Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Libri Civitatis I. - Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722 + CD-ROM

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Ivana Ebelová

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
První svazek přináší edici nejstarší městké knihy severočeského města České Lípy.

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní kultur. Případ Pau/Pavel Eisner - Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním…

Autor: Kolektiv autorů - Veronika Dudková,Kristina Kaiserová,Václav Petrbok

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Sborník z mezinárodního mezioborového sympozia „Na rozhraní kultur:

Sleva 20 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Zotročení svobodou - Filosofický pokus o genealogii moderního otroctví

Autor: Petr Bláha

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj rozumění vztahu mezi svobodou a otroctvím. Zaměřuje se zejména na antické, stoické a křesťanské pojetí. V následném novověkém vývoji se snaží vysledovat důvody, které zesilovaly protikladové chápání svobody a otroctví. Z tradičního rozumění těmto pojmům nabízí porozumění vzájemné podmíněnosti svobody a otroctví, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Julius Lippert a německé prostředí v Čechách

Autor: Marcela Oubrechtová

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909).

Sleva 20 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Odpor k lenosti a její přátelé - Filosofický průvodce nástrahami lenosti

Autor: Petr Bláha

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Konfrontací rozličných chronologicky na sebe navazujících zpřístupňování obsahu pojmu lenosti se publikace snaží zachytit argumentační odůvodnění toho, proč lze současnost nazvat věkem kontraproduktivity. Zaměřuje se především na stoické pojetí, na křesťanské ztotožňování lenosti se smrtelným hříchem. Ve svém zkoumání nabízí určité porozumění renesančním a reformačním zvratům, jakož i následnému

Sleva 20 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Petr Zenkl - Jeden z tvůrců československé demokracie

Autor: Jaroslava Čečrdlová

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Monografie se zabývá především politickou činností významného československého politika Petra Zenkla. Již po první světové válce vstoupil do služeb hlavního města Prahy, kde se soustředil zvláště na sociální péči. Jak stoupal v hierarchii magistrátu, stoupal také ve strukturách Československé strany národně socialistické. V krizovém roce 1938, kdy už byl primátorem hlavního města, se jako odpůrce

Sleva 20 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Zánik hřbitova uskutečněných utopií

Autor: Petr Bláha

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Filosofický sborník University J.E. Purkyně.

Sleva 20 % z běžně ceny 91 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Libri Civitatis V.

Autor: Jaroslava Mendelová

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Obsahem tohoto svazku je regestář zápisů o přijímání nových měšťanů, respektive o udělení a přijetí měšťanského práva, které jsou obsaženy v nejstarších knihách měšťanských práv Nového Města pražského. Jedná se o zápisy ze čtyř městských úředních knih, uložených ve Sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy pod čísly 554 až 557 (1. svazek regestáře). Tyto zápisy pocházejí z časového rozmezí

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Libri Civitatis VI.

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Šestý svazek ediční řady Libri civitatis navazuje na předcházející svazek pátý a zpřístupňuje knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském, tentokrát z dlouhého rozmezí mezi lety 1582-1657. Opět se jedná o edici rukopisů, které jsopu uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Editorka PhDr. Jaroslava Mendelová stejně jako v předcházejícím svazku připravila i úvodní studii a doprovodný aparát.

Sleva 20 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele

Výklad afektů - K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím

Autor: Hynek Tippelt

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky filosofie psychoanalýzy, je podán přehled nejvýznamnějších motivů před-freudovského filosofického myšlení, které našly ozvěnu v díle Sigmunda Freuda, a je pojednána otázka přínosu filosofické

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženství a filosofie v sekulární demokracii

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Co znamená, když řekneme, že západní liberální demokracie je sekulární? Jak rozumíme sekularizaci a jak sekulárnímu státu? Je sekulární demokracie jednoduše hodnotově neutrální nebo se za konceptem sekulárního státu skrývají nějaká dilemata, paradoxy a rizika? Dokáže sekulární liberální stát obnovovat a garantovat svoje hodnotové a normativní zdroje bez porušení podstaty? Dokáže sekulární

Sleva 20 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějin - Studia Historica Didactica 2

Autor: Josef Märc , kol.

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje zkušenosti z praxe na základních a středních školách.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Městská správa Kadaně v letech 1465-1620

Autor: Petr Rak

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Práce si klade za cíl rozšířit okruh dosavadních poznatků o dějinách správy českých a moravských královských měst. Vychází ze studia kadaňských městských knih a personálního složení městských rad a zabývá se funkčními obdobími, konfesní orientací a pozicí měšťanů v jednotlivých orgánech městské správy.

Sleva 20 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

NOTUM FACIMUS UNIVERSIS COLLEGIS - K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně otázkám městskédiplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoříkompaktní pohled na danou problematiku. Sborník je doplněn též bibliografií.

Sleva 20 % z běžně ceny 173 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Design Ústí

Autor: Zdena a Michal Kolečkovi

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kniha byla odbornou porotou soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 vybrána mezi 10 nejkrásnějších knih o výtvarném umění a získala Cenu Svazu polygrafických podnikatelů 2. místo za precizní způsob knihařského zpracování a využití švýcarské vazby. Představuje designérskou produkci studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výtvarné řešení knihy i série

Sleva 20 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

Milešov ve středověku a novověku

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Milešov – jedna z pozoruhodných sídelních lokalit Českého středohoří. A právě tomuto místu se komplexně věnuje kniha, která je tematicky rozdělena do tří částí, z nichž první je zaměřena na výzkum proměny zdejší krajiny. Střední část se snaží postihnout jednotlivé fáze historického vývoje od středověku do poloviny 19 století, se zvláštním zřetelem na jednotlivé osobnosti rodu Kaplířů ze Sulevic a

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Libri Civitatis VII.

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Pacovská městská kniha, kterou badatelům i zájemcům o historii tato edice v plném rozsahu přináší, reprezentuje v podstatě typickou písemnost vrchnostenského města, proto je zajímavá a může být využitelná nejen k poznání dějin samotného Pacova, ale i pro další komparaci. Proto se také stala předmětem zájmu již v minulosti, jak ukazuje úvodní kapitola kritického aparátu edice

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Ošidnosti odpovědné svobody 1 - Studia Politologica 6

Autor: Ivan Štern

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Cílem monografie je popsat užití některých vybraných hodnot politické filosofie v mediální a politické praxi. Za základ jsou vzaty hodnoty, které demokratické strany bez ohledu na politickou orientaci sdílejí, svoboda, spravedlnost a solidarita.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji - Studia Politologica 5

Autor: Petr Bláha , Pavel Maškarinec

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Publikace zkoumá různé dimenze krajských voleb v roce 2012 v Ústeckém kraji. V knize je kromě celkových výsledků voleb do krajského zastupitelstva rozebrána podoba volební kampaně jednotlivých politických subjektů, kterým se podařilo získat mandáty v krajském zastupitelstvu.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Böhmische Themen bei Fritz Mauthner und Auguste Hauschner

Autor: Veronika Jičínská

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Die Vorliegende Arbeit befasst sich mit kulturellen und sozialen Aspekten des Zusamenlebens der Deutschen, insbesondere der deutschsprächigen Juden, und Tschechen in Böhmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der historische Hintergrund nildet daher den ersten Teil der Studie. Im zweiten Teil der Studie Arden die Autobiographie Errinungen (1918) und die deutschnationalen Romane Der letzte

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Politologická historie demokracie

Autor: Rudolf Kučera

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Při bližším politologickém pohledu se ukazuje, že se v politické oblasti stále znovu objevují a střídají stejné typy politických režimů, i když v nových podobách. Místo nových demokracií liberálního typu se po pádu železné opony objevily nové varianty tyranie, oligarchie, principátu a někdy dokonce despocie. Abychom těmto variantám porozuměli, je třeba se vrátit nazpět do historie Evropy, ale i

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón

Autor: Aleš Havlíček

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Tato monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se vyskytuji výrazy eidos a idea, a to právě v souvislosti s otázkou zbožnosti. Kniha tak sestává ze dvou částí. První obsahuje výklad idejí a jejich úlohy v Platónových dialozích a ve druhé

Sleva 20 % z běžně ceny 141 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti

Autor: Martin Šimsa

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti je kniha, v níž třináct autorů (Petr Bláha, Ivan Buraj, Petr Krejčí, Šimona Löwensteinová, Evžen Martínek, Jan Musil, Jan Payne, David Peroutka, Martin Šimsa, Zuzana Škorpíková, Jan Šmíd, Daniel Štěpánek, Hynek Tippelt) v pěti kapitolách (Teorie, Krize, Kritika, Skepse, Alternativy) kriticky reflektuje z různých pozic různým filosofickým a

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda od antiky po současnost

Autor: Aleš Havlíček

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie dvaceti autorů se z různých filozofických pohledů zabývá rozmanitými aspekty svobody a jejího vnímání od doby antické až po tu současnou.

Sleva 20 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele