Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Grammar Practice 2 - cvičebnice anglické gramatiky

Autor: Juraj Belán

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Výborný pomocník na precvičenie gramatiky. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, slovnej zásoby a frazeológie. Riešenia cvičení tvoria samostatnú prílohu

Sleva 25 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Zmaturuj! z matematiky

Autor: Petra Červinková

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Kniha poskytuje kompletný prehľad stredoškolského učiva matematiky. Výstižné zhrnutie teoretických poznatkov dopĺňajú názorné obrázky podporujúce porozumenie a tiež vzorové riešené príklady. Používatelia ocenia prehľadné grafické spracovanie, ktoré uľahčuje orientáciu – spracovanie do kapitol a menších tematických celkov, odlíšenie hlavného textu od doplňujúcich poznámok a príkladov, zvýraznenie

Sleva 25 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Zmaturuj! z literatúry 1 - Sprievodca stredoškolským učivom literatúry Príprava na maturitu

Autor: Kolektiv

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí. Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné obsahy vybraných diel, charakteristiky postáv či portréty literárnych

Sleva 25 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

TESTY 2010 Matematika - TESTY s riešeniami

Autor: Kolektiv autorů - Brigita Kamenská,Ĺubomír Stíska

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň je užitočnou zbierkou riešených príkladov z matematiky na preverenie vedomostí a schopnosti žiakov ZŠ využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na základnej škole.

Sleva 25 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Zmaturuj! z nemeckého jazyka 1 - Sprievodca gramatikou nemeckého jazyka

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Obsahuje podrobný prehľad gramatiky nemeckého jazyka, pričom rešpektuje nový nemecký pravopis. Všetky dôležité gramatické javy sú podrobne vysvetlené v slovenskom jazyku a doplnené množstvom konkrétnych príkladov zo živej hovorenej nemčiny. Dôležité gramatické pojmy sú v záujme lepšieho porozumenia uvádzané aj v nemčine. Učebnica je doplnená prehľadnými tabuľkami s gramatickými tvarmi a ich

Sleva 25 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbor

Autor: Renáta Lukačková

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
22 %
Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií. Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými

Sleva 22 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Zmaturuj! z biológie

Autor: Marika Benešová

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
22 %
Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. Prvá kapitola sa zaoberá vlastnosťami a taxonómiou živých sústav, základným rozdelením organizmov. Venuje sa bunke ako základnej stavebnej a funkčnej jednotke živých organizmov, ako aj chemickému zloženiu, metabolizmu a rozmnožovaniu živých sústav. V ďalších

Sleva 22 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Mapka literatúry SŠ 1 - Starovek

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
22 %

Sleva 22 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Geometria v prikladoch - Zbierka úloh pre 6.-9. ročník ZŠ prtíprava na SŠ prehľad učiva ...

Autor: Ján Tarábek

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Moje krôčiky ku škole - pre deti vo veku 4-7 rokov

Autor: Miroslav Růžek

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Kniha zábavnou a hravou formou rozvíjí smyslové vnímání, myšlení, řeč a jemnou motoriku. Je zdrojem námětů pro povídání, poznávání tvarů, barev, počasí, ročních období, dnů v týdnu, rostlin, zvířat a lidského těla. Kromě vysvětlení jednotlivých úloh adresovaných dítěti kniha obsahuje i cenné didaktické usměrňování a náměty pro rodiče a učitele.

Sleva 25 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Testy do prímy 2005 slovenský jazyk - príprava na prijímacie skúšky . pre žiakov, učiteľov,…

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Zakázané ovocie najviac chutí - Na výučbu etickej výchovy pre 2. stupeň ZŠ

Autor: Kveta Slyšková

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Kniha autentických príbehov najmä zo školského prostredia, ktoré podáva učiteľka s dlhoročnou praxou na základe vlastných skúseností, prichádza na pomoc učiteľom etickej či občianskej výchovy. Príbehy sú podané tak, ako ich sama autorka so svojimi žiakmi prežila a v rôznych situáciách pomáhala nachádzať správne postoje, riešiť problémy v škole aj mimo nej. Kniha ukazuje, ako môže učiteľ pozitívne

Sleva 25 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Testy 2006 slovenský jazyk - Príprava na príjmacie skúšky, pre žiakov, učiteľov, rodičov,.....

Autor: Jana Pavúková

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
V knižke nájdete najnovšiu zbierku 51 autentických testov zo slovenského jazyka, diktáty, pravopisné cvičenia a otázky zo slovenského jazyka, slohu a literatúry z prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2005/2006. Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh.

Sleva 25 % z běžně ceny 101 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Testy 2006 matematika - Príprava na prijímacie skúšky pre žiakov, učiteľov, rodičov, originál.…

Autor: Ján Tarábek

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Osvetľovník matematiky 2 - Zlomky

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich použiť. Knihu uvítajú žiaci šiestych, ale aj vyšších ročníkov základnej školy. Učitelia i rodičia v nej nájdu množstvo námetov na

Sleva 25 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Wörterbuch Modern - nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Tretie, aktualizované vydanie praktického školského slovníka obsahuje viac ako 20 000 slov. Vyznačuje sa starostlivým výberom najviac používaných slov a fráz hovorového jazyka. V novej, prepracovanej verzii možno nájsť opäť slová zo všetkých bežne používaných učebníc nemčiny (Projekt Deutsch, Deutschmobil, Schau mal, Themen). V slovníku sa odráža prudký rozvoj informačných technológii, preto je

Sleva 25 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom - Príručka pre učiteľov 1. - 4. ročníka ZŠ

Autor: Ľudmila Bistáková

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Publikácia má formu praktickej príručky a obsahuje veľa cenných rád zásad a odporúčaní, ako postupovať pri tvorbe slovného hodnotenia na 1. stupni základnej školy. Autorkou je učiteľka na 1. stupni ZŠ s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami v modernizácii vzdelávania.

Sleva 25 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Zrnká zo školy života

Autor: Teodor Krébes

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Zbierka testov - Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník ZŠ

Autor: Renáta Lukačková

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Kniha prichádza na pomoc učiteľom a žiakom 5. ročníka, ktorý je zároveň jedným z prvých ročníkov uplatňovania školskej reformy. Vychádza z požiadaviek aktuálnych obsahových a výkonových štandardov pre tento ročník - obsahuje nové typy úloh založené na rozvíjaní požadovaných kompetencií. Každý zo 40 testov (so 6 - 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou. Žiak si v nich

Sleva 25 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

MemoMapka matematiky 1

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky. V MemoMapke matematiky 1 sa žiak dozvie, čo je to číslo, číslica, desiatková sústava, postupnosť, čo sú body, čiary v rovine, úsečky a informácie o uhloch. Naučí

Sleva 25 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

MemoMapka slovenčiny 1

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
MemoMapka slovenčiny 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky zo slovenského jazyka v rozsahu 1. až 4. ročníka základnej školy. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva slovenčiny. V MemoMapke slovenčiny 1 sa žiak dozvie, čo je to jazyk, slovo, veta, hlásky, slabiky. Naučí sa: hlavné zásady pravopisu, vybrané

Sleva 25 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ - Slovenský jazyk a literatúra

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl (2009). Podrobný rozbor úloh žiakovi ponúka vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať

Sleva 25 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Zmaturuj! z nemeckého jazyka 2

Autor: Kolektiv autorů - Šárka Mejzlíková,Aleš Leznar

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %
Zmaturuj z nemeckého jazyka 2 vychádza z katalógu cieľových požiadaviek na maturitu Ministerstva školstva SR. Študentom poskytuje vhodnú a užitočnú slovnú zásobu, zoznamuje ich s možnými typmi zadaní úloh vo všetkých častiach maturitnej skúšky a tiež učí, ako sa orientovať v autentickom nemeckom texte.Súčasťou knihy je aj 80-minútové CD nahovorené rodenými Nemcami. Prepis textov na počúvanie sa

Sleva 25 % z běžně ceny 387 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Osvetľovník matematiky 1 - Prirodzené a celé čísla

Autor: Kolektiv autorů - Viera Kolbaská,Ján Tarábek

publisher: Pedagogické vydavatelstvo DIDA

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele