Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Pražské egyptologické studie XVI/2016

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
XVI. číslo časopisu představuje nejnovější objevy v Abúsíru uskutečněné v roce 2015. Byla zkoumána jak další šachtová hrobka z Pozdní doby v západní části lokality, tak i nekropole nekrálovských osob v jižním Abúsíru z období Staré říše. Jeden z příspěvků vás zavede také do Súdánu, kde v minulém roce proběhl další archeologický výzkum na lokalitě Sfinga v pohoří Sabaloka. Kromě prací Českého

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Komunikace v textu a s textem

Autor: Alena Macurová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích - Komentovaná antologie textů

Autor: Jiří Holý , Hana Nichtburgerová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha je antologií textů, ohlasů na ně a komentářů k nim a skládá se ze tří oddílů. První představuje židovská témata u českých romantických autorů, K. H. Máchy a J. J. Kolára. Zde jsou představeny pozitivní postavy Židů jako příslušníků národa bez vlasti nebo Žida jako ušlechtilého českého patriota. Druhý oddíl uvádí díla německých romantiků, která působila i v českém kulturním kontextu. Zde

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Čínské myšlení zevnitř - Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuangzi

Autor: David Machek

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha předkládá výbor a komentovaný překlad čtyř tradičních komentářů k vybraným pasážím významného díla klasického taoismu z období Válčících států (ca 4.-3. stol. př. n. l.). Komentáře pocházejí ze čtyř různých období čínských dějin od raného středověku až po poslední dynastii císařské Číny. Cílem práce je představit komentáře jako texty, které zasluhují bližší pozornost jednak proto, že

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Chvála blbosti - Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Knižní studie italské bohemistky Annalisy Cosentino je pokusem o výklad poetiky děl Jaroslava Haška. Systematicky analyzuje spisovatelovy práce od raných črt a povídek až k notorickým (a nedokončeným) Osudům dobrého vojáka Švejka za světové války. S rozborem uměleckého textu, v němž mj. sledujeme postupný vývoj literární postavy dobrého vojáka, se prolínají pasáže o Haškově biografii. Střídající

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Protetické V- v češtině

Autor: Jan Chromý

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosavadní literatura věnovaná tomuto problému. Hlavní

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Vyučování cizího jazyka - Terminologický slovník

Autor: Karel Šebesta , kol.

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Slovník, který držíte nyní v rukou, zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ještě stále málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na terminologii cizí,

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Když ruce mluví - Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení

Autor: Josef Fulka

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé - zejména filosofické - texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Otevřená hra - Studie z let 2001-2015

Autor: Hana Šmahelová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha literární historičky Hany Šmahelové je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001-2015. Ve svém souhrnu představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární historie. Část úvah se vztahuje k problematickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá česká literatura (např.

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Historie-Otázky- Problémy 2/2015

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Prag-Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526-1564

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Slovo a smysl 25 / Word & Sense 25

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Studie

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Linguistica Pragensia 1/2016

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Articles ? Un estudio comparativo del despliegue de la evaluación en el discurso scientífico / Liliana Waicekawsky (San Luis, Argentina) ? Die deutschen Ausdrücke irgendein und irgendwann und ihre tschechischen Äquivalente / František Štícha (Prague) ? The vagaries of the subject it: can it serve as a style marker? / Helena Fišerová (Prague) ? Tauromaquia en traducción: Motivación fraseológica y

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Časopis pro moderní filologii 2016/1

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Články ? Afázie v lingvistice, lingvistika v afáziologii Aphasia in Linguistics, Linguistics in Aphasiology (Helena Lehečková) ? K přízvukování ve zkratkách (na základě dokladů z korpusu DIALOG, z terénního výzkumu v České televizi a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov) / On Stress Placement in Initialisms (Found in the Dialog Corpora Data, Czech Television Broadcasting Field Research, and

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Časopis pro moderní filologii 2016/2

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Články

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Svět literatury 54/2016

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Z obsahu:

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Pokusy o renesanci Západu - Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

Autor: Anna Housková , Vladimír Svatoň

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily

Sleva 20 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem u dodavatele

Hlasy míst - Prostor, místo a geografie

Autor: Klára Soukupová , Michal Špína

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Místo se v posledních letech těší velké pozornosti teoretiků různých oborů od filozofie až po kulturní geografii, jeho souvislost s poezií však zůstávala spíše stranou širšího zájmu. A to navzdory tomu, že místo je v poezii jedním z nejdůležitějších tematických a strukturních prvků, a báseň zase v rámci literatury či verbální kultury představuje jeden z nejstarších a nejtrvalejších projevů vztahu

Sleva 20 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika - Edice zprávy prvního švédského

Autor: Tereza Daňková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů - Hanse Petera Hallbecka (1784-1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823. Hlavním cílem jeho sdělení bylo informovat Radu starších o možnostech následné moravské expanze. Autor se v osmi kapitolách

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové

Autor: Petr Áda Bílek , Martin Procházka , Jan Wiendl

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Publikace je jedním z klíčových výstupů mezioborového výzkumu na FF UK k tématu „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“, který je zaměřen přednostně na středoevropský region a na anglofonní země, v nichž má tradice mnohokulturního vývoje a její reflexe hluboké kořeny a dlouhou historii. Název knihy Vektory kulturního vývoje poukazuje nejen na základní význam pojmů jako „identita“,

Sleva 20 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Bělorusko mimo Bělorusko - Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hlaváček, Pavel Kotau

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2016 na FF UK. Prostřednictvím biogramů významných osobností někdejší běloruské exilové komunity připomíná pražské akademické obci i širší české veřejnosti často tragická dilemata běloruských intelektuálů, vědců a literátů první poloviny 20. století, kteří výrazně přispívali k dynamice kulturního, intelektuálního i

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?

Autor: Ladislava Linhartová Součková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Knižní studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Vícejazyčnost - Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci

Autor: Martin Veselka , Dorota Nowicka , Nicolai Czemplik , Colett Neumann

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje písemné verze příspěvků z 10. ročníku mezinárodní konference interFaces, která proběhla ve dnech 15. až 22. května 2015 na pražské Univerzitě Karlově. Mladí badatelé - studenti a doktorandi, kteří se zabývají bohemistikou, germanistikou či polonistikou - ze tří zemí a univerzit (Praha, německé Lipsko a polská Vratislav) se soustředili na otázky související s

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Starodávné bejlí - Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku

Autor: Sylva Fischerová , Jiří Starý

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Příručky literární vědy nám obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha, kterou držíte v ruce, se pokouší představit jiný pohled na věc. Jejím cílem je

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Vedle sebe šli jsme dávnou poutí... - Vzpomínky ze života dvou bratří

Autor: Bedřich Frída , Jaroslav Vrchlický

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele