Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Národ ďáblů - Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
20 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí, občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Malý,Juraj Nemec

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie je založená na kvalitních výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům, ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektivnosti veřejné správy. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru - zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor: Klára Kašparová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkum zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Bez léčby to jde - Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci

Autor: Pavel Nepustil

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Práce se prostřednictvím vztahové perspektivy zaměřuje na proces, kterým procházejí osoby ukončující své užívání pervitinu bez podpory odborných zařízení. Je zmíněna řada zahraničních studií, která prokazuje, že tzv. přirozené zotavení je hlavní únikovou cestou z pravidelného užívání drog. Ústřední částí knihy jsou příběhy sedmi lidí, kteří se přirozeně zotavili z pravidelného užívání pervitinu a

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické reflexe literárního textu - S anděly i bez nich na sviňu svět

Autor: Josef Prokeš

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti

Autor: Pavel Horák

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá tematikou využívání lokálních projektů zaměstnanosti financovaných Evropským sociálním fondem v českém prostředí a jejich potenciálem zvýšit zaměstnanost u vybraných rizikových skupin uchazečů o zaměstnání. Na příkladu lokálního projektu zaměstnanosti autor ukazuje, jakým způsobem mohou být podobné projekty hodnoceny, jaké mohou být jejich silné a slabé stránky a jakou měrou mohou

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Rozbor filmu

Autor: Radomír D. Kokeš

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl. Díky

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie informace - Metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy

Autor: Jiří Stodola

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou informační

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Oborové didaktiky - vývoj – stav – perspektivy

Autor: Tomáš Janík , Iva Stuchlíková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu

Sleva 20 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština v pohybu - Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

To bych zvládl taky: umění moderny v komiksech

Autor: Petr Kovář , Marta Kovářová , Ondřej Navrátil , Magda Navrátilová Garguláková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Komiksová kniha o umění moderny vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT. Autoři - učitelé, kurátoři a výtvarníci přepsali moderní dějiny do několika vět a bublin a rozstříhali staré učebnice, aby reprodukce obrazů vytvořily co nejvěrnější kulisy pro osudy jejich tvůrců. Kniha obsahuje 13 příběhů, které s vtipem přibližují díla moderního umění žákům vyššího

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Starší dějiny Vietnamu a Čampy

Autor: Michal Schwarz , Ondřej Srba

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Vietnam v éře západních velmocí

Autor: Michal Schwarz , Ondřej Srba

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Le a M?c a mocnými rody Tr?nh a Nguy?n. Po sjednocení za povstání dynastie Tây Son se nakonec v roce 1802 se zahraniční asistencí chopili moci Nguy?nové. Ti v druhé polovině 19. století podlehli tlaku Francie, která ve válce s Čínou získala

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku - Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů…

Autor: Přemysl Bar

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 % Novinka
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky

Autor: Vladimír Podborský

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Záměr autorů je přiblížit výsledky téměř 50 let trvajících archeologických výzkumů regionu a zhodnotit výsledky v širších souvislostech. Týká se výzkumů kolem obce Těšetice okr. Znojmo, hlavně neolitického areálu "Sutny" a jiné.

Sleva 20 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem u dodavatele

Bohdan Lacina

Autor: Jiří Hlušička

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie o jedné z nejvýraznějších osobností české výtvarné kultury 20. století. B. Lacina, český malíř, grafik, ilustrátor, byl profesorem dějin umění a výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě. Jeho dílo je široké záběrem z hlediska výtvarných disciplín, bohaté rozsahem a cenné uměleckou hodnotou. Autor monografie, Jiří Hlušička, je uznávaným znalcem českého výtvarného umění. Lacinovo dílo

Sleva 20 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 512 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení zpětných toků

Autor: Kolektiv autorů - Alena Klapalová,Radoslav Škapa

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie představuje část výsledků empirického výzkumu, kterému se autoři věnují několik let a který se zaměřuje na přístup českých podniků k řízení zpětných toků z hlediska vnímání potenciální hodnoty. Součástí monografie je kompilace stávajících poznatků o řízení zpětných toků a o tvorbě hodnoty v rámci těchto toků.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Divoký advent

Autor: Vladimír Šrámek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Básnická sbírka Divoký advent je sbírkou spíše kratších básní reflektujících cestu životem muže ve středním věku. Zcela přirozeně se v ní tudíž mísí vyrovnanost i nevyrovnanost s konečnou délkou života, opakují se přírodní motivy, doznívají v ní zbytky erotických tužeb.Vladimír Šrámek narozen v roce 1958 v Plzni, od roku 2000 žije v Brně a pracuje jako lékař na Anesteziologicko-resuscitační

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Status idem

Autor: Norbert Holub

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Norbert Holub se narodil v roce 1966 v Jihlavě, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Atestoval z vnitřního lékařství a nefrologie, působil v jihlavské nemocnici jako internista a nefrolog. Nyní pracuje v brněnském Masarykově onkologickém ústavu.Debutoval v roce 1989 v Mladé frontě sbírkou Zrcadlo pod jevištěm, následovalo několik dalších básnických knih vydaných převážně v

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Hudebně-literární slovník III.

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Hudebníí díla inspirovaná slovesným uměním.

Sleva 20 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012

Autor: Josef Prokeš

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace k patnáctému výročí trvání studentského PROFIDIVADLA na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jde o knihu celobarevnou, bohatě vypravenou, která na 120 stranách přibližuje zájemcům jednotlivé inscenace i vzpomínky pamětníků. Je věnována památce prof. Ludvíka Kundery, který souboru s počáteční dramaturgií vypomáhal. Na starších fotografiích (např. na stranách 19-22) jsou historicky

Sleva 20 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Svaté země - XII.–XX. století. Mýty a realita v českých a ruských cestopisech

Autor: Danuše Kšicová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
V publikaci byla analyzována díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských (Igumen Daniil, Ioann Lukjanov, Abraham Norov, N. V. Gogol, Ivan Bunin, Andrej Bělyj) a šesti českých (Martin Kabátník, Jan Hasištejnský, Oldřich Prefát, Václav Vratislav, Kryštof Harant a Jan Neruda), jež byla začleňována do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Marienthal - Sociografie komunity nezaměstnaných

Autor: Kolektiv autorů - Marie Jahoda,Paul F. Lazarsfeld,Hans Zeisel

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby

Sleva 20 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Drahé kameny starověkých civilizací

Autor: Ivan Mrázek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Drahé kameny jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti. Reprezentativní populárně naučná publikace je pojednáním o dějinách drahých kamenů i dějinách samotných. Na 382 stranách, 332 fotografiích a 64 ilustracích se před námi, díky drahým kamenům, odvíjí život a problémy starověkých civilizací. Čtivým textem a rozsáhlými obrazovými přílohami jsme v této

Sleva 20 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele