Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Vyjmenovaná slova

publisher: Nová škola

5 / 5
13 %
Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Shoda přísudku s podmětem

publisher: Nová škola

0 / 5
13 %
Na mnoha příkladech je vysvětlena a procvičena jedna z nejnáročnějších kapitol českého jazyka. Zahrnuje cvičení k podmětům jednotlivých rodů, pro podmět několikanásobný, nevyjádřený i všeobecný. K ověření slouží klíč v závěru pracovního sešitu.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Tak je lehké dělení

publisher: Nová škola

5 / 5
13 %
Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Jak je lehká násobilka

publisher: Nová škola

0 / 5
13 %
Zahrnuje postupný, názorný nácvik násobilky za pomoci obrázků i náročnější souhrnné příklady. Přináší slovní úlohy s úsudkem „několikrát více“ (i v protikladu s úsudkem „o několik více“).

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Začínáme s Hudební Výchovou - prac. Listy

publisher: Nová škola

5 / 5
13 %
Jsou určeny pro děti. Obsahují obrázky s jednoduchými pokyny k nácviku písní a základních hudebních pojmů (11 listů).

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova HROU

publisher: Nová škola

4.3 / 5
12 %
Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství – náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. Zapojení různých myšlenkových postupů zdokonaluje upevnění jednotlivých řad.

Sleva 12 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Vlastivěda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy (čtení s porozuměním) - Česká republika…

publisher: Nová škola

2.8 / 5
12 %
Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 5 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - pracovní sešit Duhová řada

publisher: Nová škola

1.7 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova nově

publisher: Nová škola

4 / 5
12 %
Novinka - moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je součástí nové „Duhové řady“ učebnic, zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Hlavním cílem je dále prohlubovat v dětech zájem o český jazyk a literaturu. Průvodní postavou učebnice i pracovního sešitu, který učebnici doplňuje, je víla Hvězdička, se kterou

Sleva 12 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast prac. sešit Duhová řada

publisher: Nová škola

5 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu ve 3. až 5. ročníku.

publisher: Nová škola

4 / 5
12 %
Mluvnická cvičení k upevnění a zopakování zejména pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do 3 kapitol - učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací, diktáty, tajenky, čtyřsměrky. Rozsah 88 stran, doplněno klíčem s řešením.

Sleva 12 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Český jazyk 3 pracovní sešit Duhová řada

publisher: Nová škola

0 / 5
12 %
Novinka – pracovní sešit doplňuje učebnici Český jazyk 3, Duhová řada. Všechny učebnice a pracovní sešity nové „Duhové řady“ z edice Čtení s porozuměním jsou moderní výukové materiály, zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží zejména k procvičování a upevňování probíraného učiva z učebnice a to

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Od zlomku k desetinnému číslu

publisher: Nová škola

0 / 5
13 %
Zobrazování desetinných čísel na číselné ose, jejich porovnávání - písemné sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetin. čísel deseti, stem a jednociferným desetin. Číslem.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Přírodověda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy (čtení s porozuměním)

publisher: Nová škola

2.5 / 5
12 %
Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 5. Je zpracován v souladu s RVP ZV a řadí se do edice Čtení s porozuměním, která klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Sleva 12 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Vlastivěda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy (čtení s porozuměním) - Od začátku…

publisher: Nová škola

3 / 5
12 %
Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 5 – Od začátku novověku po současnost. Stejně jako učebnice je zpracován v souladu s RVP ZV a klade se v něm důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Přírodověda 4 učebnice Duhová řada

publisher: Nová škola

4.8 / 5
12 %
Novinka – moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů. Součástí učebnice je i sedm detailních celostránkových barevných ilustrací. Cílem učebnice je

Sleva 12 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Jak počítat s procenty

publisher: Nová škola

5 / 5
13 %
Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Počtářské chvilky 8

publisher: Nová škola

4.8 / 5
13 %
Matematické rozcvičky k upevnění učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných výrazů, sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Český jazyk 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy (čtení s porozuměním)

publisher: Nová škola

5 / 5
12 %
Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Fipíkem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Fipíkem), edice Čtení s porozuměním.

Sleva 12 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Mein erstes Lesebuch (Německá čítanka pro 5. - 7. ročník)

Autor: Alena Kovářová

publisher: Nová škola

4.5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Prvouka 2 - Pracovní sešit - Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Thea Vieweghová, Zdislava Nováková, Eva Julínková, Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola

0 / 5
13 %
Novinka – barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 2, Duhová řada. Všechny učebnice a pracovní sešity nové „Duhové řady“ z edice „Čtení s porozuměním“ jsou moderní výukové materiály zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici. Je

Sleva 13 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Český jazyk 2 pracovní sešit I. díl Duhová Řada

publisher: Nová škola

0 / 5
12 %
Novinka – 1. díl pracovního sešitu, na který navazuje ještě druhý díl, doplňuje učebnici Český jazyk 2, Duhová řada. Všechny učebnice a pracovní sešity nové„Duhové řady“ z edice „Čtení s porozuměním“ jsou moderní výukové materiály, zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží zejména k procvičování a

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 2 pracovní sešit II. díl - Čtení s porozumněním

publisher: Nová škola

0 / 5
12 %
Novinka – 2. díl pracovního sešitu navazuje na 1. díl a společně doplňují učebnici Český jazyk 2, Duhová řada. Všechny učebnice a pracovní sešity nové„Duhové řady“ z edice „Čtení s porozuměním“ jsou moderní výukové materiály, zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží zejména k procvičování a

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 3 učebnice Duhová řada

publisher: Nová škola

0 / 5
11 %
Novinka - moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je součástí nové „Duhové řady“ učebnic, zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Hlavním cílem je dále prohlubovat v dětech zájem o český jazyk a literaturu. Průvodní postavou učebnice i pracovního sešitu, který učebnici doplňuje, je víla Hvězdička, se kterou

Sleva 11 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele