Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Korespondence T. G. Masaryk - Karel Kramář

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Třetí svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka přináší výpověď o pracovním i osobním vztahu Tomáše G. Masaryka (1850–1937) a Karla Kramáře (1860–1937), kteří ve své době mimořádným způsobem ovlivňovali naše národní a státní zájmy, domácí i zahraniční politiku a veřejné dění. Publikace obsahuje úvodní studii Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář: k problematice jejich vztahu od autorské

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

T. G. Masaryk - Za ideálem a pravdou 4. - 1900–1914

Autor: Stanislav Polák

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Čtvrtý svazek Masarykova životopisu je co do literární formy pojat stejně jako všechny tři předchozí – polovinu knihy tvoří souvislý čtivý text, druhou pak poznámkový aparát, v současné chvíli patrně nejsoustavnější průvodce pramennými masarykovskými materiály. Patnáctileté období 1900–1914 představuje Masarykův definitivní vstup do aktivní politiky. V těžké atmosféře doznívající Hilsnerovy aféry

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Sebevražda - Spisy TGM sv. 1

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Masarykova první vědecká práce, která řeší problém sebevražednosti z hlediska sociologického a nábožensky etického. Spisy TGM sv. 1, editor Jindřich Srovnal.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) - Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha…

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Sborník Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24. - 25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem strategických studií Univerzity obrany v brně a Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm ÚSD AV ČR a UK v Praze (nyní Oddělení pro dějiny

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

T. G. Masaryk - Za ideálem a pravdou 3. - 1893-1900

Autor: Stanislav Polák

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Třetí díl zatím nejrozsáhleji proponované masarykovské biografie, obrazový doprovod, bohatý aparát.

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Prezident Republiky československé - Instituce a osobnost T.G. Masaryka

Autor: Eva Broklová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Instituce a osobnost T. G. Masaryka.

Sleva 20 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

1918: Model komplexního transformačního procesu?

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
1819: Model transformačního procesu? - první svazek projektu České křižovatky evropských dějin 1918 -1938 -1948 - 1968. Základní snahou mezinárodního týmu této knihy bylo analyzovat povahu a efektivitu procesů, jež souvisely s osamostatněním Československa od Rakousko-Uherska v roce 1918, s dynamickým vznikem jeho nových struktur, s jeho začleněním do systému mezinárodních vztahů i s utvářením

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Kroniky českých měst z předbělohorského období studia městského kronikářství v Čechách v letech…

Autor: Marie Tošnerová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá problematikou raně novověkých kronik českých měst

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Výbor kodikologických rozprav a studií - Studia codicologica selecta

Autor: František Hoffmann

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Předkládaný svazek přináší 27 rozprav a studií našeho předního historika, archiváře a kodikologa PhDr. Františka Hoffmanna, CSc., které jsou průřezem jeho celoživotního díla a představují jeden ze základních vkladů do bibliografie této pomocně-vědné discipliny v naší odborné literatuře.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Praha - Vídeň - Lancaster

Autor: Jaroslav Krejčí

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Publikace, vydaná k významnému životnímu jubileu profesora Jaroslava Krejčího, přináší výbor z jeho prací, dokumentující více než půlstoleté vědecké úsilí na poli makrosociologicky uchopených srovnávacích dějin civilizací. Na konkrétních textech, zčásti dosud nevydaných, zčásti obsažených v kolektivních sbornících, ukazuje, jak postupně tuto problematiku rozkrýval, jak se s ní metodologicky a

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil

Autor: Jaroslav Krejčí

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Vzpomínky právníka, ekonoma a sociologa, narozeného v roce 1916, barvitě shrnují osudy autora a jeho nelehkou životní pouť, okořeněnou vězením v 50. letech. Devadesátiletý Jaroslav Krejčí patří k zcela mizejícím polyhistorům a zároveň k svým způsobem typickým představitelům českých intelektuálů 20. století. Po válce jako člen sociální demokracie pro ni vypracoval paralelní návrh pětiletého plánu,

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Mnichov ve vzpomínkách pamětníků

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Publikace shrnuje a stručně hodnotí dosud vydanou zahraniční a domácí vzpomínkovou literaturu a především představuje dosud nepublikované české a slovenské memoáry reflektující dění tragického roku 1938.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Identity v českých zemích 19. a 20. století - Hledání a proměny

Autor: Rudolf Kučera

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Co to znamenalo nazývat se během posledních zhruba sto padesáti let "Čechem"? Jak se obsahy "češství" proměňovaly během přináležitosti českých zemí k Rakousku-Uhersku, během meziválečné republiky i po ní? Jak se na různé obsahy "češství" dívala jiná etnika, která v Čechách žila? Jak prožívali svou národní identitu čeští emigranti? Na tyto otázky odpovídá deset autorů, kteří sledují

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Úderná skupina?

Autor: Martin Franc

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Práce se zabývá dosud málo probádanou problematikou sovětizace v českých přírodních a lékařských vědách po roce 1948. Přejímání "pokrokových sovětských zkušeností" se zde mimo jiné projevovalo i průnikem dobových nauk spojovaných s agrobiologem Trofimem Děnisovičem Lysenkem, fyziologem Ivanem Petrovičem Pavlovem nebo šlechtitelem Ivanem

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Formování moderních národů ve atřední a východní Evropě

Autor: Richard Vašek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Publikace Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století vznikla v rámci spolupráce mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem pro balkanistiku Bulharské akademie věd. Sborník obsahuje příspěvky bulharských a českých autorů, zaměřené především na problematiku vzniku a upevnění národní identity a s tím spojený proces formování národních států ve střední Evropě

Sleva 20 % z běžně ceny 286 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny - teorie - kritika 1-2005 - history - theory - critism

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Časopis, který je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Na pozvání Masarykova ústavu

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenného cyklu seminářů Masarykova ústavu AV ČR.

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty na východ - Češi v korespondenci M. F. Rajevského

Autor: Vratislav Doubek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Osobnost ruského spisovatele a pravoslavného kněze Michaila Fjodoroviče Rajevského (1811 - 1884) provází velký paradox česko-ruských vztahů 19. století. Přestože je dnes mužem prakticky neznámým, těšil se Rajevskij ve své době obrovské vážnosti a důvěře. Po dobu téměř půl století zprostředkovával coby duchovní správce ruského vyslanectví ve Vídni kontakty Čechů a dalších rakouských Slovanů s

Sleva 20 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny-teorie-kritika 2/2006

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Časopis, který je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny - teorie - kritika 1/2007

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Časopis, který je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Masarykův sborník X. - 1996-1998

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Biografie prací o T. G. Masarykovi a reedice prací T. G. Masaryka obsahuje monografie, studie, články a recenze z let 1996-1998.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T. G. Masaryk - Bedřich Hlaváč

Autor: Kolektiv autorů - Bedřich Hlaváč,Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Svazek korespondence TGM s parlamentním zpravodajem Bedřichem Hlaváčem přináší dokumenty především k letům 1900–1914. Edice V. Doubka a M. Kučery je opatřena poznámkovým aparátem a biografickou studií. 1. svazek ediční řady Korespondence TGM.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Publikace, vydaná u příležitosti 70. výročí založení Masarykova ústavu, se skládá ze studií, zachycujících osudy Ústavu T.G.Masaryka i poslání a činnosti Masarykova ústavu AV ČR, a z vybraných dokumentů, výmluvně dokládajících snahy nacistické a později komunistické moci o zahlazení odkazu prvního československého prezidenta.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Kramář /1860-1937/

Autor: Kolektiv autorů - Jan Bílek,Luboš Velek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Kniha poskytuje vcelku komplexní analýzu, interpretaci a zhodnocení života a díla Karla Kramáře v širokém kontextu. Sledován je jako stranický vůdce, politik, první československý ministerský předseda či jako propagátor ideálu novoslovanství a rusofil, i jako martyr, object literární karikatury a rovněž jako průmyslník, finančník, stavitel nebo mecenáš a manžel.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele