Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Lineárne rovnice s parametrom I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Pre stredoškolákov.

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Aritmetická postupnosť I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857). Prvá kapitola je venovaná základným úvahám o rôznych druhoch postupnosti a vlastnostiam postupnosti. V

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrická postupnosť I. diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
89 vyriešených príkladov.

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Príbehy o integráloch

Autor: Beloslav Riečan

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storočí sa na tejto báze uskutočnil neopakovateľný

Sleva 27 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Důkazy beze slov I. - Cvičení pro rozvoj vizuálního myšlení

Autor: Roger B. Nelsen

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důkazu. Některé "důkazy beze slov" jsou sice doprovázeny rovnicí, přesto je důraz

Sleva 27 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Zlomky - Zbierka vyriešených príkladov Zväzok 37

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy.

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel - 111 riešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakresľované do schém tak, aby sa zvýšila názornosť zadania. Na záver tejto

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Riešené úlohy o spoločnej práci

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje 60 algoritmov a 72 vyriešených príkladov. Sú rozdelené do troch častí: súčtový typ, rozdielový typ, rôzne algoritmy. V závere je uvedená typologizácia úloh. Prvá časť je venovaná súčtovému typu úloh a má 6 kapitol: prvá obsahuje úlohy o spoločnej práci pri neznámom trvaní spoločnej práce rovnej 1, druhá rôznej od 1. Tretia, pri neznámom trvaní práce jedného z účastníkov spoločnej

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Logaritmické rovnice I.diel - 555 vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x = ay. Značné množstvo príkladov umožňuje pochopiť hľadanie neznámeho x pri rôznych

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Kvadratické rovnice II.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár jr.,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Kniha je pokračovaním Kvadratických rovníc I. diel s 560 vyriešenými príkladmi, čo spolu s II. dielom tvorí 1030 vyriešených príkladov. V jedenástej kapitole riešime kvadratické rovnice s kladným diskriminantom dosadením koeficientov do vzorca a tak získavame dva rôzne reálne korene. V dvanástej kapitole diskriminant je menší ako nula, preto korene sú komplexné čísla. V trinástej kapitole je

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Štruktúra vedy kniha 1

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Veda o štáte

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny: ekonomické vedy, veda o práve, psychosociálne vedy, atď. Teda tradičné spojenie teória štátu a práva neexistuje, nemá opodstatnenie a je prekonané, na čo poukazuje existujúca

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Olejárová encyklopédia matematiky - Základné pojmy a abecedne usporiadaných heslách

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne, to robí jazykom matematiky a logiky. Pri štúdiu niektorej oblasti matematiky,

Sleva 27 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zbierka obsahuje 89 vyriešených príkladov. Je určená:

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele