Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Balíček pro prvňáčky - Sada učebnic a školních potřeb pro 1. ročník

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Dárkový balíček je uložen v pevné krabici. Obsahuje všechny učebnice a pracovní sešity potřebné pro prvňáky spolu se základními školními potřebami. Celý komplet jsme připravili za zvýhodněnou cenu. OBLÍBENÉ UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK, nakladatelství Nová škola – DUHA SADA ŠKOLNÍCH POMŮCEK DÁRKOVÁ KRABICE PRO KAŽDÉHO PRVŇÁČKA TITULY obsažené v sadě: 1) ŽIVÁ ABECEDA S KOCOUREM SAMEM

Sleva 6 % z běžně ceny 888 Kč

Naše cena: 835 Kč

Skladem u dodavatele

Učíme se písmena s kocourem Samem

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, Thea Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Dále obsahuje motivační básničky s obrázky a vystřihovací

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Prvouka 1 - Metodický průvodce k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici (čtení s…

Autor: Thea Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je odlišeno ikonami a je provázáno s učebnicí a s pracovním sešitem nebo s pracovní učebnicí.

Sleva 6 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 2 - Metodický průvodce k učebnici s pracovním sešitem (Čtení s porozuměním)

Autor: Thea Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem Prvouka 2 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 2.

Sleva 6 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Půjdeme do školy - Pracovní učebnice

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Nová pracovní učebnice je určena pro přípravu dětí na vstup do 1. ročníku ZŠ v mateřské škole nebo přípravné třídě základní školy – obsah vzdělávání dětí v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Sada kartiček M13 - Sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Sada kartiček M13 - sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti. Určeno pro žáky 5. a 6. ročníku.

Sleva 5 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Dějepis 6: Pravěk, starověk - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku - Pracovní sešit, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůra nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením.

Sleva 7 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Metodický průvodce k učebnici s pracovním sešitem Český jazyk 3

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, Irena Valaškovčáková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s učebnicí + doplňující jednoduché náměty k práci. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu.

Sleva 6 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Nova Script - První psaní s kocourem Samem, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Příprava na nevázané písmo. Představuje přípravné období pro psaní novým nevázaným písmem. Obsahuje počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení a nácvik psaní částí některých písmen nového nevázaného písma. Každý cvik je doplněn říkadlem k rytmizaci a obrázkem.

Sleva 5 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Slabikář s kocourem Samem, Čtení s porozuměním (mechová vazba)

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Prvouka 3 - Metodický průvodce k učebnici s pracovním sešitem (Čtení s porozuměním)

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, Thea Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem Prvouka 3 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 3.

Sleva 6 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Žákovská knížka pro 2. stupeň ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Žákovská knížka s dvoubarevnými vnitřními stranami obsahuje 35 stran k zápisu hodnocení a další strany vyhrazené jiným sdělením, čtvrtletnímu hodnocení, třídním schůzkám a konzultačním hodinám. V žákovské knížce se dále nachází rozvrh hodin, kolonky pro prázdniny a volné dny a přehled důležitých telefonních čísel.

Sleva 6 % z běžně ceny 17 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Dárková krabice s kocourem Samem (samostatně)

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodověda 4 - Metodický průvodce k učebnici s pracovním sešitem

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

IUČ Matematika 5 (1. a 2. díl interaktivní učebnice)

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
- Obsahuje 53 interaktivních cvičení, která se při každém dalším spuštění obměňují.

Sleva 6 % z běžně ceny 4 100 Kč

Naše cena: 3 854 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 6: Úvod do přírodopisu - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k prvokům.

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Čítanka pro 8. ročník - Čtení s porozuměním (tvrdá vazba)

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Marie Jandová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Interaktivní učebnice MATEMATIKA 1 se sovou Ádou

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
- Obsahuje 64 interaktivních cvičení.

Sleva 6 % z běžně ceny 5 100 Kč

Naše cena: 4 794 Kč

Skladem u dodavatele

Interaktivní učebnice PRVOUKA 1 se sovou Ádou (pracovní učebnice)

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
- Obsahuje 23 interaktivních cvičení.

Sleva 6 % z běžně ceny 5 100 Kč

Naše cena: 4 794 Kč

Skladem u dodavatele

Interaktivní učebnice SLABIKÁŘ s kocourem Samem

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
- Obsahuje 76 interaktivních cvičení.

Sleva 6 % z běžně ceny 5 100 Kč

Naše cena: 4 794 Kč

Skladem u dodavatele

Interaktivní učebnice ŽIVÁ ABECEDA s kocourem Samem

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
- Obsahuje 20 interaktivních cvičení.

Sleva 6 % z běžně ceny 3 100 Kč

Naše cena: 2 914 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 6, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Nova Script - Písanka s kocourem Samem 1 pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, René Bača

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První tři písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Čtvrtá písanka přináší hravá a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma.

Sleva 5 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele