Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Hledání významu v umělecké narativní ilustraci

Autor: Jan Klimeš

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Autor analyzuje možnou ekvivalenci literárního textu a jeho výtvarné ilustrace. Jaké jsou vlastnosti dobré ilustrace? Jaké je kritérium lepší ilustrace? Které faktory rozhodují o ekvivalenci obrazu a textu? Je možné ilustrace číst podobně jako text? Tyto a další otázky jsou v centru autorovy pozornosti. Kniha nabízí témata z estetiky, intermediálních studií, dějin umění a psychologie. Vybrané

Sleva 22 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Management, marketing a ekonomika sportu

Autor: Kolektiv autorů - Jana Nová,Oldčich Racek,Jiří Novotný,Jaroslav Rektořík,Milena Strachová,...

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky managementu sportu vstupují, tedy společnost a sport, teorie sportovního managementu, jeho historie, marketing sportu, ekonomická dimenze managementu sportu a jeho využití v

Sleva 22 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Antická filosofie v obrázcích

Autor: Kolektiv autorů - Josef Petrželka,Michal Peichl

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Myšlenky a představy, slova a obrazy, filosofie a kresba. Dvě lidské aktivity, jistě v něčem příbuzné, ale obecně vnímané přece jen jako výrazně odlišné. Jedna usiluje o přesné a věcné slovní postižení podstaty "věcí " a celého světa, aby uspokojila lidskou touhu po poznání. Oslovuje především rozum posluchače či čtenáře. Druhá chce tytéž věci a tentýž svět zobrazit vizuálně a vzbudit v divákovi

Sleva 22 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní světů - Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Autor: Tereza Dědinová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska

Sleva 22 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Břeclav Pohansko VII - Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Macháček,Petr Dresler,Renáta Přichystalová,Vladimír Sládek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav - Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické

Sleva 22 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského - na církevní statky (1420–1437)

Autor: Stanislav Bárta

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historickou literaturu na téma zástav církevních statků a jejich sekularizace. Hlavní část knihy tvoří rozbor Zikmundových zástavních listin na církevní statky v chronologickém sledu. Tento rozbor je

Sleva 22 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Towards Partnership - The Third Decade of Czech-German Relations

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Vít Hloušek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Hlavním cílem knihy je analyzovat široké spektrum otázek a problémů současných mezinárodních vztahů obou zemí. Hlavní pozornost analýzy se zaměřuje na bilaterální dimenzi česko-německých vztahů, avšak v případech, kdy je to nezbytné, berou autoři příspěvků v úvahu i širší dimenzi česko-německých vztahů zakotvených v realitě Evropské unie. Přístup knihy je analytický v tom smyslu, že je zaměřena

Sleva 22 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 406 Kč

Skladem u dodavatele

Transdisciplinární didaktika - O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Autor: Kolektiv autorů - Jan Slavík,Tomáš Janík,Petr Najvar,Petr Knecht

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V prvních kapitolách jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Další část je věnována objasnění metodiky 3A –

Sleva 22 % z běžně ceny 758 Kč

Naše cena: 591 Kč

Skladem u dodavatele

The Brother of the Other - mmigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and…

Autor: Radka Klvaňová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Kniha si

Sleva 22 % z běžně ceny 415 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Genetika - Druhé, aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Michael J. Simmons,D.Peter Snustad

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 % Novinka

Sleva 22 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 474 Kč

Skladem u dodavatele

Péče na prodej - Jak se práce z lásky stává placenou službou

Autor: Kolektiv autorů - Adéla Souralová,Vendula Chalánková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 % Novinka
Co mají společného miniškolky, hotely pro psy, hodinoví manželé, agentury poskytující péči o seniory, děti či domácnost? Jedná se o subjekty prodávající služby ještě donedávna vykonávané z lásky – rozuměj bezplatně – samotnými členkami a členy domácnosti. Kniha Péče na prodej se věnuje současnému trendu přesouvání úkonů tzv. sociální reprodukce ze soukromé sféry rodin a domácností do veřejného

Sleva 22 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

Autor: Michal Černý

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 % Novinka
Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Digitální informační kurátorství představuje jeden z možných základních přístupů k tomu,

Sleva 22 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Podmět v moderní japonštině

Autor: Jiří Matela

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 % Novinka
Předložená publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím

Sleva 22 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika - Vlastní jména v překladu

Autor: Stanislava Špačková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 % Novinka
Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny

Sleva 22 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Brno v proměnách staletí - Kapitoly z dějin města pod Špilberkem

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Mihola,Aleš Filip

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Publikace (kolektivní monografie) přibližuje v chronologickém a tematickém uspořádání některé významné kapitoly brněnských politických, kulturních, náboženských a hospodářských dějin. Zvláštní pozornost je věnována problematice, která v předchozích, podobně koncipovaných publikacích nebyla z různých důvodů adekvátně zastoupena. Kniha je určena především učitelům, žákům a studentům základních a

Sleva 22 % z běžně ceny 870 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem u dodavatele

Kvalita (ve) vzdělávání

Autor: Tomáš Janík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a osobně smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako

Sleva 22 % z běžně ceny 838 Kč

Naše cena: 654 Kč

Skladem u dodavatele

Po divné krajině - charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury

Autor: Tereza Dědinová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem světě, o lidském vědomí a jeho hranicích. Posun za meze přirozeného fikčního světa a konkrétního časoprostoru přitom dovoluje nahlížet jasněji, příměji a z většího nadhledu. Prostřednictvím symbolu, metafory a alegorie se fantastika vztahuje k univerzálním otázkám a problémům našeho světa. Fantastická literatura je

Sleva 22 % z běžně ceny 342 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem u dodavatele

Básnický rok

Autor: Jiří Poláček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu, reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Celkově vychází z tvorby

Sleva 22 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání rajských zahrad - In search of Paradise Gardens

Autor: Kolektiv autorů - Ivar Otruba,Tomáš Popelínský

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Zahrada je část přírody - krajiny -, upravená člověkem pro jeho blaho a užitek jeho blízkých. Je vymezená nejen prostorově, ale i duchovně, geniem loci. V zahradách, které se blíží té rajské, je dána volnost stromům, místo květinám, prostor motýlům a ptákům. Právě taková místa se v knize vydáváme hledat. Naše cesta povede územím ohraničeným na východě vrcholky Elbrusu a Araratu, na opačné straně

Sleva 22 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 858 Kč

Skladem u dodavatele

Přímá demokracie

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Přímé demokracii se politologové obvykle nevěnují tolik, kolik by zasloužila. Je to možná i proto, že referendum bylo v minulosti opakovaně zneužito za účelem nastolení či posílení autoritářských až totalitárních režimů. Tento sborník se proto snaží poctivě zkoumat výhody i nevýhody přímé demokracie na celostátní i místní úrovni, a to v rámci České republiky i v celoevropském kontextu. Základní

Sleva 22 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

České strany a jejich kandidáti - Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Autor: Petr Spáč

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Výběr kandidátů představuje jeden z nejvýznamnějších procesů spojených s volbami, které jsou klíčovým aspektem fungování moderních demokracií. Podoba a výstupy nominačních procesů významně odhalují, jak politické strany operují v rámci svých vlastních organizačních struktur. Proces výběru kandidátů také dopadá na reálnou podobu politiky, neboť politická elita se formuje z části vybraných

Sleva 22 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční ústava

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Jedním z největších současných problémů je finanční krize a také neustálé zadlužování státu, krajů a obcí. Jestliže před několika málo lety bylo nepředstavitelné uvažovat o tom, že by mohl zbankrotovat stát anebo třeba „jen“ obec, dnes jsme bohužel svědky i těchto jevů. Na problém zadlužování státu proto hledají odpovědi nejen ekonomové, nýbrž také politologové a právníci. V oblasti ústavního

Sleva 22 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Soudcokracie, nebo judicializace politiky? - Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize

Autor: Kolektiv autorů - Hubert Smekal,Ivo Pospíšil

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Kniha si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho

Sleva 22 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Ztraceny v tranzici? - Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Vít Hloušek,Petr Jurek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), které vstoupily do EU v rámci tzv. východního rozšíření, a dále Chorvatska, které přistoupilo k EU v polovině roku 2013. Autoři

Sleva 22 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele