Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dekadent dezert

Autor: Jan Kunze

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Ve srovnání s prvotinou Hičhaikum (2004) přináší druhá řadová sbírka Jana Kunzeho poměrně radikální proměnu poetiky. Nové texty jsou rozsáhlejší, mají uvolněnější formu a ostřejší optiku vidění světa. Spektrum barev, jimiž Kunze svůj básnický prostor nasvěcuje, je jakoby zredukováno na základní trojici černá - červená - bílá, v nichž je vyvedena i grafická úprava sbírky. Autor sám o své

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Ptačí křik

Autor: Wang Wej

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Wang Wej (cca 699-760) patří k předním básníkům doby dynastie Tchang - časově rozsáhlého období, v němž raně středověká čínská kultura dosáhla svého vrcholu. Věhlas a celosvětovou čtenářskou oblibu si získal především jako autor působivé přírodní lyriky, v níž se odráží také filozofický řád učení tao a zenového buddhismu. Touto knihou se jeden z nejdůležitějších autorů staré Číny představuje v

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Krajina v samotách slova / Krajobraz w samotności słowa

Autor: Miroslav Černý

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Sbírkou Krajina v samotách slova debutoval Miroslav Černý v roce 2005 a dodnes je jeho pravděpodobně nejosobnější a čtenářsky nejpřístupnější knihou. Jak ukazuje i recenzní ohlas prvního vydání, jde o básnickou prvotinu zralou a vyrovnanou. Přírodní lyriku zde udržuje v přijatelných mezích existenciální reflexe, evokace slezské krajiny dětství je pevněji zakotvená ve vědomí příslušnosti k místu a

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Potichu odstřelované pilíře

Autor: Lukáš Bárta

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Svou v pořadí třetí básnickou sbírkou rozvíjí Lukáš Bárta osobitou poetiku, v níž se mu daří dobývat z převážně městské každodennosti působivé mikropříběhy a evokovat nevšední obrazy. Jeho "poezie významové víceznačnosti plné jinotajů, hádanek, zajímavých metafor a promyšlených spletitých asociací" (M. Kovářík) se vykazuje zralým autorským rukopisem, uměřenou prací s básnickým slovem a

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Dny blízké odpovědi

Autor: Vlaďka Vokurková Košková

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Tři desítky textů, které Vlaďka Vokurková Košková shrnula do sbírky s názvem Dny blízké odpovědi, jsou autorčiným knižním debutem. Sbírka představuje výběr z několika rukopisných souborů, obsahujících texty datované převážně lety 1995-2000. Přestože jde o texty vzniklé v období autorského zrání a přirozeného hledání vlastního básnického výrazu, dokážou na mnoha místech překvapit nadhledem a

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Nebožky / Selige

Autor: Radek Fridrich

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Dvojjazyčná, česko-německá sbírka Radka Fridricha volně navazuje na jeho starší knihu Řeč mrtvejch / Die Totenrede z roku 2001. Básnicky ztvárňuje životní příběhy žen z předválečného Děčínska, přičemž některé vycházejí ze skutečnosti (kronikářské záznamy, zprávy z tisku), jiné jsou autorskou fikcí inspirovanou dobovými relikviemi (staré fotografie, jména a nápisy na hrobech).

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Živorodky

Autor: Irena Šťastná

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Už samotné názvy posledních dvou básnických knih Ireny Šťastné výmluvně naznačují, po jaké tematické ose se autorčina současná tvorba pohybuje. Směřovala-li sbírka Všechny tvoje smrti (2009) k pojmenovávání zlomových okamžiků, v nichž lidský život zaniká a jimiž zároveň nabývá svého smyslu, pak slovotvorná přítomnost života a zrození v názvu nové sbírky Živorodky jako by potvrzovala směřování

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

64

Autor: Daniel Hradecký

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Privátní záznam z cesty do podsvětí či k archetypům kolektivního nevědomí? Zpozdilý moralistní hanopis? Pomýlený manifest? Snad takto lze vnímat a číst nejnovější soubor básnických textů Daniela Hradeckého, který po sbírkách Muž v průlomu (2004) a V cirkuse Calvaria (2009) představuje svou zatím nejosobněji pojatou knihu. Autorova poetika, těžící z impozantní sečtělosti a jiskřící pádnými,

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Proluka

Autor: Jan Nemček

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Název knihy a samotný motiv proluky (tj. prázdného místa v zástavbě, které bylo původně domem a domovem) je pro sbírku debutujícího Jana Nemčeka symbolický i určující.

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Rodokmen Mary de Rachewiltz

Autor: Jakub Guziur

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Básnířka a překladatelka Mary de Rachewiltz (*1925) je dcerou známého modernistického básníka Ezry Pounda a Olgy Rudgeové, fenomenální koncertní houslistky a objevitelky řady zapomenutých děl Antonia Vivaldiho. S nelehkým poválečným osudem svých blízkých (zejména s nařčením otce z kolaborace s italským fašismem) i s životem ve stínu slavných rodičů se Mary vyrovnávala tvorbou. Je autorkou

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Runová haiku

Autor: Miroslav Černý

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
S drzostí typickou pro postmodernu narouboval Miroslav Černý symboliku starogermánských runových znaků na tradiční japonskou formu haiku. Nejde mu však o spojování nespojitelného a originalitu za každou cenu, autor se nesnaží psát "haiku se starogermánskými motivy". Spíše oba zdánlivě zcela nesouvisející světy básnicky dobývá, využívá a přetváří na osobní prostor pro neotřelou (sebe)reflexivní

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Někdo přijde a udělá to za mě líp

Autor: Roger McGough

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Tato publikace českým čtenářům poprvé představuje jednu z nejzajímavějších postav současné britské literatury. Básník, performer, dramatik, scénárista a autor knih pro děti Roger McGough (* 1937 v Liverpoolu) si za padesát let svého nepřetržitého působení na literární, hudební a divadelní scéně vysloužil jak přízeň čtenářského a posluchačského publika, tak i respekt kritiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Spodní patra

Autor: Tomáš Čada

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Básnické prvotiny mívají tendenci k určité sebestřednosti – bolestnému prožívání vlastního „já“ na osudové trajektorii směřující k nedosažitelnému „ty“. V debutové sbírce Tomáše Čady nic takového nenajdeme. V jeho krátkých, sevřených a jen zdánlivě jednoduchých verších už lze vystopovat poctivou reflexi života, vše je zde hmatatelné a hmatané, zaslechnutelné a zaslechnuté, vše se odehrává v

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Dušinec

Autor: Jan Delong

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Staré diapozitivy zachycující fragmenty dětství, panelová zástavba zakousnutá do podhůří Slezských Beskyd, obludný „werk“ železáren, jejichž tep dnem i nocí pulzuje srdečním svalem kraje. Sbírka mladého třineckého autora Jana Delonga vědomě pracuje se sociálním i jazykovým koloritem industriálního města na česko-polském pomezí, aniž by na něm okatě stavěla laciným vzýváním lokálního svérázu.

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Sbohem malé nic

Autor: Dan Jedlička

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Ať už jde o vzpomínky na dětství v normalizovaném Československu, ne vždy zapamatováníhodné dohry milostných peripetií či pokusy o únik ze vztahového stereotypu, druhá básnická sbírka Dana Jedličky toto vše zaznamenává citlivě, s nadhledem a postřehem ke všemu malému, co činí náš život velkým. „Sbohem malé nic“ je výkazem zisků a ztrát středního věku, osobním dokumentem, který v životě možná

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Nejasný rozměr

Autor: Viktor Špaček

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Třetí básnická sbírka Viktora Špačka potvrzuje obecnější tendenci v současné české poezii, která postupně opouští vyčerpané lyrické obsahy a snaží se více a přesněji reflektovat reálnou existenci v reálném světě 21. století. Centrem autorova záběru jsou často sousedské, pracovní, partnerské a obecně mezilidské vztahy, jejichž (ne)funkčnost je dnes a denně testována a nepříjemně obnažována

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Sem cejtila les

Autor: Kateřina Kováčová

publisher: Perplex

0 / 5
20 %
Šestačtyřicet textů tvořících volnou básnickou skladbu. Studené, nehostinné a jen zdánlivě pohádkové prostředí, v němž se báseň někdy pro jistotu vyslovuje jako ochranná formule či zaklínadlo. Hledání a cesty. A na nich Bůh, který vůbec nad ničím nedohlíží a ničemu nedává spolehlivý řád a smysl. — I přes tuto v zásadě mytickou polohu jsou texty druhé básnické knihy Kateřiny Kováčové silně osobní,

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele