástí tohoto velkého, i když pro svět nenápadného díla Boží chvály.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

O separovaných substancích

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Tři dopisy Tomáše Akvinského

Autor: Pavel Blažek

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje tři Tomášovy dopisy, doplněné o úvodní studie a bibliografii ke každému z nich. První řeší problém přípustnosti přijímání peněz a vybírání daní od židů a křesťanů, druhý se zabývá praxí úvěrového prodeje a třetí stručně odpovídá na otázku, zda a za jakých okolností je dovoleno využívat astrologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Rizika víry

Autor: John Henry Newman

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) Jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu se stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem byla mravní a náboženská obnova anglikanismu. Jeho záměrem bylo ukázat, že anglikánská církev je nejen anglickým národním dědictvím, ale pravou církví Kristovou. Poctivost a hloubka bádání v dějinách starověké církve jej nakonec dovedly

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Návrat ke ctnostem

Autor: Peter Kreeft

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Autor sice tvrdí, že kniha je tuctová učebnice morálky, ale není tomu tak - aspoň co do žánru a metody výkladu. Vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, přednášek velice živých a tvořivých, plných překvapivých zvratů a souvislostí, které samy dovedly posluchače k řešení nastolených otázek - a teprve tento výsledek je tradiční, starý několik tisíc let, prostě "tuctový": Není jiné cesty, než

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Otázky o ctnostech I

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k reálné změně k lepšímu. K nejvýznamnějším Tomášovým spisům o etice patří - kromě komentáře

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Moc zla

Autor: Bernard Bro

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník nachází klíč k tajemství zla v hlubinách milosrdenství, nikoli intelektu.

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén "katolická teologie"

Autor: Jean-Pierre Torrell

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Tato práce vyšla poprvé roku 1994 v řadě "Que sais-je?" ("Co vím?"), jejímž cílem je populární formou seznamovat čtenáře s různými oblastmi lidského vědění. Významný francouzský teolog zde pojednává o fenoménu, který se nazývá "katolická teologie". Nejprve popisuje vznik tohoto termínu a jeho chápání v raných dobách křesťanství. Dále čtenáře seznamuje s některými významnými momenty dějin

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Rozprava s řeckými teology

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 3. - Návrat k esenci

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické úvahy 3.

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické úvahy 2.

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 6. - Problém osobnosti

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 5. - Problém duše

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Pátý svazek klasické řady filosofie zpracovává první část antropologického tématu. V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřebou zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu. Na základě důkazu svobody bylo tedy nutné vyložit neodvozenost, autonomii a dominanci mravnosti v celku lidského života.

Sleva 20 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Tomáš a Kajetán o analogii jmen

Autor: Petr Dvořák

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Sémantické učení o analogii jmen představuje klíč k pochopení a formulaci mnohem závažnějších filozofických a teologických nauk jak u Tomáše samotného, tak v tomistické tradici jeho následovníků, v níž sehrál rozhodující úlohu kardinál Kajetán, přední renesanční komentátor Tomášových děl. Analogie jako střední člen mezi jednoznačností a víceznačností umožňuje smysluplnou řeč o

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Tomismus čtyřiadvaceti tezí

Autor: Kolektiv autorů - Štěpán Martin Filip,Tomáš Machula

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby. Přestože jde o dobový disciplinární dokument, je tento seznam tezí dosud zajímavý. Bývá zmiňován jako jeden ze zdařilých

Sleva 20 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Pouť

Autor: Peter Kreeft

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Obraz života jako cesty je pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších obrazů světové literatury. Různé cesty vedou k různým cílům - a cesty mysli jsou právě tak skutečné jako cesty těla. Jako musíte volit, kdykoli přicházíte na rozcestí vaší fyzické cesty, musíte volit i mezi různými myšlenkovými cestami, různými životními filosofiemi. Kniha vypráví o pouti za smyslem života a o vyjití anebo úniku

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do logiky aristotelské tradice

Autor: Lukáš Novák

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o aristotelské logice tak, jak ona reflektovala sama sebe.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Stavy lidstva a svatosti

Autor: Kolektiv autorů - Jacques Maritain,Raissa Maritain

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Stavy lidstva a svatosti

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Autor: David Svoboda

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problematika celku a části, jinak řečeno mereologie, která se promítá do mnoha klíčových metafyzických témat. Výzkum v této oblasti není zdaleka ukončen a představuje pro současné zájemce o myšlení Andělského

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Promluvy - O milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém

Autor: Charles Journet

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Duchovní cvičení kardinála Journeta ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním životě. Jedinečným způsobem a pomocí průzračně prostého jazyka otevírají mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. Probouzejí žízeň po poznání pramenů a učí věřící hledat svobodu v setkání s Boží nádherou.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Novověká ústní disputace

Autor: Lukáš Kotala

publisher: Krystal OP

0 / 5
20 %
Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe. Cílem této knihy je přiblížit českému čtenáři téma disputací vůbec a především vykreslit základní obraz novověké disputace. Ta však

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele