Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Benátské strofy

Autor: Josif Brodskij

publisher: Opus

5 / 5
20 %
Další dvojjazyčné vydání (po Římských elegiích v r. 2004) veršů J. Brodského, nositele Nobelovy ceny z r. 1987. Benátské strofy, malý cyklus básní z roku 1982, patří do vrcholného autorova tvůrčího období. Po nuceném opuštění Ruska se usadil v New Yorku, přednášel na univerzitě o literatuře a zimní prázdniny mezi dvěma semestry trávil pravidelně v Benátkách, připomínaly mu v tomto chladném ročním

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Desátý muž

Autor: Graham Greene

publisher: Opus

0 / 5
20 %
U nás dosud nepublikované dílo britského romanopisce a esejisty Grahama Greena (1904-1991) je strhujícím příběhem odehrávajícím se ve Francii za druhé světové války a těsně po ní.

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Učenec jediné svíce

Autor: Wallace Stevens

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Reprezentativní výbor z celoživotní tvorby jednoho z klíčových amerických básníků 20. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Barbar v zahradě

Autor: Zbigniew Herbert

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Zbigniew Herbert (1924-1998) patří mezi nejvýraznější osobnosti polské a světové poezie 20. století. Barbar v zahradě je sbírka esejů, které představují jakýsi "cestovní deník" básníka putujícího po místech a textech středomořské Evropy, především jižní Francie a Itálie.

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Umbra Vitae

Autor: Georg Heym

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Výbor poezie expresionisty rakouského původu, který sestavil a doslovem opatřil L. Kundera.

Sleva 20 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Lekce lební báze

Autor: Durs Grünbein

publisher: Opus

0 / 5
20 %
První české knižní vydání poezie významného německého básníka v překladu Wandy Heinrichové.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Adagia

Autor: Wallace Stevens

publisher: Opus

0 / 5
21 %
Teprve posmrtně vydané sentence a aforismy vůdčího představitele amerického literárního modernismu o údělu básníka, imaginaci a skutečnosti odhalují onen nesnadný úkol, který si tento pozoruhodný lyrik vytkl: obhájit úlohu básnického slova jako nejryzejšího názoru na tento svět.

Sleva 21 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Fantastické povídky

Autor: Igino Ugo Tarchetti

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Ve stopách svého mistra, E. T. A. Hoffmana, vypráví Tarchetti uhrančivé příběhy, v nichž se realita bipolárně rozpadá. Jeho postavy se setkávají se svými dvojníky, mrtví zasahují do života živých, části původně jednotných celků se rozžívají samostatným životem, upoutávají na sebe pozornost a probouzejí ve vědomí protagonistů patologické monománie.Tento zájem o fantastické motivy jako nástroje

Sleva 20 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Ze života fauna

Autor: Arno Schmidt

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Krátký román z roku 1953, který se zabývá německým měšťáctvem v době národního socialismu. Děj zabírá údobí válečných let 1939–1944 a je rozčleněn na tři části: únor 1939, květen/srpen 1939 a srpen/září 1944. „Faun“ je Schmidtovo mistrovské dílo, v němž plně rozehrává celý svůj autorský rejstřík: osobní naléhavost výpovědi, vyhraněný životní postoj, předurčený jednak osobními dispozicemi, jednak

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Putování s Robertem Walserem

Autor: Carl Seelig

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Curyšský nakladatel a novinář Carl Seelig v posledních letech pobytu R. Walsera v léčebném ústavu spisovatele pravidelně navštěvoval a finančně podporoval. Za společných vycházek po okolí zaznamenával rozhovory, které spolu vedli.

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Nahoře ve starém hotelu

Autor: Joseph Mitchell

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Joseph Mitchell (1908–1996) je významný americký spisovatel, který se nejvíce proslavil texty vydávanými ve čtyřicátých a padesátých letech v prestižním americkém literárním časopise New Yorker. Proslul především jako zakladatel literárního žánru „feature story“. Jeho texty se zabývají zapomenutými a přehlíženými místy v New Yorku. Mitchell nejen mytologizuje město s jeho typickými postavičkami z

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

O smrti

Autor: Jean de Sponde

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Je třeba zemříti! Žití, jež pýchy plno

Sleva 20 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Robert Walser 1878 - 1956

Autor: Bernhard Echte

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Katalog k výstavě Robertu Walserovi.

Sleva 20 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Oblá prkna

Autor: Yves Bonnefoy

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Zatím poslední básnická sbírka francouzského básníka a esejisty, jednoho z nejvýraznějších představitelů současné francouzské kultury. Sbírka veršů podivuhodně oproštěných a projasněných, poezie, jež si uchovala vnímavost, citlivost a samozřejmost dětského pohledu.

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Sourozenci Tannerovi

Autor: Robert Walser

publisher: Opus

0 / 5
20 %
První z řady proslulých románů švýcarského spisovatele je nejen niternou výpovědí o pohnutých osudech jedné rodiny na přelomu 19. a 20. století, ale především hlubokým ponorem do čisté lidské duše ve světě provázeném prvními náznaky odcizení.

Sleva 20 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Život básníka

Autor: Robert Walser

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Výbor miniatur, glos, výstižných črt i krátkých povídek z let 1899-1920 tohoto významného švýcarského autora představuje vhled do jeho tvorby nejvlastnější: v psaní krátkých próz byl Robert Walser jedinečný a neopakovatelný, v mnohém překonávají jeho vlastní romány.

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Procházka

Autor: Robert Walser

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Jeden z nejkrásnějších Walserových textů, povídka Der Spaziergang, byla poprvé otištěna roku 1917. Walser v něm s ironií a téměř nepostižitelným smutkem, využívaje nejjemnějších odstínů jazyka, popisuje nezáviděníhodný, přitom však s ničím nesrovnatelný a nezaměnitelný úděl umělce, a nestěžuje si: v té době mu není ještě čtyřicet a netuší, jak rychle mu budou ubývat síly. Pro něho

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Leviatan

Autor: Arno Schmidt

publisher: Opus

0 / 5
20 %
V Leviatanovi, který je ztělesněním zlovolné moci chaosu ovládající svět, nejde jen o nesmlouvavé vyrovnání s nacismem, ale i s různými náboženskými a filozofickými systémy, náhledy do geometrických a kosmologických teorií odhalují vratké základy lidského chápání. Velký odstup od reality, jež ho obklopuje, je charakteristický pro vypravěče Přesídlenců, jednoho z nejlepších zachycení

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Věci světa

Autor: Josef Hrdlička

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Eseje této knihy, jejímž autorem je básník a filozof Josef Hrdlička (1969), vycházejí z teze, že přirozeným životním postojem člověka je osamělá chůze v krajině. Kontinuita chůze, jež může být fyzickou analogií kontinuity duševního života, otevírá způsob pohledu na věci a ukazuje některé jejich stránky, které běžně zůstanou v pozadí. Tento přístup dovoluje autorovi za pomoci četných příkladů ze

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Zátiší s udidlem

Autor: Zbigniew Herbert

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Eseje polského básníka Zbigniewa Herberta (1924–1998) nazvané Zátiší s udidlem volně navazují na knihu Barbar v zahradě (Opus, 2010). Herbert v delších esejích a několika kratších textech, kterým říká apokryfy, na různých příkladech ze života a umění Holanďanů 17. století zprostředkovává čtenáři esenci holandského malířství a jeho kulturního a historického zázemí. V pozadí brilantních studií se

Sleva 20 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Weilaghiri

Autor: Arno Schmidt

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Tři „antické“ prózy Arno Schmidta (1914–1979) Gadir aneb Poznej sám sebe (1948), Alexandr aneb Co je pravda (1949) a Enthymesis aneb J. V. N. (Jak vás nenávidím, 1946) navazují na první vydání Schmidtových próz Leviatan (Opus 2011) tohoto pozoruhodného německého autora. Ve všech třech prózách Arno Schmidt pohlíží na antické události kritickýma očima, jako by historickým pramenům nedůvěřoval a

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Tajemství Joe Goulda

Autor: Joseph Mitchell

publisher: Opus

0 / 5
20 % Novinka
Americký novinář Joseph Mitchell (1908–1996) se proslavil především svými specifickými reportážemi, které vycházely v polovině minulého století v americkém časopise New Yorker. Oba zde uvedené texty Profesor Racek (1942) a Tajemství Joe Goulda (1964) jsou spojené toutéž postavou: bohémským pábitelem Joe Gouldem, bezdomovcem. Celý život píše „nejdelší knihu na světě“, kterou nazývá

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Věci tohoto světa

Autor: Richard Wilbur

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Výbor z díla amerického básníka Richarda Wilbura (1921) sestává ze tří autorových esejů a dvaatřiceti básní. Charakteristickým rysem jeho poezie je eliotovská "neosobnost" a "výtečná technika". Wilburovo dílo postrádá lacinou kontroverznost, o to víc však staví na tradičních hodnotách. Lze v něm vypozorovat jistou spřízněnost s poezií R. Frosta, ale i s díly M. Mooreové, W. Stevense či

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Podívaná světa

Autor: Jean Follain

publisher: Opus

0 / 5
20 %
Česko-francouzské vydání básní Jeana Follaina (1903-1971) v překladu Jana Vladislava. Pro toto vydání Jan Vladislav starší české překlady zrevidoval a doplnil o další básně. Jde o jednu z posledních knih, jejichž přípravě se jako překladatel věnoval

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele