Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Anglicko-český česko-anglický hudební slovník

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Peřinová,Jan Spisar

publisher: Montanex

5 / 5
20 %
Publikace vznikla na podklad úspěšného „Anglicko-českého hudebního slovníku s ilustrovaným prologem“ Jana Spisara, vydaného nakladatelstvím Montanex v roce 1996. Jan Spisar doplnil anglicko-českou část o řadu nových hesel. Česko-anglická část vypracovaná Ludmilou Peřinovou podstatnou měrou vychází ze Spisarova slovníku tak, aby si obě dvě části po stránce terminologické co nejvíce odpovídaly.

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

The Songbook 2

Autor: Jaromír Nohavica

publisher: Montanex

4.3 / 5
20 %
The Jarek Nohavica Songbook for kids/pro děti je obrazovým zpěvníkem dětských písní Jarka Nohavici, přeložených do angličtiny rodilým Kanaďanem a obdivovatelem Nohavicovy poetiky, Markem Landrym. Kromě 26 písní a spousty obrázků naleznete v knize i 2CD.

Sleva 20 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra

Autor: Petr Adamus

publisher: Montanex

0 / 5
Tento metodický materiál je věnován poznatkům, radám a doporučením důležitým pro výchovu a vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra. Vzhledem k obsáhlosti tématu není záměrem této publikace poskytnout vyčerpávající přehled speciálně-pedagogických metod a přístupů k žákům s autismem. Cílem je nabídnout pedagogickým pracovníkům takové postupy, které budou moci využít při své

Sleva 10 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Z ničeho nic

Autor: Martina Pšeničková

publisher: Montanex

5 / 5
20 % Novinka
Jako je dvojznačný název poetické sbírky Martiny Pšeničkové, nedá se hledat jednoznačnost ani v textech, které ji tvoří. Nejen že odkazují na řadu klasických děl literárních, výtvarných, filmových či společenských událostí, o nichž by měl mít čtenář alespoň povědomost, ale také pracuje s prvky gregerie, dadaismu, minimalismu atd.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí - (Od počátku do roku 1913)

Autor: Petra Sysalová

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o vzniku, největší slávě i postupném úpadku železárenského fenoménu habsburské říše. Zabývá se vývojem železárenského průmyslu v celém Pobeskydí, od vzniku výroby železa nejprve v hamrech, poté ve vysokých pecích. O železárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí by se dalo říct, že daly základ pozdějšímu těžkému průmyslu na Ostravsku. Kdyby nebylo železáren ve Frýdlantu n.O. nevznikly by

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Odhalení tajemství podstaty gravitace

Autor: Vasilis Stambolidis

publisher: Montanex

0 / 5
Je známo, že v životě existuje mnoho druhů paradoxů. Jeden z nich držíte v ruce. Tuto malou, skromnou knížku, kterou máte v ruce, si můžete přečíst za hodinu či dříve. Avšak než jsem ji já napsal, trvalo mi to 55 let. A nejen to. Najít odpověď na otázku, která stojí na titulní stránce a která je obsahem této knížky trvalo lidstvu celou věčnost…!

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Banální případ

Autor: Václav Štědronský

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Knížka V. Štědronského je sondou do kolotu typického českého maloměsta, kde sice každý vidí ostatním do talířů, ale zároveň platí, že pod svícnem bývá tma. I proto zde mohou najít zázemí vysloužilé postavičky bývalé pražské galérky. Když jednou jedna z nich zmizí z místního domova pro seniory, celkem to nikoho nezajímá, protože „to je čilý, zachovalý mužský, který se o sebe dokáže postarat sám.“

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Autor: Marian Lipták , Tomáš Majliš , Petr Přendík , Antonín Szturc

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Pro zmapování historie největšího ostravského obvodu, Ostrava-Jih, si autoři vybrali působivou formu srovnání cca dvou stovek míst a objektů prostřednictvím fotografií, mezi jejichž pořízením uplynuly desítky let. Čtenář tak má jedinečnou možnost vidět, jak se jejich domov proměnil.

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Jak mě potkal Banik

Autor: Dalibor Záruba

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Dvě hlavní postavy, lidoví vypravěči, skalní až do morku kostí, vás provedou dvěma sezónami jednoho z nejlepších českých FC. A to jazykem slangově řízným a blízkým ostravskému fandovi. V hláškách a scénkách ze života věrných se najde každý, kdo se chlubí baníkovskou krví.

Sleva 20 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem u dodavatele

Třetí strana mince

Autor: Oldřich Šuleř

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Minulost města Ostravy se stala inspirací mnoha umělcům. Syntetizující obraz o nedávno minulém životě v umělecké literatuře však postrádáme. Autor Třetí strany mince Oldřich Šuleř tuto mezeru zaplnil knihou o pohnuté historii života v této městské krajině. V rámcové a spojovací rovině vypravuje svěžím a poutavým způsobem, jak šel v tomto městě čas bezmála až po současnost. Jádro knihy pak tvoří

Sleva 20 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských škol

Autor: Vladimíra Cigánková

publisher: Montanex

0 / 5
Doplněna o odbornou analýzu Mgr. Přemysla Mikoláše - Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení.

Sleva 10 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Komparace profesní orientace žáků s mentálním postižením ve městech Ostravy (ČR) - a Wozdislaw…

Autor: Ivan Jařabáč

publisher: Montanex

0 / 5
Odborná publikace s názvem „Komparace profesní orientace žáků s mentálním postižením“ se zabývá problematikou „kariérového poradenství“ u žáků s lehkým mentálním postižením na základních a středních školách v České republice a v Polsku. Práce je v mnoha ohledech důležitým počinem na poli speciální pedagogiky a srovnávací pedagogiky, protože zkoumá úroveň profesní přípravy a profesního uplatnění

Sleva 10 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Já jsem Zlatá Tretra

publisher: Montanex

0 / 5
Reprezentativní kniha mapující slovem i obrazem historii nejvýznamnější atletické události v ČR – světově uznávaný mítink Zlatá tretra – která se koná v Ostravě.     Příběh vzniku a vývoje tohoto významného sportovního svátku od jeho kořenů, z nichž právě v Ostravě rostl, přes Mezinárodní běžecké závody VŽKG až po současnou podobu mítinku.    Nástin souvisejících

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem u dodavatele

Co zažily Tatrovky - Autopohádky z Kopřivnice

Autor: Radim Zátopek

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Co asi dělají historická auta (a nejen ona), když se večer zavřou dveře muzea - v našem případě toho tatrováckého v Kopřivnici? Inu, baví se a vzpomínají. A že mají na co, o tom vás přesvědčí knížka toho nejpovolanějšího - archiváře muzea Tatra, který často zůstává v práci déle a slyší věci, které se ani v archivu nenajdou. Díky tomu, že si to všechno zapsal, můžeme si to přečíst a prohlédnout

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Sůl země - Fotografie Ostravy

Autor: Milan Pitlach

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Autor, profesí architekt, je fotografem, pro něhož byl fotoaparát vždy hlavně nástrojem seberealizace. Nikdy nefotografoval cokoli zajímavého, ani své snímky nevymýšlel, přitom dokázal tlumočit své zážitky a fascinace komplexněji než většina jiných fotografů. Jeho snímky nejsou nesrozumitelně subjektivní, na druhé straně nejsou ani neosobní. Hodí se pro ně slovo "svědectví". Mnohé z nich

Sleva 20 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 559 Kč

Skladem

Mezi žebry déšť

Autor: Radovan Jursa

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Druhá autorova básnická sbírka sestává výhradně ze čtyřverší, což ovšem autora nijak myšlenkově ani poeticky neomezuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Ostrov/ The Island

Autor: Milan Pitlach

publisher: Montanex

0 / 5
20 %
Říkalo se, že každý Angličan je ostrov. Tak nějak sám za sebe. Přinejmenším na přelomu 60. a 70. let to neplatilo, stejně jako ve většině zemí euroamerické civilizace. Také mladá generace konzervativní Anglie se zapojila do vlny hippies, multikulturalismu, protestům proti tradičním hodnotám establishmentu a válkám, které ani po té druhé světové v mnoha koutech světa neskončily.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Kreativita učitele při práci s technickými materiály - aneb Technické projekty pro pedagogickou…

Autor: Ivan Jařabáč

publisher: Montanex

0 / 5
Pedagogika vychází z poznání, že tvořit v širokém smyslu slova může každý člověk, že tvořivost se může projevit v každé činnosti. Opírá se o praktické zkušenosti, že tvořivost lze rozvíjet a cvičit. Ve školních institucích jde především o vytváření předpokladů pro tvořivost a o vyhledávání talentu. Významné aspekty intervence tvořivosti ve škole realizuje „tvořivý učitel“ a jeho kreativní přístup

Sleva 10 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Síla okamžiku

Autor: Daniela Delf

publisher: Montanex

0 / 5
Volné pokračování erotického příběhu Daniely Delf Touha a Vášeň zavede hlavní hrdinku Lucii tentokrát na exotický ostrov Kuba. Jejím prostřednictvím nahlédneme jak do prostředí luxusních pláží a hotelů, tak do kolotu chudého života a zábavy domorodého obyvatelstva. Chce se Juan dostat díky jejich milostnému vztahu do naší země? A co tady případně bude dělat...? I takové otázky si Lucie mimo jiné

Sleva 10 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní obchod s výbušninami - Z pohledu českého a evropského práva

Autor: Martin Neustupný

publisher: Montanex

0 / 5
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva, se zaměřením na veřejnoprávní metody regulace této problematiky a s ohledem na všechny její dílčí aspekty, včetně historických souvislostí. Publikace obsahuje teoretické zařazení právní úpravy problematiky obchodu s výbušninami do kontextu práva mezinárodního obchodu a

Sleva 10 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o pyrotechnice a jeho prováděcí předpisy

publisher: Montanex

0 / 5
Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního

Sleva 10 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Maturujeme z práva

Autor: Pavel Káňa

publisher: Montanex

0 / 5
Pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol.

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Roman

Autor: Martina Loskotová

publisher: Montanex

0 / 5
20 % Novinka
Je to psina. Ohromná. A to doslova. Knížka o labradorovi, který má „svůj rozum“ a nenechá si nic diktovat. Který ví nejlíp, co a jak.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Úsměv pro maminku

Autor: Hana Novotná

publisher: Montanex

0 / 5
20 % Novinka
Dvanáct básniček doprovázených jednoduchými obrázky nahlíží svět kolem pohledem prostých a od komplikovanosti oproštěných dětských očí.

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele