Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945

Autor: Kolektiv autorů - Hana Barvíková, Marie Bahenská (eds.)

publisher: NLN

5 / 5
20 %
Josef Charvát (6. 8. 1897–31. 1. 1984), zakladatel české endokrinologie, působil od roku 1923 na II. interní klinice, v roce 1945 založil III. interní kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vedl ji až do roku 1970. Dochované Charvátovy deníky z dramatického roku 1945 jsou jedinečným historickým pramenem. Josef Charvát si v tomto roce vedl pečlivé každodenní záznamy, které zachycují jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Margaret Thatcherová 1: Dáma se neotáčí

Autor: Charles Moore

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Neuvěřitelně podrobný, fundovaný a zároveň neobyčejně živý popis zrození moci zosobněné ženou, která změnila Velkou Británii i svět konce 20. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 799 Kč

Skladem u dodavatele

Margaret Thatcherová 2: Vše, co si přeje

Autor: Charles Moore

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Autorizovaná biografie Margaret Thatcherové přináší neobyčejně barvitý obraz života jedné z nejmocnějších žen v historii lidstva. Fascinující pohled na intimní aspekty přeměny Velké Británie a světa ve druhé polovině 20. století vychází z mnoha dosud neznámých pramenů: osobních dopisů, deníků i výpovědí blízkých kolegů a přátel, kteří s autorem mluvili zcela otevřeně, neboť věděli, že jejich

Sleva 22 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 779 Kč

Skladem

Hradní kaple III. Doba poděbradská a jagellonská

Autor: František Záruba

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Závěrečný třetí svazek Hradních kaplí pojednává především o době vlády Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského, byť panovník tehdy definitivně ztratil své postavení výsadního stavebníka. Jedinou velkou realizací se tak stala kaple na Křivoklátě, kterou inicioval Vladislav Jagellonský. Jedná se o stavbu mimořádně důležitou, protože je dochována prakticky v intaktním stavu včetně inventáře.

Sleva 20 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Vzpomínky z mého života

Autor: Kolektiv autorů - Cyril Horáček,Svatopluk Herc

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Cyril Horáček (1862–1943) byl národohospodář a profesor politické ekonomie na právnické fakultě české univerzity v Praze. Po vzniku Československa se za agrární stranu aktivně angažoval v politice. V roce 1919 byl krátce ministrem financí a v roce 1920 se stal historicky prvním předsedou senátu Národního shromáždění. Horáčkovy rozsáhlé paměti, zachycující jeho životní úděl od narození do

Sleva 22 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská - Učenec a vizionářka v době třicetileté války

Autor: Pavel Heřmánek

publisher: NLN

1 / 5
20 %
V 17. století se zvýšila intenzita prorockých zjevení, související mimo jiné

Sleva 20 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

První česká království

Autor: Martin Wihoda

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Tradice a zvyklosti jsou svorníkem státotvorného vývoje. Stačí si připomenout volby knížat, nalézání práva na sněmech Čechů i samo pojetí přemyslovské mytologie, jež definovala domácí pořádky a vztah vládnoucí dynastie k obci Čechů. Právě důraz na tradice a zemské zvyklosti ovlivnil veřejné mínění, které se stavělo ke královské hodnosti buď lhostejně, nebo ji vnímalo jako cizí, dílem přímo

Sleva 20 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Společenstvo hrdinů

Autor: Vítězslav Prchal

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Tato kniha zachycuje šlechtu z českých zemí až na prahu novověku, ve chvíli, kdy militární kořeny její sociální exkluzivity čelí novým výzvám. Podstatou šlechty byl odjakživa boj. Z válek středověku povstala jako společensky elitní vrstva a z boje za zem, Boha a panovníka čerpala zdroje své výjimečnosti. Tato kniha však šlechtu z českých zemí zachycuje až na prahu novověku, ve chvíli, kdy

Sleva 20 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Architekti vítězství - Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka

Autor: Paul Kennedy

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje problematice druhé světové války a její autor se pokouší nalézt nový způsob interpretace tohoto obrovského konfliktu. Nepředkládá žádnou další syntézu a nezaměřuje se ani na některé konkrétní tažení či dokonce osobu významného vojevůdce. Místo toho se soustředil na tematické problémy respektive na proces jejich řešení a osobnosti „řešitelů“. Těžištěm jeho zájmu se přitom

Sleva 20 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem u dodavatele

Moravští Židé v době emancipace

Autor: Michael L. Miller

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Studie Michaela L. Millera představuje první ucelené zpracování dějin Židů na Moravě v době emancipace. Přeneseně řečeno, umísťuje více než padesát židovských obcí v menších moravských městech na pomyslnou mapu židovských dějin. Na pozadí střetávání východních i západních vlivů sleduje působení a vývoj haskaly, chasidismu a náboženských reforem. Vyvinutá moravská rabínská kultura s

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Pedagogové ve službách trůnu

Autor: Kamila Mádrová

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Během dlouhé vlády císaře Františka Josefa I. vyrůstali jeho možní následníci. Dva z nich, císařův syn a korunní princ Rudolf a jeho synovec František Ferdinand, ale kvůli své tragické smrti na trůn nikdy neusedli. Jeho prasynovec, arcivévoda Karel František Josef, se ho ujal ve vypjaté situaci první světové války jako císař Karel I. Pro potenciálního nástupce bylo kromě vojenské výchovy

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Šperky od antiky po současnost

Autor: Alena Křížová

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Touha člověka po zkrášlení těla a oděvu existuje již od pravěku. V průběhu dějin se šperk úzce vázal na oděv a jeho podoba se proměňovala se střídáním uměleckohistorických slohů a módních trendů, podle sociálního postavení nositele se však lišil drahocenností materiálu a náročností řemeslného provedení. Kromě reprezentační funkce šperku byla pro člověka podstatná také jeho magická role ochranného

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Páni z Velhartic a z Herštejna

Autor: Vilém Knoll

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Páni z Velhartic patří spolu se Švihovskými z Riesenberka k nejslavnějším panským rodům jihozápadních Čech. A to díky dvěma mužům, nesoucím shodné jméno Bušek z Velhartic. Oba, otec a syn, byli věrnými průvodci a pak rádci Karla IV.; druhý z nich skončil své veřejné působení jako hejtman tzv. České Falci. Zcela unikátní kamenný most spojující věž Putnu s Rajským palácem jejich rodového hradu nad

Sleva 20 % z běžně ceny 529 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Mongolska

Autor: Kolektiv autorů - Michal Schwarz,Ondřej Srba

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Kniha líčí historii Mongolska jako země, ve které se prolínají kontrastní světy kočovných pastevců v krásné, ale drsné přírodě, moderních byznysmenů v hlavním městě i obnovovaného buddhismu a šamanismu. Na základě současného bádání i osobních zkušeností v ní autoři zachycují jednotlivé historické etapy, včetně té nejslavnější – epochy Čingischánovy, která znamenala počátek dodnes trvající dějinné

Sleva 22 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem u dodavatele

Lucas Cranach - a malířství v českých zemích (1500 – 1550)

Autor: Magdaléna Nespěšná Hamsíková

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Lucas Cranach starší byl umělcem všestranného talentu, jehož výtvarná estetika nalezla ve své době nebývalou odezvu a zasáhla i do Čech prostřednictvím jeho žáků a následovníků. Jeho malířská dílna tvořila pro dvůr saských kurfiřtů malby s vytříbeným filozoficko­spekulativním obsahem a zároveň stála u zrodu programově protestantských vyobrazení, přinášejících širokému publiku myšlenky

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Svatý Vintíř - Poustevník, kolonizátor a diplomat

Autor: Petr Kubín

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Jen o málokteré osobnosti českých raně středověkých dějin je dochováno tak velké množství různorodých pramenů jako o poustevníku Vintířovi. Je to důsledek faktu, že Gunther - Vintíř byl spíše Středoevropan, než Němec nebo Čech, jak se tato pojetí vyhranila až mnohem později. V mladších nacionálních pojetích se proto jeho postava stávala až kontroverzní a pojetí jeho osobnosti se ne náhodou lišilo

Sleva 22 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Zámořská cesta - Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemí

Autor: Kolektiv autorů - Bertrandon de la Broquiere,Jaroslav Svátek

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Když mne ten mameluk pozoroval úplně osamoceného a bez znalosti místního jazyka, laskavě se mě ujal a vzal mě s sebou. Protože neměl stan, uložili jsme se na noc pod stromy v sadě. Tak jsem se začal učit spát na holé zemi, pít vodu bez vína a sedět se zkříženýma nohama, což pro mne bylo ze začátku nejtěžší. Obtížné se mi zdálo také jezdit na koni s krátkými třmeny: někdy jsem byl celý nesvůj z

Sleva 22 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti

Autor: Václav Machek

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Třetí svazek dvanáctého dílu ediční řady Studia etymologica Brunensia přináší nově nalezené dopisy, které významně doplňují Machkovu korespondenci vydanou v prvních dvou svazcích (2011). Publikace zveřejňuje i další dokumenty z Machkovy pozůstalosti (posudky, doporučení, zprávy, proslovy a podobně) a je doprovázena bohatou obrazovou přílohou (ukázky rukopisných dopisů, fotografie z Machkova

Sleva 22 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Nový encyklopedický slovník češtiny - 2 svazky

Autor: Kolektiv autorů - Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová

publisher: NLN

0 / 5
22 %
Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře

Sleva 22 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 247 Kč

Skladem u dodavatele

Pomníčky a jejich příběhy - Cesty českou krajinou

Autor: Ivana Mudrová

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Pozapomenuté pomníčky tragédií, šťastných náhod, loveckých úspěchů i vojenských šarvátek dosud stojí v lesních zákoutích, podél cest či na okraji obcí. A provázejí je i nevšední příběhy, které by neměly upadnout v zapomnění. Kamenné monolity, malované obrázky, prosté i umělecky vypracované kříže čekají na své znovuobjevení. Milovníci tajemných míst se za nimi rádi vypraví, i když jejich vyhledání

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Neznalé báby a "vzdělaní" lékaři? - konstrukce (ideální) porodní báby a strategie…

Autor: Hana Jadrná Matějková

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Spor mezi lékaři a porodními bábami není aktuální jen dnes. Studie se zabývá analýzou spisů německých raně novověkých píšících porodních bab (Justine Siegemund 1690, Anna Elisabeth Horenburg 1700 a Barbara Wiedemann 1735) a komparuje je s díly německých lékařů a chirurgů vzniklými v téže době a určenými pro porodní báby jako učebnice. Díky skutečnosti, že jednotlivá díla uvedených autorek

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Svátosti sadistického Boha

Autor: Marek Přibil

publisher: NLN

0 / 5
20 %
Jak funguje systém? Kniha ze současnosti – z novinářského prostředí, které přesně popisuje a analyzuje, osciluje mezi politickým thrillerem a filozofickým a společenskokritickým románem. Lze ji považovat za svědectví o soudobé generaci třicátníků a čtyřicátníků a době, v níž žijí. Viktor má hezkou ženu, dobrou práci, čeká první dítě, ale přesto mu něco chybí. Jeho život je spřízněn s dobovým

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Návraty do krajiny českého středověku - Výbor z díla

Autor: Josef Žemlička

publisher: NLN

0 / 5
20 %
V uplynulém čtvrtstoletí vzbudily zaslouženou pozornost historické obce i laické veřejnosti objemné monografie profesora Žemličky mapující dějiny přemyslovského období, zvláště pak 13. století. Nicméně nemělo by se zapomínat, že Josef Žemlička nepostrádá cit i pro detail a drobnou zápletku. A právě ze zdánlivě nedůležitých zápletek je sestaven předkládaný výbor. Jeho pořadatelé stanuli před

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Vacková, kol.

publisher: NLN

0 / 5
15 %
Sociální determinanty zdraví jsou faktory, které se podílejí na zdraví lidí žijících v tomto světě. Cílem autorů knihy bylo přinést výsledky z výzkumu týkajícího se sociálních determinant zdraví u imigrantů a menšin žijících na území České republiky. Jednalo se o vybrané národnosti – Vietnamce, Poláky, Ukrajince, Rusy a Slováky. Vliv sociálních determinant na zdraví byl prokázán v mnoha aspektech

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele