Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Umění putovat

Autor: Martin Pelc

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha představuje dějiny německých turistických spolků v českých zemích od jejich počátků v poslední třetině 19. století až do zániku v roce 1945. Současně podává první souhrnnou analýzu pěší turistiky jako moderního fenoménu.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Robert Olomoucký - Výklad Písně písní

Autor: Anna Pumprová

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací četba, christianizace obrazem, misijní dílo české emigrace ve 20. století apod.). Kolektivu autorů se podařilo

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky novinového zpravodajství - (Do devadesátých let 18. století)

Autor: Zdeněk Šimeček

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového zpravodajství a jeho funkcí ve společnosti. Psané a tištěné noviny, pravidelně rozšiřované v českých zemích, byly součástí zpravodajského systému, který měl celoevropský charakter. Tyto souvislosti jsou sledovány ve sféře produkce i recepce, přičemž proces šíření novinového zpravodajství a vznik pravidelně vydávaných týdenních novin byl

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Buduj vlast - posílíš mír! - Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955

Autor: Denisa Nečasová

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá fenoménem ženského hnutí v českých zemích, který v daném období let 1945-1955 nacházel svoji realizaci především prostřednictvím organizací žen. Soustřeďuje na jejich formální a obsahové proměny, zvláště na jejich postupnou transformaci v éře komunistické vlády. Organizace žen jsou sledovány z hlediska několika hlavních ukazatelů: procesu a okolností vzniku dané organizace,

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa - Mittelalter

Autor: Kolektiv autorů - Karl Borchart,Libor Jan

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Vznik a působení rytířských duchovních řádů, které představují významný fenomén epochy středověku, je úzce spojeno s křížovými výpravami. Struktury těchto korporací, nacházejících se také ve střední Evropě, v sobě spojovaly středověký ideál rytíře s neméně dobovým ideálem Božího služebníka, řeholníka. Publikace se snaží přiblížit právě organizační struktury tří velkých rytířských řádů, tj.

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Obrazy očistce - Studie o barokní imaginaci

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Malý, Pavel Suchánek

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha nabízí široké možnosti uvažování o barokním umění vázaném tematicky na problematiku očistce. Je založena na rozboru asi 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640–1800.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Český fašismus na Moravě

Autor: Libor Vykoupil

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Otázky fašismu a nacismu vyvolávají zájem, s nímž se svezl i jinak zanedbávaný český fašismus, z nějž si lidé vybaví tak maximálně dobrodružného generála Gajdu a židenický pokus o puč. Ostatní kapitoly z dějin českého fašismu, temné, zmatené a hlavně nepřehledné, bývají opomíjeny. Autor se pokusil do oné nepřehlednosti vnést alespoň trochu řádu - i chronologickou tabulkou událostí a vytvořením

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy nábožné a prosté - K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní

Autor: Hana Bočková

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Sondy do nábožensky vzdělávací literatury zejména doby barokní. Práce sleduje cesty, kterými byla pomocí četby kultivována zbožnost širokých čtenářských vrstev.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Historik na Moravě

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Sborník vydaný u příležitosti životního jubilea významného historika profesora Jiřího Malíře, dlouholetého vedoucího Historického ústavu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a předsedy Matice moravské, přináší více než šest desítek článků, jejichž těžiště se zdaleka neomezuje pouze na hlavní oblast oslavencova odborného zájmu – politické dějiny moravského prostředí v 19. století. Na

Sleva 20 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Časopis Matice moravské 2/2010 - Jan Ohéral a jeho doba

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Soubor studií historiků a literárních vědců k 200. výročí narození novináře Jana Ohérala, vydavatele prvních českých novin na Moravě. V Ohéralově osudu se zrcadlí doba druhé třetiny 19. století s revolučním rokem 1848 a jeho tvorba dokládá přechod od absolutistické k demokratické společnosti v našich zemích. Publikace je tak současně zasvěceným příspěvkem k dějinám žurnalistiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Peníze nervem společnosti - K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Borovský,Bronislav Chocholáč,Pavel Pumpr

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Publikace přináší nové výzkumné poznatky o finančním hospodaření a finančních tocích mezi panovníkem, městy, šlechtou a poddanými v době 14. - 17. století. Přináší i určité mezinárodní srovnání. Publikace je doplněna seznamem pramenů, literatury, ilustracemi, seznameme zkratek a obsáhlými rejstříky.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Plenitudo Potestatis in Partibus ? - Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci…

Autor: Antonín Kalous

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha se soustřeďuje na pozapomenuté téma papežských legátů v 15. a na počátku 16. století a nabízí vhled nejen do středověké církevní i politické historie střední Evropy, ale obecně do církevních dějin, kanonického práva a dějin papežství. Popisuje systém papežské reprezentace v pozdním středověku a podává přehled jednotlivých legací a činnosti jednotlivců na těchto misích - zaznamenává 105

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách - Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a…

Autor: Pavel Pumpr

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha předkládá netradiční pohled na institucionální oporu závěrečné fáze pobělohorské rekatolizace, jejž představovala farní organizace. Na základě písemností vzniklých při výkonu patronátního práva na schwarzenberském panství Třeboň ve druhé polovině 17. a v první polovině 18. století autor rozebírá hlavní oblasti patronátní agendy, tedy zejména správu farního i kostelního majetku a

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Pamětní kniha města Brna

Autor: Miroslav Flodr

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Bublinka ze života moravského

Autor: Zdeněk Fišer

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Příručka práva městského

Autor: Miroslav Flodr

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

V čele občanských elit - Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869–1914

Autor: Martin Rája

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá formování a proměnu advokátní profese v rámci Moravského markrabství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v éře zlatého věku advokacie. Advokátům se v této době otevřela cesta k širokému uplatnění ve veřejném životě. Pozornost je věnována též vzdělání, profesní činnosti, rodině či majetku advokátů i tomu, jak byli vnímáni veřejností.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Občanská společnost na Moravě - Spolky, strany, elity

Autor: Jiří Malíř

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Publikace je reprezentativním výborem z díla významného historika Jiřího Malíře, zaměřeným na tři významné oblasti jeho badatelské práce – dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti

Autor: kol.

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Roku 2009 navázaly Česká republika a Lichtenštejnsko diplomatické vztahy. Tím byla odblokována situace, která trvala od roku 1945. Vlády obou států založily roku 2010 komisi historiků, jejímž úkolem bylo zkoumat vývoj vzájemných vztahů v kontextu bohatých dějin až po současnost. Nyní, po třech letech práce, Česko-lichtenštejnská komise historiků předkládá vládě České republiky a vládě

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Časopis Matice moravské supplementum 3/2012 - Místa lichtenštejnské paměti

Autor: Peter Geiger , Tomáš Knoz

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Přítomnost rodu Lichtenštejnů v českých zemích zanechala na jejich území a v jejich dějinách stopy a „místa paměti“ nejrůznějšího rázu.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Časopis Matice moravské supplementum 6/2013 - Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve…

Autor: Peter Geiger , Tomáš Knoz

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
V předkládaném svazku jsou obsaženy výsledky výzkumu složitých vzájemných vztahů Československa a Lichtenštejnska ve 20. století, jež se prakticky dotýkají i součas¬nosti a jež v sobě odrážejí veškeré dějinné zvraty a přelomy naší doby.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Maloměšťáci s otevřenou myslí - Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850–1914)

Autor: Jan Růžička

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá fungováním obecních samospráv dvou malých měst na jižní Moravě – Bučovic a Slavkova u Brna – ve druhé polovině 19. století. Nejedná se pouze o regionální studii, neboť tato monografie doplňuje dosavadní výzkum dějin občanské společnosti, a to v doposud opomíjeném prostředí maloměst. Autor se věnuje politickým, společenským a technickým proměnám v rámci procesu modernizace, přičemž

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Promýšlet Evropu dvacátého století II - Proměny hranic

Autor: Lenka Pokorná Korytarová , Jana Skerlová , Ondřej Haváč , Martin Hromek

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá posuny hranic mezi státy i mezi rozsáhlejšími celky v geopolitické a mezinárodní rovině, a také proměnami hranic na sociálně-hospodářské a kulturní úrovni. Jednotlivé odborné studie sledují vznik a zánik hranic, jejich posouvání, překonávání a celkově fenomén proměnlivosti hranic, který se odrazil v samotném vnímání hranic během období let 1914–1989.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Promýšlet Evropu dvacátého století

publisher: Matice moravská

0 / 5
20 %
Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších příbuzných oborů zamýšlí nad otázkami obecných dějin 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými druhy neozbrojených konfliktů, které probíhaly v Evropě v letech 1914–1989, a některými z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele