Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso

Autor: Lukáš Vytlačil

publisher: Togga

5 / 5
20 %
Koncert G dur pro hoboj, smyčce a basso continuo od Antonína Reichenauera (c. 1694–1730), který vychází tiskem vůbec poprvé, patří mezi významné a vzácné památky instrumentální tvorby českých skladatelů pozdního baroka. Dílo vzniklo patrně ve 20. letech 18. století pro kapelu hraběte Václava Morzina, pro něhož Reichenauer v té době pracoval. Tento ansámbl patřil mezi nejlepší kapely v českých

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Rytmus a čas v etnické hudbě

Autor: Vlastislav Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Království motivů. Motivická analýza románů Milana Kundery

Autor: Jakub Češka

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha přináší metodologicky zcela nový pohled na Kunderovu románovou tvorbu: vyhýbá se jak přebírání a dovysvětlování interpretací, které svým dílům přisuzuje Kundera sám, tak i používání Kunderových próz pro ilustraci sdělení, že ta či ona teorie funguje i na jeho díla.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Kunst-lehre: Nauka umění

Autor: Paul Klee

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Paul Klee, který je vedle P. Picassa asi největším výtvarníkem 20. století, byl činný i na poli literárním. Antologie jeho klíčových textů z let 1900-1929 zahrnuje recenze výstav, příležitostné texty na počest malířských kolegů a hlavně teoretické traktáty osvětlující základní formální principy jeho malířské tvorby. Kleeovy texty jsou doplněny překladem manifestu Bauhausu od Waltera Gropia a

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Zádumčivé plameny

Autor: Hans Arp

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Je málo známou skutečností, že výtvarník Hans (Jean) Arp (1886-1966) byl rovněž činný na poli básnickém, jeho básnické dílo zabírá úctyhodné tři svazky. Arpova poetická tvorba probíhala povícero v duchu dadaismu, jehož význačným exponentem byl spolu s Maxem Ernstem, Kurtem Schwittersem a svou manželkou Sophie Täuberovou. Ale po druhé světové válce tón jeho básní ztemňuje, humoru ubývá a místo

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk mezi rozprostraněností a krajinou - Studie k rozmanitosti

Autor: Jaroslav Novotný

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Oproti reduktivním snahám matematizovaného pojímání prostoru se v této publikaci předkládá pokus o předestření výseče rozmanitosti zkušenosti a chápání prostoru napříč různými obory. Východiskem je konfrontace Descartesova pojetí prostoru jako pouhé rozprostraněnosti těles s Heideggerovou mnohem bohatší tematizací prostorovosti lidské existence a prostorové konstituce vazby člověka a světa. Jako

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Historické klavíry v Čechách a na Moravě

Autor: Bohuslav Čížek

publisher: Togga

0 / 5
20 %
V této práci předkládá autor PhDr. Bohuslav Čížek, CSc., emeritní kurátor sbírky hudebních nástrojů Národního muzea v Praze, první ucelený přehled o dochovaných klávesových chordofonech vybraných mistrů 18. a první poloviny 19. století na území České republiky. Z relativně velkého počtu 37 dochovaných klavichordů je autorsky určených jen osm, ve výrazně menším množství cembal a spinetů

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén fikce - Příspěvek k fenomenologii literatury

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Monografie se na pozadí otázky fikčnosti literárního díla pokouší představit fenomenologickou perspektivu na literaturu. Kniha je rozdělena do tří částí. První část představuje fenomenologický výklad poetiky V. Šklovského a J. Mukařovského a stanovuje základní směr fenomenologického přístupu k literatuře. Druhá část má formu kritického dialogu (polemika se dotýká především tzv. teorie fikčních

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařkou v Zambii

Autor: Marie Krausová

publisher: Togga

0 / 5
20 %
„Po kratičkém Pražském jaru 1968 přišla léta normalizace. Svět dělila železná opona. Byla jsem mladá lékařka a hrozně jsem toužila poznat svět.“ Těmito slovy uvádí MUDr. Marie Krausová svou osobitou knihu vzpomínek na léta 1982 až 1986, kdy pracovala jako lékařka v univerzitní nemocnici v Lusace, hlavním městě afrického státu Zambie. Publikace, tvořena autentickými dopisy přátelům do tehdejšího

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Náměstí Krasnoarmějců 2 - Učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Jareš,Matěj Spurný,Katka Volná

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Publikace představuje přední humanitní fakultu socialistického Československa – Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, sídlící na pražském náměstí Krasnoarmějců – v době „normalizačního“ dvacetiletí.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka

Autor: Tomáš Marvan

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha představuje čtenářům vývoj analytické filosofie jazyka spíše jako střetávání teoretických projektů než jako střídání doktrín. Objasňuje jejich aspirace, nechává zaznít jejich argumenty a uvádí je do vzájemné polemické konfrontace, do níž přispívá vlastní kritickou analýzou. Tematický záběr knihy je pozoruhodný: vyložit se skutečným porozuměním tak různorodou látku, jakou představují Fregeho

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Pavučina závislosti - Alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Heller,kolektiv,Olga Pecinovská

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Autoři sympatickým a rozhodně nikoli mentorským způsobem upozorňují na stále nedostatečné znalosti vývoje alkoholismu a jeho osudové nebezpečí při ztráte kontroly. Je známo, že tato nemoc stále uniká pozornosti, jak lékařů, kteří pozdě poznávají pravou příčinu některých a to velmi častých a různých somatických potíží svých pacientů,jež jsou konečným důsledkem jejich zatajeného alkoholismu, tak

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Primát vnímání a jeho filosofické důsledky

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Knihu tvoří tři úzce související texty významného francouzského filosofa a fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho. Jejím jádrem je autorova přednáška z roku 1946, ve které zhutněným způsobem vyložil ústřední teze svého hlavního díla Fenomenologie vnímání. Přednášku doplňují texty dvou dřívějších projektů, jejichž vyústěním bylo právě toto dílo, a zápis diskuze, která po přednášce

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2011

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory prvního svazku, který se koncentruje kolem problematiky časovosti lidské existence, jsou Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Klement Mitterpach, Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Marie Pětová, Václav Zajíc a Richard Zika. Ve svých příspěvcích promýšlejí buď v

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Jindy, jinde a jinak - Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy

Autor: Hynek Tippelt

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Co může psychoanalýza říci ke smyslu filosofie? Kniha využívá psychoanalytickou metodu k porozumění filosofii a roli filosofa v současném zmateném světě.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Poklady egyptského umění - Předdynastická a archaická doba

Autor: Hana Benešovská

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Předdynastická a Archaická doba byla mnohem významnější etapou v dějinách starého Egypta, než by se na první pohled mohlo zdát. Došlo k završení sjednocovacího procesu země a vzniku státu, jehož stabilita sice byla ještě křehká, ale který vytvořil podmínky pro další rozvoj staroegyptské společnosti. Je však třeba dodat, že šlo o velmi rychlý a dynamický vývoj. Centralizace státní moci

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Vladimirova děvka

Autor: Jan Kratochvíl

publisher: Togga

0 / 5
20 %
CENA ALFRÉDA RADOKA 2011. Vítězné dílo dramatické soutěže o nejlepší českou a slovenskou divadelní hru za rok 2011, postavené na půdorysu absurdního dramatu.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Výtvarné umění a hudba - Tvar prostor a čas I/2 + CD

Autor: Jaroslav Bláha

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Výtvarné umění a hudba - Tvar, prostor a čas I/2 – je druhým dílem stejnojmenného čtyřdílného cyklu, jehož záměrem je položit základy komparativního jazyka výtvarného umění a hudby – samozřejmě konkretizovaného na analýze vybraných výtvarných a hudebních děl. Díl I/2 je orientovaný na proměny výtvarného a hudebního jazyka od konce 19. století do konce 20. století s důrazem na

Sleva 20 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie jako přísná věda

Autor: Edmund Husserl

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Po více jak sto letech poprvé do češtiny přeložený text Filosofie jako přísná věda je klíčový pro založení a pozdější zformování Husserlovy fenomenologie. Vznikl narychlo na přelomu roků 1910/11 a šlo o první větší Husserlovu publikaci od vydání Logických zkoumání (1900/01). Fenomenologickou metodu zde vymezuje proti „exaktně vědecké“ naturalistické filosofii na straně jedné a proti

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2013

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Třetí ročník Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum měl opět tři hlavní bloky: První se věnoval myšlení Edmunda Husserla (mj. přináší komentář k Husserlovu pojednání Filosofie jako přísná věda, které vychází zároveň s Ročenkou III/2013), druhý tematizoval „limity transcendence“ (konkrétně na příkladech díla Maxe Picarda, Egona Bondyho a filosofického zenu-buddhismu) a ve třetím

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2012

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum je novou publikační platformou živého bádání v oblasti české a slovenské filosofie. Autory druhého svazku jsou Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Jakub Marek, Aleš Novák, Jaroslav Novotný a Václav Zajíc. Ve svých příspěvcích pokaždé jinak, ale vždy konkrétně dokáží odpovídat na otázky zkoumající živost, životaschopnost, a tedy poctivost

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Narace a (živá) realita

Autor: Kolektiv autorů - Jan Horský,Juraj Šuch

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace. Otázky spojené s narací se v poslední době neobjevují pouze v pojednáních literárních teoretiků, ale stále častěji se v souvislosti s narativním přibližováním sociálního (a živého) světa stávají předmětem zkoumání historiků i přírodovědců. Tato kniha vytváří prostor pro potkávání badatelů z

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Zázračná věda

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
René Descartes bývá označován za otce novověkého racionalismu, ale poctivý pohled na jeho mladistvé dílo ukazuje roli zdánlivě iracionálních motivů jako sen, fantasie, afekty atd. na jeho myslitelský vývoj. Detailní rozbor Cartesiových nejranějších filosofických zápisků z let 1618-1620 předvádí komplexně barvitý barokní svět zaplněný hudebními proporcemi, mikro- a makrokosmickými analogiemi,

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Amerika - Čítanka textů z ekologické antropologie

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Společným tématem této čítanky jsou lidské společnosti ve vztahu k jejich životnímu prostředí na americkém kontinentu. Autoři vybraných textů prezentují jednotlivá témata na základě různých teoretických a metodologických přístupů v rámci sociální a kulturní antropologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele