Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Moderní analýza biologických dat 2 - Lineární modely s korelacemi v prostředí R

Autor: Kolektiv autorů - Stano Pekár,Marek Brabec

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně

Sleva 22 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Genetika - Druhé, aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Michael J. Simmons, D. Peter Snustad

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Druhé české vydání Genetiky přichází po osmi letech od vydání prvního.

Sleva 22 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 474 Kč

Skladem u dodavatele

In dubio pro libertate - Úvahy nad ústavními hodnotami a právem

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Pospíšil,Marian Kokeš

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha v první části obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v druhé části knihy vykreslují osobnost jubilující místopředsedkyně Ústavního soudu ČR a přibližují čtenáři široké

Sleva 22 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 467 Kč

Skladem u dodavatele

Soudcokracie, nebo judicializace politiky? - Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize

Autor: Kolektiv autorů - Hubert Smekal,Ivo Pospíšil

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho

Sleva 22 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Ztraceny v tranzici? - Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Vít Hloušek,Petr Jurek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), které vstoupily do EU v rámci tzv. východního rozšíření, a dále Chorvatska, které přistoupilo k EU v polovině roku 2013. Autoři

Sleva 22 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Základy obecné mikrobiologie

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Němec,Dagmar Matoulková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Mikrobiologie je vědní disciplína, která se rozvíjí velice rychle a pro pochopení jejích jevů je nutná dostatečná znalost biochemie, molekulární biologie, imunologie, obecné mikrobiologie, mykologie a virologie. Předložený text je relativně stručný, ale poskytuje dostatečnou sumu informací pro studenty obecné a systematické biologie i biochemie. V textu je popsána struktura buňky

Sleva 22 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Přímá demokracie

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Přímé demokracii se politologové obvykle nevěnují tolik, kolik by zasloužila. Je to možná i proto, že referendum bylo v minulosti opakovaně zneužito za účelem nastolení či posílení autoritářských až totalitárních režimů. Tento sborník se proto snaží poctivě zkoumat výhody i nevýhody přímé demokracie na celostátní i místní úrovni, a to v rámci České republiky i v celoevropském kontextu. Základní

Sleva 22 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Management, marketing a ekonomika sportu

Autor: Kolektiv autorů - Jana Nová,Oldčich Racek,Jiří Novotný,Jaroslav Rektořík,Milena Strachová,...

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky managementu sportu vstupují, tedy společnost a sport, teorie sportovního managementu, jeho historie, marketing sportu, ekonomická dimenze managementu sportu a jeho využití v

Sleva 22 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Transdisciplinární didaktika - O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Autor: Kolektiv autorů - Jan Slavík,Tomáš Janík,Petr Najvar,Petr Knecht

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V prvních kapitolách jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Další část je věnována objasnění metodiky 3A –

Sleva 22 % z běžně ceny 758 Kč

Naše cena: 591 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva a medicína

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Sborník tvoří 14 textů psaných lékaři, etiky, soudci, advokáty a akademiky, kteří se v nich zabývají např. limitací lidských práv v medicíně, povinným očkováním, právem na zdraví cizinců, domácími porody a financováním zdravotnictví. Smyslem této publikace je podporovat dialog mezi (zejména) lékaři a právníky. Málokdo má totiž to štěstí, že dokáže stejně dobře rozumět současně právu i medicíně.

Sleva 22 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Nová média v politické komunikaci - Politici, občané a online sociální sítě

Autor: Alena Macková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha nejenže nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě, ale přináší také pohled na to, jak byla nová média pro politické účely užívána českými politiky a českou populací mezi roky 2013 a 2015. Monografie vychází z disciplíny politická komunikace spojující přístupy z oborů politologie, mediálních studií i sociologie. Ústřední otázkou série čtyř výzkumů

Sleva 22 % z běžně ceny 324 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Die Seele Brünns

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Kundera,Alena Mizerová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
„Naším cílem je antologie nepopisná, vymykající se, žádný další „fotosvazek“, nýbrž soubor textů a dokumentů z dějin, přítomnosti i budoucnosti města početných vysokých škol, města nejedné avantgardy, města – průsečíku kultur, ale i průmyslu a obchodu, města učenců a umělců podivuhodných osudů, ale i trvalého dosahu a měnlivé nadčasovosti.“ (PhDr. Ludvík Kundera, redigent). Kniha je souborem 23

Sleva 22 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Biosocial Interactions in Modernisation

Autor: Robert Cliquet

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost,

Sleva 22 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 139 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování a simulace komplexních systémů - Jak lépe porozumět světu

Autor: Radek Pelánek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale nerozumíme pořádně, jak funguje náš vlastní mozek? Proč je obtížné předpovídat počasí nebo změny klimatu? Umíme zastavit šíření epidemie? A kdo vlastně řídí obrovské hejno ptáků letících na jih? Pod pojmem komplexní systémy se skrývají známá a závažná témata jako změny klimatu či šíření AIDS a zrovna tak běžné jevy jako dopravní zácpa nebo pohyb ovcí

Sleva 22 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Základy fylogenetické analýzy

Autor: Miloš Macholán

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii

Sleva 22 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

České strany a jejich kandidáti - Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Autor: Petr Spáč

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Výběr kandidátů představuje jeden z nejvýznamnějších procesů spojených s volbami, které jsou klíčovým aspektem fungování moderních demokracií. Podoba a výstupy nominačních procesů významně odhalují, jak politické strany operují v rámci svých vlastních organizačních struktur. Proces výběru kandidátů také dopadá na reálnou podobu politiky, neboť politická elita se formuje z části vybraných

Sleva 22 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční ústava

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Jedním z největších současných problémů je finanční krize a také neustálé zadlužování státu, krajů a obcí. Jestliže před několika málo lety bylo nepředstavitelné uvažovat o tom, že by mohl zbankrotovat stát anebo třeba „jen“ obec, dnes jsme bohužel svědky i těchto jevů. Na problém zadlužování státu proto hledají odpovědi nejen ekonomové, nýbrž také politologové a právníci. V oblasti ústavního

Sleva 22 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Města jako partner v procesu vládnutí - Případ českých a německých měst

Autor: Vratislav Havlík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Města jako aktuálně diskutovaný aktér evropské integrace mohla významněji začít spadat do zájmu evropských studií až s reformou a rozvojem regionální politiky EU na konci 80. let 20. století. Souvisí to především s tehdy nově zavedeným principem partnerství, který města, stejně jako hospodářské a sociální aktéry, více zapojoval do jednotlivých fází tvorby regionální politiky. Od té doby je v

Sleva 22 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Krajské volby 2012

Autor: Stanislav Balík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Krajské volby v roce 2012 dozajista neznamenaly takový zvrat jako volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 nebo 2013. Na druhou stranu nebyly ani nudnými, nezajímavými volbami, po nichž by vše běželo dál ve svých kolejích. Nahlíženo teorií voleb druhého řádu jsme měli možnost ověřovat, zda jsou vládní strany voliči trestány a opozice odměňována či jaká témata budou volbám dominovat –

Sleva 22 % z běžně ceny 308 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Forgotten times and spaces - New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and…

Autor: Kolektiv autorů - Sandra Sázelová,Martin Novák,Alena Mizerová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Ztracené časy a místa. Nové perspektivy v paleoantropologickém, paleoetnologickém a archeologickém výzkumu. Kniha přináší přes čtyřicet příspěvků mezinárodního kolektivu autorů a jejím záměrem je především shromáždit a popsat střípky předchozích, zapomenutých způsobů života. Lidský život a evoluce překlenuje různé historické epochy i místa, osud člověka se však zdá neúprosný, protože svědkové,

Sleva 22 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 686 Kč

Skladem u dodavatele

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou - Překlady, komentáře a poznámky

Autor: Kolektiv autorů - Jana Nechutová,Jana Fuksová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že

Sleva 22 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Organická modernita - Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování…

Autor: Jan Dostalík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha přispívá k poznání dějin moderního urbanismu a územního plánování. Hlavním tématem jsou ekologicky šetrné tendence, které jsou zastřešeny konceptem organické modernity. Text začíná u počátků moderního českého urbanismu a územního plánování, zachycuje proměny v meziválečném období, přináší vhled do ekologicky šetrných studií a koncepcí za druhé světové války, ale i do změn vzešlých z

Sleva 22 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity pohledem sociologie

Autor: Aleš Sekot

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu obsažně a komplexně zachycuje nejpalčivější problémy, které v souvislosti s nedostatkem tělesného pohybu tíží současnou euroamerickou populaci. Obecně známé a dílčím způsobem

Sleva 22 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Eschatologie v díle Jana Husa

Autor: Lucie Mazalová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů - především Milíče z

Sleva 22 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele