Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Faidón

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

4 / 5
20 %
Osmí svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté opravené vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny náboženského myšlení I. - Od doby kamenné po eleusinská mystéria

Autor: Mircea Eliade

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, Íránu nebo Chetitské říše, až po rané fáze velkých světových

Sleva 20 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Původ totalitarismu I-III

Autor: Hannah Arendtová

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století. První svazek je věnován antisemitismu, druhý imperialismu a třetí totalitarismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny náboženského myšlení II - Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství

Autor: Mircea Eliade

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách, toto dílo zároveň vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských

Sleva 20 % z běžně ceny 578 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem u dodavatele

CD-Starověké báje a pověsti

Autor: Kolektiv autorů - Rudolf Mertlík,Pavel Soukup

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Starověké báje a pověsti - Zeus – Prométheus – Apollon – Jitřenka, Demeter a Persefoné – Faethon – Dionýsos – Perseus – Herakles - Oidipus – Orfeus a Euridiké. V roli vypravěče Pavel Soukup, dále hrají Martin Mejzlík, Pavel Novotný, Dagmar Novotná, Jiří Kalužný, Jan Pilař a další... CD ve formátu MP.

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhovory k osmdesátým narozeninám

Autor: Martin Heidegger

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje dva rozhovory, které Martin Heidegger poskytl mediím u příležitosti svých 80. narozenin (1969), a především jeho rozhovor s redaktorem časopisu Spiegel z roku 1966, který byl na Heideggerovo výslovné přání otištěn až po jeho smrti v roce 1976. Tento obsáhlý rozhovor je doplněn improvizovaným komentářem Jana Patočky, který byl zachycen na magnetofonový pásek při soukromém semináři.

Sleva 20 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Stromata IV.

Autor: Alexandrijský Kléméns

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Další svazek stěžejního díla Klementa Alexandrijského (2.–3. stol. po Kr.), které je první rozsáhlou konfrontací křesťanského myšlení s řeckou filosofií a pokusem rozvrhnout možnosti filosofie křesťan­ské. Čtvrtá kniha navazuje na výklad o víře jako základu správného jednání. Na příkladu křesťanského mučedníka představuje ideál do­konalého člověka, jehož ochota vzdát se vnějších dober není

Sleva 20 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Stromata V.

Autor: Alexandrijský Kléméns

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Pátá kniha Stromat se zabývá vztahem víry a poznání. Víra není jen etický postoj, ale také podmínka umožňující poznat to, co je bytostně nepoznatelné. V rámci výkladu o skrytosti pravdy se Klement věnuje otázce symbolu a mnohoznačnosti a podává (na křesťanské půdě nejstarší) popis „negativní cesty“ výstupu k Bo­hu. Řecko-české vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Faidros

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

4 / 5
20 %
Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce.

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Od epochy objevů po současnost - Dějiny náboženského myšlení IV. - Dějiny náboženského myšlení IV.

Autor: Mircea Eliade

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Čtvrtý, závěrečný svazek byl napsán řadou významných specialistů, religionistů a etnologů, neboť Eliade krátce před svou smrtí již neměl dost sil, projekt sám dokončit. Dvanáct kapitol je věnováno především náboženským světům Austrálie, Oceánie, Japonska, Číny, Indonésie, západní a východní Afriky a Severní, Jižní a centrální Ameriky. Poslední kapitola se zabývá náboženskou kreativitou a procesem

Sleva 20 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 471 Kč

Skladem u dodavatele

O zvyku

Autor: Félix Ravaisson

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Francouzský filosof Félix Ravaisson patří k u nás dosud nedoceněným inspiračním zdrojům filosofie 20. století, a to především díky svému spisu O zvyku (De l’habitude, 1838). Ve své systematické úvaze vychází především z Aristotela, ale i z francouzských spiritualistů (Maine de Biran) a přírodovědců přelomu 18. a 19. století. Svou analýzu zvyku zasazuje na jedné straně do kontextu obecné filosofie

Sleva 20 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Reflexe č. 36

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Časopis pro filosofii a theologii. Z obsahu:

Sleva 20 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Komeniologické studie II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Soubor textů o J. A. Komenském. 2. díl obsahuje texty publikované v letech 1959-1977.

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Autor: Jan Assmann

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Kniha jednoho z nejvýznamnějších znalců staroegyptského náboženství ukazuje na základě původních textů vývoj egyptského pojetí zbožnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha o vtěleném Slově / Liber de Verbo incarnato

Autor: ze Svatého Vikt Richard

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Richard, převoř augustánského opatství Svatého Viktora u Paříže, patří spolu se svým učitelem Hugonem k nejznámějším teologům svatoviktoriánské školy a dvanáctého století vůbec.Kniha o vtěleném slově je výkladem veršů proroka Izajáše 21, 11-12, od nichž je odvozen i její původní název: Volá na mne ze Seíru. Je to ukázka středověké biblické exergeze, která v textech Písma hledala nejen doslovný

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Čas a vyprávění III.

Autor: Paul Ricoeur

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
V osmdesátých letech vydal autor postupně tři svazky monumentálního díla Čas a vyprávění, v němž se zabývá významem narativní povahy slovesných útvarů, jakými jsou román či historiografická díla. V závěrečném dílu se znovu vrací k aporiím časové zkušenosti, ke sporu mezi Aristotelem a Augustinem, a odtud postupuje až k Heideggerovi, na kterého navazuje svým pokusem o hermeneutiku historického

Sleva 20 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Ježíš Nazaretský - Historický obraz a jeho interpretace

Autor: Petr Pokorný

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích předkládá své historické a exegetické příspěvky. Čtenář má tak možnost seznámit se nejen se současným obrazem Ježíšova života, jeho sebepochopením a jeho působením na okolí, ale i s

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Theaitétos

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jedenáctý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Dioptrika

Autor: René Descartes

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Další z „esejů“ z Rozpravy o metodě v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle, zvláště pak na objevu zákonu lomu světla a jeho důsledcích. Francouzko-česky, s původními obrázky a závěrečným komentářem překladatele.

Sleva 20 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

O duchu zákonů I.

Autor: Charles Montesquieu

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Nový překlad jednoho z nejdůležitějších děl politické filosofie dobyosvícenství vychází ze současného stavu bádání o politické teorii autoraDucha zákonů. Překlad je opatřen předmluvou překladatele a vysvětlivkami. Překlad prvního dílu je součástí projektu překladu celéhoDucha zákonů včetně Obrany „Ducha zákonů“ (druhý díl a Obranav češtině ještě nikdy nevyšly), kterou Montesquieu napsalv odpověď

Sleva 20 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele