Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky - Růžový obláček a hrana reality

Autor: Kolektiv autorů - Vít Dočkal,kolektiv

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Tématickým jádrem publikace je fenomén přeshraniční spolupráce. Interakce regionálních aktérů v procesu budování struktur podél hranic je navíc uváděna v kontextu s ostatními formami regionální spolupráce.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

USA a znovusjednocení Německa

Autor: Tomáš Ehler

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Přehledná a faktograficky velmi bohatá studie opřená o solidní bázi pramenů i sekundárních zdrojů představuje cenný vklad do studia mezinárodních vztahů na prahu světa po studené válce.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta zpátky

Autor: Helena Tomešová-Bartáková

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Jak vypadá návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené? Co ovlivňuje jejich chování? S jakými se potýkají problémy a jak je řeší? Jak se dívají na současnou rodinnou politiku v České republice?

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v Evropské unii

Autor: Hubert Smekal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace s názvem "Lidská práva v Evropské unii" si v prvé řadě klade za cíl teoreticky popsat, zda a případně jak dochází k postupnému prorůstání vlivu nadnárodní úrovně vlády do tradiční sféry zájmu národních států - úpravy a provádění problematiky lidských práv. Jak se do státního monopolu rozhodování o nakládání se subjekty v jurisdikci státu vměstná nadnárodní autorita? Jak je možné, že z

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Úrovně spravedlnosti - Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva

Autor: Pavel Dufek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Kniha s názvem "Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva" sleduje dva hlavní cíle: Zaprvé, přiblížit českému čtenáři klíčovou výseč soudobých diskusí o spravedlnosti v nadstátním měřítku, a zadruhé, prostřednictvím kritického výkladu nejvýznamnějších kosmopolitních teorií spravedlnosti ukázat, že umírněnější formy náhledů na globální rozšiřování principů spravedlnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Právo na soukromí

Autor: Michal Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Tento sborník tvoří patnáct samostatných textů spojených tématem práva na soukromí. Jednotliví autoři se v nich snaží o hledání právních odpovědí na situace, kdy za naše pohodlí a blahobyt, ve kterém žijeme, platíme velmi vysokou daň: jsme monitorováni kamerami, při práci na počítači za sebou zanecháváme stopu, které internetové stránky jsme navštívili, zapnutý mobil neustále signalizuje náš

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská otázka ve volebních kampaních

Autor: Jakub Šedo

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Sborník zachycuje pojetí evropské otázky v okamžiku, který lze přinejmenším pro kandidátské země považovat za zlomový. Představuje také základ pro výzkum dalšího vývoje postojů politických stran, až budou konfrontovány s novými požadavky voličů plynoucími z míry naplnění očekávání, které kandidátské i doposud hraniční země Evropské unie vkládaly do východního rozšíření.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Parlamentní volby 2006 a česká politika

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Vít Hloušek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaný sborník nabízí ve dvou oddílech možnost konfrontovat názory předních českých politoložek a politologů z různých pracovišť na kvalitu a míru konsolidace české demokracie.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání

Autor: Tomáš Řiháček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání nabízí unikátní pohled na působení zvukového prostředí města na každodenní prožívání člověka. Nedílnou součástí této monografie je autorova vlastní analýza dvou hlavních výzkumných přístupů ke studiu zvukového prostředí, tradičního „hlukového“ přístupu a tradice vycházející z konceptu sonosféry (soundscape). K sluchové percepci navíc

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Mozaika v re-konstrukci - Formování sociálních identit v současné střední Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Igor Nosál,Csaba Szaló

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Formování sociálních identit v současné střední Evropě.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Vratký vzlet Fénixe - Československá strana lidová 1988-1990

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988-1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele křesťanské demokracie v novém politickém systému.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Rakousko v evropské a středoevropské politice

Autor: Kolektiv autorů - Vít Hloušek,Michal Kořan,Otto Mertens,Klára Poláčková,Tomáš Profant,Zdeněk Sychra

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace se zabývá rakouskou politikou vůči zemím Visegrádské skupiny, Pobaltským státům, Slovinsku a Chorvatsku. Středoevropská politika Rakouska je prezentována v kontextu rakouského členství v Evropské unii a dlouhodobé perspektivě vývoje postojů Rakouska ke středoevropskému regionu. Rakousko představuje pro řadu českých čtenářů jistě poněkud kontroverzního aktéra středoevropských

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice - Peripetie transformace…

Autor: Zdeněk Kříž

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá transformací vojensko-civilních vztahů po roce 1989. Pro analýzu vojensko-civilních vztahů je použit západní model civilního řízení a demokratické kontroly armády. Autor se v knize snaží analyzovat, do jaké míry se vojensko-civilní vztahy přiblížily západnímu modelu civilního řízení a demokratické kontroly armády a tím situaci v konsolidovaných demokraciích. Součástí studie je

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Šest let regionální politiky v ČR. Šance a limity

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků o regionální politice zachycuje nejdůležitější momenty končícího období v České republice a naznačovat možnosti vývoje regionální politiky v následující finanční perspektivě 2007 - 2013.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Regionální politika EU a naplňování principu partnerství - Případové studie České republiky,…

Autor: Vladimír Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace se ve srovnávací perspektivě zabývá regionální politikou na její realizací ve čtyřech vybraných státech Evropské unie - České republice, Francii, Německu a Slovinsku. Autoři studií vycházejí z předpokladu, že by se regionální politika teoreticky měla odvíjet v souladu s cíli EU podle principu partnerství. V jednotlivých studiích je zkoumáno, zda se tak skutečně děje. Kromě

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské politické strany po východním rozšíření EU

Autor: Kolektiv autorů - Vít Hloušek,Petr Kaniok

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Evropskému stranickému systému se v posledních letech dostává výraznější pozornosti politologického bádání, jehož součástí je i kniha Evropské politické strany po východním rozšíření EU. Předkládané studie se zabývají analýzou, jak si vedou strany z nových členských zemí střední a jihovýchodní Evropy uvnitř evropských politických stran a frakcí Evropského parlamentu. Analýza se soustřeďuje

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Konflikt versus konsensus - Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku…

Autor: Vít Hloušek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem o komplexní aplikaci politologických přístupů, zejména konceptu konfliktních linií a sartoriánské analýzy formátů a typů stranických systémů. Cenný je fakt, že autor současně

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Islám ve Spojených státech amerických

Autor: Simona Hlaváčová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace Simony Hlaváčové Islám ve Spojených státech amerických je v českém prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po současnost. Mimořádnost publikace spočívá v unikátním souhrnu informací o "americké ummě" - světově nejrůznorodější muslimské populaci žijící v rámci jednoho státu. Autorka

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Poválečná obnova a budování míru - Role a strategie mezinárodních nevládních organizací

Autor: Šárka Waisová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace Šárky Waisové Poválečná obnova a budování míru - role a strategie mezinárodních nevládních organizací je cennou exkurzí do problematiky působení a možností mezinárodních nevládních organizací při rekonstrukci postkonfliktních států. Autorka detailně popisuje stav v poválečných zemích a možnosti znovuobjevení fungujících struktur. V případových studiích Angoly, Afghanistánu a Bosny a

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie

Autor: Robert Zbíral

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
V sálech a na chodbách sídla Rady, bruselského paláce Justus Lipsius, zástupci členských států často rozhodují o směřování celé Evropy. O způsobu, jakým se tak děje, ale panuje i s ohledem na relativní uzavřenost instituce množství mýtů a polopravd. Cílem nové publikace Roberta Zbírala je odpovědět na otázku, jakým způsobem zástupci členských zemí v Radě dosahují shody a jaké to může mít dopady z

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika

Autor: Oldřich Krpec

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace Oldřicha Krpce nabízí základní analýzu procesů a problémů souvisejících s utvářením národních zájmů v demokratickém politickém systému. Fenoménem národních zájmů se autor zabývá jak v rámci mezinárodních vztahů, tak ve vnitrostátní rovině, kde zohledňuje probíhající procesy zprostředkování zájmů.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Transatlantické vztahy v době krize

Autor: Lukáš Hoder

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Kniha Transatlantické vztahy v době krize se zabývá podobou současného mocenského uspořádání mezinárodní politiky, kterému vládnou Spojené státy americké a kde se snaží prosadit i Evropa. Teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001 neoslabily dominantní postavení Ameriky, ale předznamenaly období nového mocenského vyvažování mezi oběma stranami Atlantického oceánu. Kniha ukazuje

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

České politické strany a evropská integrace - Eropeizace, evropanství, euroskepticismus?

Autor: Vlastimil Havlík

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Politické strany a stranický systém v České republice prošly po roce 1989 dynamickým vývojem. Jednu z největších výzev pro (nejen) stranické aktéry představoval a nadále představuje evropský integrační proces ztělesněný v Evropské unii. Součástí politologické reflexe vzájemného působení evropské a domácí (národní) politiky se stal termín evropeizace. Publikace navazuje na dosavadní badatelské

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU

Autor: Zdeněk Sychra

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Vznik jednotné evropské měny a budování hospodářské a měnové unie (HMU) je jedním z největších a nejambicióznějších projektů, do kterého se Evropská unie pustila. Vzhledem k dopadům tohoto kroku, nastavení celého systému a stavu evropské integrace v době jeho spuštění je také krokem poměrně kontroverzním. Z hlediska jeho významu a dopadů Evropa tak zásadní přelom ještě nezažila.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele