Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Parlamentní volby 2006 a česká politika

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Vít Hloušek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaný sborník nabízí ve dvou oddílech možnost konfrontovat názory předních českých politoložek a politologů z různých pracovišť na kvalitu a míru konsolidace české demokracie.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání

Autor: Tomáš Řiháček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání nabízí unikátní pohled na působení zvukového prostředí města na každodenní prožívání člověka. Nedílnou součástí této monografie je autorova vlastní analýza dvou hlavních výzkumných přístupů ke studiu zvukového prostředí, tradičního „hlukového“ přístupu a tradice vycházející z konceptu sonosféry (soundscape). K sluchové percepci navíc

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská otázka ve volebních kampaních

Autor: Jakub Šedo

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Sborník zachycuje pojetí evropské otázky v okamžiku, který lze přinejmenším pro kandidátské země považovat za zlomový. Představuje také základ pro výzkum dalšího vývoje postojů politických stran, až budou konfrontovány s novými požadavky voličů plynoucími z míry naplnění očekávání, které kandidátské i doposud hraniční země Evropské unie vkládaly do východního rozšíření.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Komunální volby v České republice v roce 2002

Autor: Stanislav Balík

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Komunální politika patří k snad nejvíce opomíjeným tématům politické vědy v českých zemích. Její významný aspekt představují volby, jakožto legitimační okamžik politické reprezentace dané obce.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Výkonná moc v ústavním systému České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Vít Hloušek,Vojtěch Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením prezidenta, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a také vztahem výkonné moci k územní a profesní samosprávě. Autory příspěvků jsou přední čeští a slovenští odborníci z řad akademických pracovníků a soudců. Publikace je

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky - Růžový obláček a hrana reality

Autor: Kolektiv autorů - Vít Dočkal,kolektiv

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Tématickým jádrem publikace je fenomén přeshraniční spolupráce. Interakce regionálních aktérů v procesu budování struktur podél hranic je navíc uváděna v kontextu s ostatními formami regionální spolupráce.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

USA a znovusjednocení Německa

Autor: Tomáš Ehler

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Přehledná a faktograficky velmi bohatá studie opřená o solidní bázi pramenů i sekundárních zdrojů představuje cenný vklad do studia mezinárodních vztahů na prahu světa po studené válce.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta zpátky

Autor: Helena Tomešová-Bartáková

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Jak vypadá návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené? Co ovlivňuje jejich chování? S jakými se potýkají problémy a jak je řeší? Jak se dívají na současnou rodinnou politiku v České republice?

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v Evropské unii

Autor: Hubert Smekal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace s názvem "Lidská práva v Evropské unii" si v prvé řadě klade za cíl teoreticky popsat, zda a případně jak dochází k postupnému prorůstání vlivu nadnárodní úrovně vlády do tradiční sféry zájmu národních států - úpravy a provádění problematiky lidských práv. Jak se do státního monopolu rozhodování o nakládání se subjekty v jurisdikci státu vměstná nadnárodní autorita? Jak je možné, že z

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Úrovně spravedlnosti - Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva

Autor: Pavel Dufek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Kniha s názvem "Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva" sleduje dva hlavní cíle: Zaprvé, přiblížit českému čtenáři klíčovou výseč soudobých diskusí o spravedlnosti v nadstátním měřítku, a zadruhé, prostřednictvím kritického výkladu nejvýznamnějších kosmopolitních teorií spravedlnosti ukázat, že umírněnější formy náhledů na globální rozšiřování principů spravedlnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Právo na soukromí

Autor: Michal Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Tento sborník tvoří patnáct samostatných textů spojených tématem práva na soukromí. Jednotliví autoři se v nich snaží o hledání právních odpovědí na situace, kdy za naše pohodlí a blahobyt, ve kterém žijeme, platíme velmi vysokou daň: jsme monitorováni kamerami, při práci na počítači za sebou zanecháváme stopu, které internetové stránky jsme navštívili, zapnutý mobil neustále signalizuje náš

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Autor: Vlastimil Havlík , kol.

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Kniha autorského kolektivu z Katedry politologie a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity komplexním způsobem analyzuje volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, které byly výjimečné z několika důvodů.

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy - Studie z dějin klasické české sociologie

Autor: Dušan Janák

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí?

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-slovenské vztahy 10 let po rozpadu federace - Sborník studentských příspěvků z mezinárodní…

Autor: Peter Kolesár

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference na téma Česko-slovenské vztahy - deset let po rozdělení federace.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej Císař,Petr Fiala,kolektiv

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Sborník zachycuje vybrané aspekty propojování domácí a zahraniční politiky v kontextu České republiky. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na relativně širokou škálu nestátních politických aktérů prosazujících zájmy či zásadová přesvědčení, jejichž činnost překračuje státní hranice.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Transnacionální politické sítě - Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací

Autor: Ondřej Císař

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Kniha zachycuje interakce původně domácích politických aktérů s mezinárodním prostředím a zároveň interakce mezinárodních aktérů s jejich domácími protějšky. Monografie vychází ze dvou disciplín - teorie mezinárodních vztahů a sociálních hnutí. Cílem publikace je definovat podmínky, které transnacionálně jednajícím nevládním organizacím umožňuje získat politický vliv. Vedle toho usiluje

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Think-tanky ve visegrádských zemích - Analýza politiky a obhajoba zájmů

Autor: Jiří Schneider

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
…Jako think-tanky se zpravidla označují organizace, které se v západních demokraciích zabývají přenosem a uplatňováním idejí a znalostí při utváření různých sektorů politiky…

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Mozaika v re-konstrukci - Formování sociálních identit v současné střední Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Igor Nosál,Csaba Szaló

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Formování sociálních identit v současné střední Evropě.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Vratký vzlet Fénixe - Československá strana lidová 1988-1990

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988-1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele křesťanské demokracie v novém politickém systému.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Rakousko v evropské a středoevropské politice

Autor: Kolektiv autorů - Vít Hloušek,Michal Kořan,Otto Mertens,Klára Poláčková,Tomáš Profant,Zdeněk Sychra

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace se zabývá rakouskou politikou vůči zemím Visegrádské skupiny, Pobaltským státům, Slovinsku a Chorvatsku. Středoevropská politika Rakouska je prezentována v kontextu rakouského členství v Evropské unii a dlouhodobé perspektivě vývoje postojů Rakouska ke středoevropskému regionu. Rakousko představuje pro řadu českých čtenářů jistě poněkud kontroverzního aktéra středoevropských

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice - Peripetie transformace…

Autor: Zdeněk Kříž

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá transformací vojensko-civilních vztahů po roce 1989. Pro analýzu vojensko-civilních vztahů je použit západní model civilního řízení a demokratické kontroly armády. Autor se v knize snaží analyzovat, do jaké míry se vojensko-civilní vztahy přiblížily západnímu modelu civilního řízení a demokratické kontroly armády a tím situaci v konsolidovaných demokraciích. Součástí studie je

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská unie pro střední školy

Autor: Kolektiv autorů - Vít Dočkal,Petr Kaniok

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace Evropská unie pro střední školy ve svých čtyřech hlavních částech seznamuje jak s vývojem evropské integrace, tak s její podobou. Dočtete se tako institucích Evropské unie a jejich fungování. Velký prostor je věnován obsahu evropské integrace, ketrý tvoří splečné politiky. Součástí učebnice je také část, která je věnována šancím a příležitostem, jež Evropská unie nabízí mladým lidem.

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Šest let regionální politiky v ČR. Šance a limity

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků o regionální politice zachycuje nejdůležitější momenty končícího období v České republice a naznačovat možnosti vývoje regionální politiky v následující finanční perspektivě 2007 - 2013.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Regionální politika EU a naplňování principu partnerství - Případové studie České republiky,…

Autor: Vladimír Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace se ve srovnávací perspektivě zabývá regionální politikou na její realizací ve čtyřech vybraných státech Evropské unie - České republice, Francii, Německu a Slovinsku. Autoři studií vycházejí z předpokladu, že by se regionální politika teoreticky měla odvíjet v souladu s cíli EU podle principu partnerství. V jednotlivých studiích je zkoumáno, zda se tak skutečně děje. Kromě

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele