Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte

Autor: Penny Warner

publisher: Portál

3.5 / 5
18 %
Zkušená odbornice v oboru vývoje dítěte nabízí nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od narození do 3 let. Rodiče v knize naleznou inspiraci, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha

Sleva 18 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Knížka

Autor: Hervé Tullet

publisher: Portál

4 / 5
22 %
Knížka je knížka, která vám na každé stránce poví, co s ní máte udělat. A pokud ji poslechnete, pochopíte, že máte v ruce opravdu neobyčejnou knížku. Stačí jí zatřást, někde poklepat, jinde fouknout do barevných puntíků a začnou se dít překvapivé věci… Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, orientaci na ploše, číselné představy a zrakové vnímání předškolních dětí, připravuje pro čtení a psaní, ale

Sleva 22 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči

Autor: Kateřina Slezáková

publisher: Portál

4.3 / 5
18 %
Nedaří se vám domluvit se se svým dítětem? Máte dojem, že vám nerozumí, nebo že nedokáže říci, co potřebuje?

Sleva 18 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Trénujeme logické myšlení - Pro děti od 9 let

Autor: Roger Rougier

publisher: Portál

4.5 / 5
18 %
Sešit obsahuje úkoly pro trénování logického a matematického myšlení a rozvíjení úsudku dětí pomocí dedukce, kombinace více prvků, orientace v čase a prostoru. Nabízí 50 hádanek, v nichž děti trénují čtení s porozuměním, analýzu informací, pozorování obrázků a schémat, chápání vztahů mezi odlišnými prvky. Každý úkol obsahuje logické nápovědy, které neprozrazují řešení, ale dál vedou

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Veselý rok s pohádkami - Hry a aktivity pro rozvoj školních kompetencí

Autor: Eva Štanclová

publisher: Portál

0 / 5
20 %
Krátké autorské pohádky se stávají motivací ke hrám s předškoláky v mateřských školách. U každé pohádky jsou uvedené výchovné cíle, potřebné pomůcky a doplňující cvičení, případně náměty na další rozvíjející aktivity. Předškolní děti si prostřednictvím her osvojují a upevňují znalosti potřebné ke vstupu do základní školy. Jedná se o znalosti všeobecné, přičemž důraz je kladený především na

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Vývojová psychologie - Proměny lidské psychiky od početí po smrt

Autor: Kateřina Thorová

publisher: Portál

0 / 5
18 %
Kniha si klade za cíl podat srozumitelný výklad vývoje člověka v průběhu celého životního cyklu od početí po smrt. Chce vyvolat zájem o obor, ilustruje jeho zajímavost a pestrost. Snaží se seznámit čtenáře s novými teoriemi a zajímavými výzkumy, předložit kontroverzní témata a rekapitulovat kritické názory. Poukazuje na rozdílnost různých pohledů, varuje před přílišnou unifikací a stereotypizací

Sleva 18 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 737 Kč

Skladem

Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Autor: Kolektiv autorů - Dana Krejčířová, Mojmír Svoboda, Marie Vágnerová

publisher: Portál

4.7 / 5
22 %
Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených dětí do běžných škol. Publikace navazuje na knihu prof. M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické

Sleva 22 % z běžně ceny 965 Kč

Naše cena: 753 Kč

Skladem u dodavatele

Víš, co čteš? - Luštění s nácvikem pozorného čtení

Autor: Iva Nováková

publisher: Portál

5 / 5
18 % Předprodej

Sleva 18 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 119 Kč

Předobjednávka

Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní - Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie

Autor: Milena Lipnická

publisher: Portál

0 / 5
40 % Výprodej
Součástí připravenosti dětí na vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností. V případě obtíží v této oblasti je vhodné začít s dětmi systematický nácvik. Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol.

Sleva 40 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Šimonovy pracovní listy 2 - Obrázky, geometrické tvary

Autor: Markéta Mlčochová

publisher: Portál

0 / 5
22 %
Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj myšlení. Grafomotofické tvary, rozlišování základních geometrických tvarů, procvičování zrakové syntézy a analýzy.

Sleva 22 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Logopedické hádanky - Veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti

Autor: Kolektiv autorů - Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová

publisher: Portál

5 / 5
18 %
Hádanky ve formě veršů jsou určeny k upevňování výslovnosti českých hlásek a současně rozvíjejí u dětí smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Dvouřádkové hádanky tvoří mezistupeň mezi nácvikem slova a básničky. Navíc jsou hádanky pro děti zábavné, protože se na jejich „přečtení“ samy podílejí tím, že hledají vhodné slovo.

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Šimonovy pracovní listy 23 - Rozvoj slovní zásoby, předlohy pro kopírování

Autor: Jana Těthalová

publisher: Portál

5 / 5
18 %
Jak podpořit rozvoj slovní zásoby dítěte mezi třetím a šestým rokem věku? Kromě společného čtení a prohlížení knížek je to rozhovor, povídání o tom, co se stalo, co nás čeká, na co se těšíme, co máme rádi. První část pracovních listů je věnovaná podstatným jménům, konkrétně nadřazeným a podřazeným výrazům. Dalším důležitým okruhem jsou přídavná jména. Děti budou poznávat, jaké mají

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Šimonovy pracovní listy 3 - Dokreslování, uvolňovací cviky pro psaní

Autor: Markéta Mlčochová

publisher: Portál

0 / 5
22 %
Soubor 32 pracovních listů obsahuje obrázky k uvolňování ruky pro přípravu na psaní, pro nácvik stříhání a vybarvování. Zpočátku jsou připravené obrázky pro volné dokreslování, při nichž si děti kromě kreslení procvičují představivost, rozvíjejí paměť, pozornost a vnímání detailů. Další listy pak pomocí předkreslených tvarů vedou postupně ke stále přesnější práci s tužkou.

Sleva 22 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Šimonovy pracovní listy 10 - Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Autor: Markéta Mlčochová

publisher: Portál

4.5 / 5
22 %
Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání.

Sleva 22 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Příběhy z měsíční houpačky

Autor: Else Müllerová

publisher: Portál

5 / 5
22 %
si nejoblíbenější knihu Else Müllerové používají především rodiče jako četbu pro děti před spaním. Poetické příběhy s barevnými ilustracemi jsou psány podle metody autogenního tréninku prof. J. H. Schultze, která akcentuje fantazii, uvolnění a meditaci jako vyrovnání vůči našemu často jednostranně racionálně zaměřenému životu. Tento trénink působí pozitivně na psychosomatické poruchy, na stres,

Sleva 22 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Pohádkový svět - První čtení, to nic není

Autor: Eva Horáková

publisher: Portál

4.5 / 5
22 %
Pohádky jsou určeny dětem, které se učí číst, naučily se písmena a chtějí číst jednoduché texty. Zároveň texty odpovídají požadavkům výuky čtení tzv. genetickou metodou, kdy děti čtou a píšou pouze velká tiskací písmena, neslabikují, ale pouze hláskují. Pohádky jsou proto psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od textů složených jen z jednoslabičných slov až po pohádky se čtyřslabičnými

Sleva 22 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Malý tyran

Autor: Jiřina Prekopová

publisher: Portál

0 / 5
18 %
Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí.

Sleva 18 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Šimonovy pracovní listy 8 - Rozvoj logického myšlení

Autor: Věra Kárová

publisher: Portál

0 / 5
18 %
Soubor cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku. Pomocí pracovních listů , které mohou sloužit i jako podklady pro kopírování, se zábavnou formou procvičuje rozlišování tvarů, orientace v prostoru, rozlišování polohy a velikosti předmětů, vnímání a poznávání souvislostí mezi předměty.

Sleva 18 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie davu

Autor: Gustave Le Bon

publisher: Portál

0 / 5
18 %
Psychologie davu je jedním ze slavných děl citovaných v učebnicích psychologie i dalších společenských věd. Le Bon svou koncepci davu vybudoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce. Podle něj v davových situacích dochází k tzv. deindividuaci – to znamená, že jednotlivci přestávají sami sebe vnímat jako individuální bytosti a splývají s ostatními do jednoho mentálního

Sleva 18 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Šimonovy pracovní listy 24 - Do přírody za zvířátky

Autor: Kateřina Konvalinková

publisher: Portál

0 / 5
18 %
Cílem pracovního sešitu je seznámit děti s nejrůznějšími živočichy a rozvíjet jejich znalosti přírody. V současné době jsou děti v mateřských školách připravovány zejména po stránce grafomotorické, logopedické, matematické a jazykové., ale poznatky o přírodě jsou často opomíjeny. Pracovní sešit obsahuje dvacet kapitol. Každá kapitola je zaměřena na jednoho živočicha. Ke každému živočichovi je

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Předcházíme poruchám učení

Autor: Brigitte Sindelarová

publisher: Portál

0 / 5
22 %
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.

Sleva 22 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Čirá radost

Autor: Anthony De Mello

publisher: Portál

3.5 / 5
24 %
V pozůstalosti slavného indického jezuity Anthony de Mella byla nedávno objevena manuskript de Mellových ignaciánských duchovních cvičení. Dalším knihou z pozůstalosti je text, který rovněž vychází z jeho přednášek, ale je tentokrát bezprostřední, odlehčený a humorný, jak jsme tomu zvyklí z většiny autorových knih. Autor se na svých cestách potkává s mnoha příklady šťastných lidí, kteří by z

Sleva 24 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

O smrti a umírání - Co by se lidé měli naučit od umírajících

Autor: Elisabeth Kübler - Rossová

publisher: Portál

3.5 / 5
18 %
O smrti a umírání je jednou z nejslavnějších psychologických studií konce 20. století, jíž bylo odtabuizováno téma smrti. Jde o autorčinu „vlajkovou loď“, v níž se snaží přinést informace, na základě kterých lze zkvalitnit péči o terminálně nemocné. V knize autorka poprvé představila svůj slavný pětistupňový model vyrovnávání se smrtí (a později jakoukoli tragickou životní událostí), který

Sleva 18 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Matka, Hetéra, Amazonka, Médium - Čtyři ženské archetypy

Autor: Kolektiv autorů - Mary D. Molton,Lucy A. Sikes

publisher: Portál

5 / 5
18 %
Toni Wolfová, analyzandka, spolupracovnice, družka a přítelkyně C. G. Junga a spoluzakladatelka Psychologické společnosti v Curychu, navrhla model čtyř ženských archetypů, které proti sobě stojí v protikladech na dvou osách osobních a neosobních vztahů. Každý z archetypů (Matka, Hetéra, Amazonka a Médium) kromě vnímaných charakteristik nese i vlastní stín. Autorky rozpracovávají tento model a

Sleva 18 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele