Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Věrní a rozumní

Autor: Hana Librová

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
20 %
V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu a sondě mezi terénními ochránci přírody je věnována nová kniha socioložky a bioložky Hany Librové Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Národ ďáblů - Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
20 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí, občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Malý,Juraj Nemec

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie je založená na kvalitních výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům, ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektivnosti veřejné správy. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru - zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor: Klára Kašparová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkum zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Střední paleolit v moravských jeskyních/Middle Palaeolitthic in Moravian Caves

Autor: Petr Neruda

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Informace poskytují pramennou základnu pro řešení otázek surovinové strategie a s nimi mobilita populace nebo určení míry schopnosti inovace u neandrtálců ve vztahu k vývoji mladopaleolitických kultur. K řešení problematiky jsou vybrány moravské jeskynní lokality, které tvoří hlavní informační základnu daného období.

Sleva 20 % z běžně ceny 730 Kč

Naše cena: 584 Kč

Skladem u dodavatele

Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky

Autor: Vladimír Podborský

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Záměr autorů je přiblížit výsledky téměř 50 let trvajících archeologických výzkumů regionu a zhodnotit výsledky v širších souvislostech. Týká se výzkumů kolem obce Těšetice okr. Znojmo, hlavně neolitického areálu "Sutny" a jiné.

Sleva 20 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem u dodavatele

Bohdan Lacina

Autor: Jiří Hlušička

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie o jedné z nejvýraznějších osobností české výtvarné kultury 20. století. B. Lacina, český malíř, grafik, ilustrátor, byl profesorem dějin umění a výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě. Jeho dílo je široké záběrem z hlediska výtvarných disciplín, bohaté rozsahem a cenné uměleckou hodnotou. Autor monografie, Jiří Hlušička, je uznávaným znalcem českého výtvarného umění. Lacinovo dílo

Sleva 20 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 512 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení zpětných toků

Autor: Kolektiv autorů - Alena Klapalová,Radoslav Škapa

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie představuje část výsledků empirického výzkumu, kterému se autoři věnují několik let a který se zaměřuje na přístup českých podniků k řízení zpětných toků z hlediska vnímání potenciální hodnoty. Součástí monografie je kompilace stávajících poznatků o řízení zpětných toků a o tvorbě hodnoty v rámci těchto toků.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Divoký advent

Autor: Vladimír Šrámek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Básnická sbírka Divoký advent je sbírkou spíše kratších básní reflektujících cestu životem muže ve středním věku. Zcela přirozeně se v ní tudíž mísí vyrovnanost i nevyrovnanost s konečnou délkou života, opakují se přírodní motivy, doznívají v ní zbytky erotických tužeb.Vladimír Šrámek narozen v roce 1958 v Plzni, od roku 2000 žije v Brně a pracuje jako lékař na Anesteziologicko-resuscitační

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Status idem

Autor: Norbert Holub

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Norbert Holub se narodil v roce 1966 v Jihlavě, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Atestoval z vnitřního lékařství a nefrologie, působil v jihlavské nemocnici jako internista a nefrolog. Nyní pracuje v brněnském Masarykově onkologickém ústavu.Debutoval v roce 1989 v Mladé frontě sbírkou Zrcadlo pod jevištěm, následovalo několik dalších básnických knih vydaných převážně v

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvod a změny reprodukčních strategií

Autor: Petr Fučík

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí.

Sleva 20 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Poznámky ke studiím nových médií

Autor: Jakub Macek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné zkoumání a teoretickou reflexi takzvaných nových médií.

Sleva 20 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Autor: Lenka Waschková Císařová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Ke klíčové proměně společenského systému a specificky i mediálního systému docházelo v České republice po roce 1989. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií je zmapována pouze okrajově, především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je v tomto diskurzu spíše opomíjený, ačkoliv právě na

Sleva 20 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Nenechali se vyloučit - Sociální vzestupy Romů v české společnosti

Autor: Laura Fónadová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Sociální šance Romů žijících v České republice jsou ve srovnání s příslušníky majority znatelně menší. Cílem této práce je představit okolnosti a životní strategie, které přispěly k tomu, že některým Romům se podaří překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího socioekonomického postavení a to ve společenském kontextu, ve kterém většina Romů zůstává v nejnižších patrech sociální

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Autor: Jana Malecká

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou, smrtí a pohřbem.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů

Autor: Karol Jakubowicz

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním knižním dílem (vydána v r. 2013 ve Varšavě), které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti. První tři kapitoly sledují dynamiku vývoje demokracie, hlavní projevy krize demokracie, příčiny dekompozice jejího rámce v kontextu globalizace, neoliberalismu,

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

FK15 Umění autorské knihy a výtvarná výchova

Autor: Jana Francová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
FK 15 je zkratka pro 15 ročníků Fenoménu kniha - mezinárodní studentské soutěže organizované na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou tato publikace připomíná. Kromě reflexe studentské soutěže se kniha věnuje umění autorské knihy zastoupené ve sbírkách Moravské galerie v Brně a v tvorbě studentů a pedagogů v Ústí nad Labem a v Praze. Důležitým přesahem

Sleva 20 % z běžně ceny 584 Kč

Naše cena: 467 Kč

Skladem u dodavatele

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Autor: Zora Syslová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé mateřských škol skutečnými odborníky na vzdělávání v měnících se podmínkách? Při hledání odpovědí na

Sleva 20 % z běžně ceny 484 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice

Autor: Tomáš Janík , Josef Maňák , Vlastimil Švec

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a pedagogiky. Záměrem autorů je přiblížit pohledy na pedagogické problémy situované v různých časových obdobích a diskutovat je v obecnějších souvislostech s výhledem na další vývoj.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Hudebně-literární slovník III.

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Hudebníí díla inspirovaná slovesným uměním.

Sleva 20 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012

Autor: Josef Prokeš

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace k patnáctému výročí trvání studentského PROFIDIVADLA na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jde o knihu celobarevnou, bohatě vypravenou, která na 120 stranách přibližuje zájemcům jednotlivé inscenace i vzpomínky pamětníků. Je věnována památce prof. Ludvíka Kundery, který souboru s počáteční dramaturgií vypomáhal. Na starších fotografiích (např. na stranách 19-22) jsou historicky

Sleva 20 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Svaté země - XII.–XX. století. Mýty a realita v českých a ruských cestopisech

Autor: Danuše Kšicová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
V publikaci byla analyzována díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských (Igumen Daniil, Ioann Lukjanov, Abraham Norov, N. V. Gogol, Ivan Bunin, Andrej Bělyj) a šesti českých (Martin Kabátník, Jan Hasištejnský, Oldřich Prefát, Václav Vratislav, Kryštof Harant a Jan Neruda), jež byla začleňována do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Marienthal - Sociografie komunity nezaměstnaných

Autor: Kolektiv autorů - Marie Jahoda,Paul F. Lazarsfeld,Hans Zeisel

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby

Sleva 20 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Z hloubi duše. Psychologické aspekty výtvarného projevu

Autor: Hana Stehlíková-Babyrádová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Záměrem autorky knihy Z hloubi duše je zveřejnění výpovědi o otevírání cest k výtvarnému projevu tvůrců trpících duševní poruchou nebo nemocí. Nešlo jí o hledání patologických znaků v kresbách psychotiků, v jejich malbách nebo v jiných vizuálních projevech za účelem diagnostikování. Autorka se zajímá o způsoby výtvarného „vyprávění“ vlastních příběhů lidí, kteří se ocitli v životní krizi

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele