Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Události ze života víry - Odpovědi k otázkám

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost! Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takových zkušeností: jak znovu uchopit to, co je tak zásadní - plněji uvěřit!

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Edmund Kampián SJ (1540–1581) - Anglický jezuita a mučedník

Autor: František Úředníček

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Vyprávění o anglickém jezuitovi Edmundu Kampiánovi, mučedníkovi z doby nesnadných náboženských sporů 16. století, představuje světce jako barvitou osobnost. K plně prožívané víře ho přivádějí církevní otcové. Sám dobře obeznámený s různými křesťanskými tradicemi nakonec nachází bohatství v propojení s Římem. Za nalezenou "životní perlu" rád odevzdává život. Je významně spjatý s univerzitním

Sleva 20 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem u dodavatele

Vatikánské promluvy - Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus B (2011–2012)

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že bible je nástrojem, "jímž Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci". Mluvené slovo otce Špidlíka obrací pozornost na příklad svatých, kteří do středu duchovního života kladli setkání s Kristem - Slovem, živě promlouvajícím. Pro nastávající církevní rok předkládáme čtenářům doposud nevydané vatikánské promluvy kardinála Špidlíka z let 2005/2006. Napomáhají k

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Bajky o moudré sově

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Druhé vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky.

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Sarkofág otce Tomáše Špidlíka

Autor: Marko Rupnik

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika, světově uznávaného umělce, vyjadřuje celoživotní poslání tohoto "velkého Čecha". Výklad ikonografických vyobrazení předkládáme ve stručném průvodci, který poslouží zároveň k inspirativní meditativní četbě.

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Jezuita Petr Kanisius - (1521–1597)

Autor: James Brodrick

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
V kontextu evropských, nejen regionálních dějin, anglický autor odkrývá směsici údajů složitých náboženských dějin 16. století, v níž centrální postava Petra Kanisia, zakladatele České provincie jezuitů, hrála nezastupitelnou roli. Bližší prozkoumání Brodrickova textu ukáže, že dokázal spojit pečlivou mravenčí archivní prací se vtipnou slovní interpretací.

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem u dodavatele

Studijní texty ze spirituální teologie IX. - O Duchu Svatém a svátosti biřmování

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů k tematice Duch Svatý a svátost biřmování zohledňuje jak historii bádání, tak současný stav pastorace. Podnětné jsou texty o praxi teologie východní. Příspěvky mohou napomoci těm, kdo chtějí prohloubit život podle již dříve přijaté svátosti biřmování a budou užitečné i pro ty, kteří formují druhé k přijetí této "svátosti zralosti".

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Mikuláš - Mistr v obdarování

Autor: Gerardo Cioffari

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Mikuláš, fantastická postava, zralá světecká osobnost z Myry (v dnešním Turecku), nám již od dětských let vstupuje do života. Kniha s bohatými ilustracemi objasňuje četné legendy, které se k jeho obdivuhodnému životu vážou. Autor komentuje také ojedinělou sbírku uměleckých předmětů z mikulášovské tematiky, nacházející se v italském Bari, kde je světec jednak pochován a kde je zároveň největší

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Svatá Lucie - Sicilská mučednice

Autor: Maria Stelladorová

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Podrobný popis úcty ke svaté Lucii napříč staletími a uměleckými žánry: v hudbě, v literatuře, ve výtvarném umění. Stopy jejího života jsou epochální. Autorka s vědeckým klidem analyzuje dobové legendy světice.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Vatikánské promluvy (A) - Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus A (2010–2011)

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu proběhnou v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začíná vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Subjekt a kosmos

Autor: Vjačeslav Ivanov

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Vjačeslav Ivanovič Ivanov (1866–1949), básník-symbolista, představitel bohatého ruského teologického a filosofického myšlení počátku 20. století. Je považován za vynikajícího helénistu, o němž Lev Šestov poznamenává: jeden z nejinteligentnějších a nejlepších současných spisovatelů, jehož základním rysem je univerzálnost. Ivanov je rozsáhle kulturně vytříbený a poučený, vždy na straně řecké

Sleva 20 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedický slovník křesťanského Východu

Autor: Edward Farrugia

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Encyklopedický slovník křesťanského Východu je rozšířeným vydáním italského originálu z roku 2000, které vyšlo péčí Papežského východního institutu. Obsahuje téměř 1800 abecedně seřazených hesel, vzájemně bohatě provázaných. Na vydání se podílelo 100 autorů z celého světa. K rychlé orientaci slouží přehledné grafické uspořádání. Rozsah hesel se pohybuje od stručných definic po zevrubné informace

Sleva 20 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem u dodavatele

Křest - Průvodce k obnově křestního vyznání

Autor: Pavel Ambros

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bible a liturgie. Obsahuje srozumitelné podněty spirituálně vnímavým lidem, především mladým rodinám, katechumenům, nedávno pokřtěným, mládeži, kněžím a farnostem. Poslouží každému,

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní deník

Autor: Vladimr Boublík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Kněz a teolog Vladimír Boublík (1928-1974), dlouholetý profesor fundamentální teologie na římském Lateránu, se nám představuje také v kontextu estetických a kulturních otázek současnosti. Přínos jeho bytostně zúčastněné teologie nás nadčasově oslovuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Joseph Görres (1776–1848) - Lze smířit politiku s vírou?

Autor: Johann Baptist Heinrich

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Joseph von Görres (25. 1. 1776 – 29. 1. 1848), literární kritik a publicista, politik a profesor historie na mnichovské univerzitě, jeden z exponentů při ustanovování ponapoleonské podoby Německa. Po své konverzi ke katolicismu ovlivnil řadu svých současníků. Osobní přítel význačných literárních autorů (Clemens Brentano, Jean Paul Richter, Achim von Armim). Z jeho děl se učili i přední

Sleva 20 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh vždy větší - Teologie exercicií podle Ericha Przywary

Autor: Karel Říha

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa životních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než naše představy o něm, a to se zasvěceným komentářem k ignaciánským duchovním cvičením.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Teilhard de Chardin - Mystika přerodu

Autor: Édith de la Héronniere

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Autorka představuje Teilharda vyváženě. Pro českého čtenáře budou obzvláště cenné dosud nepublikované pasáže o jeho čínském (resp. asijském) období, stejně jako sdělení o jeho prožívaní „temné noci“. Autorka nabízí vhled do ranější a méně známé korespondence (například s Mademoiselle Zanta), a dostáváme se také k nepublikovaným Teilhardovým deníkům.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Služba představených v církvi - Pojednání o svěřené moudrosti

Autor: Michelina Tenace

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Jak moudře řídit svěřené dílo a jaká je vlastně služba představených? Církevní otcové v ní dokonce spatřovali podobnost s mučednictvím! Michelina Tenace nás předkládaným titulem vede k jejímu plnějšímu pochopení.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Florida Cevoli (1685–1767) - Následovnice sv. Veroniky Giuliani

Autor: Lázaro Iriarte

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Florida Cevoli, statečná klariska-kapucínka z kláštera v Cittá di Castello, v němž se stala šiřitelkou teologického odkazu mystičky Veroniky Giuliani, příkladně ukazuje na umění diskrétního snášení tíživé nemoci. Jako světice je patronkou trpících v nevyléčitelných chorobách a těch, kteří se pokoušejí o překonávání rozmrzelosti a životní vyhaslosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Jaltský a konstantinopolský deník - Duchovní deník teologa II

Autor: S.N. Bulgakov

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Deníky Sergeje Bulgakova dýchají spontánností. Krátké texty nebyly zamýšleny k publikování. Jsou záznamem vnitřních podnětů, popisují setkání, osobní zápasy. Uvádějí do autorova bilancování s životem, těžkou nemocí i blížící se smrtí. Ukazují duchovní tvář největšího ruského teologa moderní doby. Jsou neopakovatelným svědectvím křesťanské naděje.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

O českých teologických současnících

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Text zahrnuje velký sumář informací. Analyzuje podle chronologické posloupnosti všechny publikace sedmi současných českých teologů (Tomáše Halíka, Maxe Kašparů, Pavla Ambrose, Ladislava Tichého, Richarda Čemuse, Aleše Opatrného a Ctirada V. Pospíšila), přičemž vyslovuje obecnější zásady nad trendy, jimiž české teologizování nyní prochází. Předpokládá se druhý díl další české teologické "Sedmičky".

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Laik a jeho poslání - Mučednictví – svědectví

Autor: Pavel Ambros

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Každý člověk je povolán Bohem ke zralé lásce, nikoho nevyjímaje, a to cestou individuálního následování. Studie Laik a jeho poslání. Mučednictví - svědectví odpovídá na otázky, jak žít povolaní v dnešním světě, aby mohl Bůh intenzívně vstoupit do všeho, co je bytostně lidské a sdílet všechny oblasti života s člověkem. Jeho stvoření pak namísto odpovědi přirozeně sálá radostnou zvěst až na konec

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Poslání a milost - Příspěvky k pastorální teologii

Autor: Karl Rahner

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Knihu koncipoval autor jako výběr svých dvaceti čtyř nejvýznamnějších statí z pastorální teologie. Hloubka, neotřelost a živá moudrost v odpovědích na nezměrné tápání člověka dnešní doby vychází z Rahnerova přesvědčení: "Pokud teolog- kněz nehledá východisko teologického bádání v pastoraci, ztrácí i samotnou teologii."

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Acta VIII. conventus velehradensis anno 2007 - K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Tradice velehradských kongresů ožila v roce 2007 jubilejním setkáním více než 200 delegátů z celého světa. Sborník přináší kompletní vystoupení účastníků kongresu. Atmosféru významného ekumenického setkání dokreslují jedinečné fotografie.

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele