Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Turci v Uhorsku I. - VII

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje materiály z obdobia po bitke pri Moháči (1526) až po rok 1608 (mier s Bočkajom). V tomto dôležitom období našich národných dejín sa

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Turci v Uhorsku II - VII

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje materiály z obdobia po bitke pri Moháči (1526) až po rok 1608 (mier s Bočkajom). Tento druhý zväzok obsahuje materiály o živote v

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Dejiny slovenskej literatúry I

Autor: Stanislav Šmatlák

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku, humanizmu a renesancie, baroka, po obdobie osvietenstva. Základný učebný text na vysokých školách.

Sleva 27 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem u dodavatele

Dejiny slovenskej literatúry II

Autor: Stanislav Šmatlák

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Literárnohistorická syntéza slovenskej literatúry Stanislava Šmatláka v druhom zväzku Dejiny slovenskej literatúry II prináša autorov pohľad na literárny vývin od 19. storočia do prvej polovice 20. storočia: od klasicizmu k romantizmu, realizmu, k vstupu do 20. storočia, po modernú slovenskú literatúru rokov 1918 – 1948. Publikácia obsahuje registre.

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky

Autor: Miloš Ferko

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Ferkove Dejiny slovenskej fantastiky, ktoré v šiestich kapitolách mapujú túto oblasť v slovenskej literatúre od najstarších čias až po súčasnosť.

Sleva 27 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Nový pohľad na svet - VIII

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Pokračovanie vo vydávaní základných, doteraz nepublikovaných pramenných materiálov z národných dejín. VIII. zv. Edície Pramene k dejinám Slovenska zachytáva obdobie, keď sa začína národný uvedomovaní proces a nachádza svoj odraz v dobových dokumentoch. Edične pripravil PhDr. Pavol Dvořák s kolektívom historikov z Historického ústavu SAV a vysokoškolských pedagógov z viacerých vysokých škôl.

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Nové, prepracované a doplnené vydanie slovníka, ktorý zahŕňa celé 20. storočie a obdobie 2001 - 2005. V slovníku sú doplnky o dielach vydaných po roku 2000, opravy a spresnenia predchádzajúcich údajov o autoroch zaradených do prvého vydania slovníka. Slovník súčasne prináša prehľad o najnovších autoroch publikujúcich po roku 2000. Stane sa tak najrozsiahlejším a najaktuálnejším slovníkovým

Sleva 27 % z běžně ceny 558 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

Pamodaj šťastia, rozprávka - Pocta Pavlovi Dobšinskému 1828 - 1885

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Reprezentatívna publikácia Pocta Pavlovi Dobšinskému k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského a 150. výročiu slovenských povestí, ktorá vychádza v edícii Signum. Svoje názory na Dobšinského život a dielo vyjadrujú popredné osobnosti slovenského literárneho života (M. Rúfus, O. Sliacky, V. Mináč, D. Podracká, Ľ. Feldek, P. Glocko, Š. Moravčík a iní). Knihu zostavil O. Sliacky.

Sleva 27 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Z teórie modernej fantastiky

Autor: Ondrej Herec

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Zbierka štúdií, esejí a článkov o modernej fantastike od autora, ktorý patrí k zakladateľským osobnostiam teórie tohto literárneho žánru. Okrem úvodnej všeobecnej štúdie kniha obsahuje texty: Pocit zázraku, Čo prinieslo 20. storočie do modernej fantastiky, Upírska erotika, Pôvab hrôzy, Globalizácia ako science fiction a Pár slov mimochodom o horore a iných hnusobstvách. Eseje o fantastike

Sleva 27 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenská detská kniha

Autor: Ľubica Kepštová

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Publikácia je prezentáciou slovenskej detskej knihy doma i v zahraničí, smerujúcou k Čestnému hosťovaniu Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni roku 2010, kde sa počíta s jej viacjazyčnou mutáciou. Okrem štúdií, ktoré sa venujú historickému a vývinovému exkurzu autorskej a ilustračnej zložky detskej knihy, prináša aj portréty najfrekventovanejších slovenských spisovateľov a

Sleva 27 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Na prahu modernej doby - IX

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. s podtitulom Na prahu modernej doby je ďalším z kontinuitne vychádzajúcich výberov z originálnych historických prameňov v slovenských prekladoch od najstarších čias. Výber, preklady a komentáre spolu s autorským kolektívom zostavili doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. a Mgr. Peter Šoltés, PhD. Vydalo Literárne informačné centrum s podporou Ministerstva

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Volám sa Damián

Autor: Suzana Tratnik

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Dielo významnej slovinskej spisovateľky je prvým románom vydavateľského projektu Fóra slovanských kultúr 100 SLOVANSKÝCH ROMÁNOV. Hlavný hrdina, devätnásťročný Damián, vo svojej spovedi svojrázne opisuje život plný bláznivých dobrodružstiev, komických príhod a nekonečnej zábavy, ktoré nedokážu zakryť problémy vo vzťahu k rodičom, súrodencom, priateľke, škole a spoločnosti. Román je dokumentom o

Sleva 27 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofická terapia literárnej vedy

Autor: Nora Krausová

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Výber z literárnovedných štúdií, esejí a rozhovorov z rokov 1991 až 2007 poprednej literárnej vedkyne a prekladateľky z nemčiny svedčí o jej zorientovanosti v súčasných tendenciách vo svetovej literatúre a v uvažovaní o nej. Zároveň podáva aj obraz o jej postojoch, historickej podmienenosti textov a o jej osobnej ľudskej situácii. Dôležitá časť vo výbere patrí aj osvetľovaniu niektorých stránok

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Nové, zrevidované a doplnené slovníkové vydanie od renomovaných odborníkov na detskú literatúru predstavuje tvorcov slovenskej detskej literatúry od jej začiatkov po súčasnosť. Zostavovateľom a vedeckým redaktorom je prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. Základný informačný zdroj pri práci s detskou literatúrou v štúdijnom procese a v pedagogickej praxi.

Sleva 27 % z běžně ceny 601 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem u dodavatele

Od revolúcie 1848 - 1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Desiaty zväzok edície OD REVOLÚCIE 1948-1949 K DUALISTICKÉMU RAKÚSKO-UHORSKU s podtitulom Počiatky politickej emancipácie Slovákov a formovania modernej spoločnosti spracúva obdobie, ktoré charakterizujú dynamické spoločenské zmeny, začínajúce likvidáciou feudálneho systému a otvorením cesty pre formovanie občianskej spoločnosti. Vyústili po porážkach habsburskej ríše v talianskych provinciách

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Nesamozrejmá poézia

Autor: Jaroslav Šrank

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Súbor štúdií Nesamozrejmá poézia sa zameriava na problematizujúce, subverzné prístupy k básnickej výpovedi, ktoré prinášajú poodchýlenie či priamo obnaženie základných kategórií básnického textu, a tým aj jeho fungovania, ale znamenajú aj obohatenie čitateľa o nové či nezvyčajné skúsenosti s vnímaním umenia a kultiváciu jeho sebareflexívnych schopností.

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Dar na rozlúčku

Autor: Vladimir Tasić

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Román srbského spisovateľa Dar na rozlúčku sa roku 2001 rozhodnutím poroty Druhého programu Rádia Belehrad stal knihou roka. Je o odchodoch z vlastnej krajiny a nedobrovoľnom zrastaní s inou kultúrou. Je to smutné, ale aj ironické a vtipné rozprávanie o (samo)vyhnanstve a o spomienkach, o jednej celej generácii ľudí, ktorá v 90. rokoch ušla z morbídneho regiónu na koniec sveta. Svoje myšlienky

Sleva 27 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918 - XI b

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Dvořák,Dušan Kováč

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Jedenásty zväzok publikácie má dve časti: Udalosti od rakúsko-uhorského vyrovnania až do vypuknutia prvej svetovej vojny (zv. XI a, vyjde budúci rok) a Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918 (zv. XI b). Predkladaná druhá časť zväzku má podtitul Zmeny na politickej mape Európy a odchod Slovenska z Uhorského kráľovstva do Česko-Slovenskej republiky. Ako v predchádzajúcich zväzkoch nepôjde len o

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Písačky pre milovanú Lutéciu

Autor: Dominik Tatarka

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
24 %
Písačky pre milovanú Lutéciu sú jedným z kľúčových diel Dominika Tatarku. Kniha odhaľuje intímne duchovné hľadanie vnútri ženského sveta na pozadí dobových reálií. V metaforickom zmysle je mravným príkladom protikomunistického vzdoru a intelektuálnej nepoddajnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 337 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Navrávačky s Dominikom Tatarkom

Autor: Eva Štolbová

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
24 %
Druhé vydanie jedinečnej knihy rozhovorov českej spisovateľky Evy Štolbovej s jedným z najpozoruhodnejších a najlepších slovenských spisovateľov Dominikom Tatarkom. Knižné vydanie je prepisom 20 audiokaziet. Priložené CD obsahuje fragmenty pôvodného zvukového záznamu.

Sleva 24 % z běžně ceny 487 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

V poschodovom labyrinte

Autor: Viliam Marčok

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Kniha V poschodovom labyrinte je záznamom úsilia autora uchopiť fenomén postmoderny z pozícií medzinárodných reflexií, predovšetkým ako zjav rodiaci sa v zápase našich spisovateľov s totalitnou mocou a s iluzívnosťou ňou vnucovaného videnia sveta.

Sleva 27 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Dobre organizovaný netvor

Autor: Ondrej Herec

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Kniha významnej zakladateľskej osobnosti slovenskej teórie modernej fantastiky. Tvoria ju dve eseje: Dobre organizovaný netvor a Metamorfózy človeka v (post)modernej fantastike. V prvej autor prehľadne analyzuje na bohatom literárnom a filmovom materiáli umeleckej i populárnej fantastiky vzájomný vzťah jednotlivca s rôznymi typmi organizácií. V druhej analyzuje psychofyziologické varianty a

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960

Autor: Zuzana Stanislavová

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 nadväzujú na dielo Ondreja Sliackeho Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. Koncepčne identické s hodnotovou reflexiou klasickej detskej literatúry, sú podrobnou žánrovou analýzou prózy, poézie, literatúry faktu a odbornej literatúry v jej modernom vývinovom období. Ich autorka Zuzana Stanislavová, ktorá je dôvernou

Sleva 27 % z běžně ceny 518 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenské dejiny IV - 1914 - 1938

Autor: Róbert Letz

publisher: Literárne informačné centrum

0 / 5
27 %
Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 - 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik samostatnej Slovenskej republiky. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť. Ide o stále živé a diskutované dejiny, ktoré často až dodnes

Sleva 27 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele