Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Písničky pro (ne)všední den - Písňové texty v české populární hudbě 60. let

Autor: Zuzana Zemanová

publisher: Univerzita Palackého

5 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Konfliktní soužití - Městská společnost ve světle soudních sporů. Sonda do života měšťanů ve…

Autor: Pavla Slavíčková

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha je postavena na detailní analýze ucelené řady knih se záznamy civilněprávních sporů obyvatel královského města Vodňan, které pokrývají období druhé poloviny 16. století. V první části je věnována pozornost klasifikaci a jednotlivým typům soudních sporů a průběhu procesního řízení u městského soudu ve Vodňanech. Druhá, rozsáhlejší část nahlíží skrze tyto prameny postupně na

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Česká teorie - Tendence moderní české sémiotiky

Autor: Vít Gvoždiak

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha Česká teorie je pokusem shrnout zhruba osmdesát let vývoje české sémiotiky. V první části se věnuje otázkám povahy sémiotiky a způsobům, jak o ní v historické perspektivě mluvit. Na tomto obecném pozadí se zároveň pokouší vymezit českou sémiotiku, její konceptuální specifika formující se na rozhraní sémiologie pražské školy, (kybernetické) sémiotiky a do určité míry filozofie (jazyka). Tuto

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Čep, Durych a několik příbuzných - Interpretační studie

Autor: Karel Komárek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Literárněvědné interpretace vybraných děl českých spisovatelů křesťanské orientace (Jan Čep, Jaroslav Durych, Jaroslav Mazáč, Zdeněk Rotrekl, Pavel Švanda, Albert Vyskočil, Jan Žáček). Jde o autory s různými uměleckými postupy, kteří však tvoří duchovní společenství a je jim společné křesťanské vidění světa, které hledá smysl a naději jako protihodnoty absurdity a negace.

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: Metody, modely, nástroje

Autor: Petr Pořízka

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Metodologický bedekr sumarizující a promýšlející moderní vědecké nástroje, bez nichž se neobejde žádný současný lingvista. Monografie těží z autorova dlouhodobého angažmá v korpusové lingvistice, ale přesahuje ji směrem k počítačovému a technickému zpracování lingvistických dat obecně.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Učit se žít - Vzpomínky

Autor: Peter Härtling

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Tato Härtlingova kniha memoárů vyšla v Německu v roce 2003 pod titulem 'Leben lernen - Erinnerungen' a její překlad 'Učit se žít - Vzpomínky' je jedním z vrcholů knižní edice univerzitního Centra pro výzkum moravské německé literatury Poetica Moraviae. Härtling v knize v prvních dvou kapitolách vzpomíná na válečná léta na Moravě, od třetí kapitoly je už ovšem jeho osud spojen s Německem a

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů. Publikace přináší první takto rozsáhlý soupis děl a jejich autorů, včetně lokalizace v přehledných mapách. Stovce nejvýznamnějších z nich jsou věnovány samostatné medailony s popisem vzniku, začleněním do

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca…

Autor: Michal Jároš

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Monografia Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia skúma osobnosť slovenského básnika a dramatika literárneho romantizmu Jakuba Grajchmana (1822–1897). Výskum sa v kontexte života a tvorby zameriava nielen na národno-emancipačné pôsobenie, ale prináša komplexnejší pohľad i na ďalšie menej preskúmané oblasti jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka s vybranými odborníky

Autor: Denisa Jensenová , Miroslav Vepřek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Studie pojednává o vývoji problematiky takzvaného Staroměstského kamene, který byl objeven v 80. letech 20. století v archeologické lokalitě Staré Město u Uherského Hradiště. Jednalo se o úlomek pískovce, který na svém povrchu nesl jasně viditelné vrypy. Právě ty se staly předmětem několik let se táhnoucí diskuze v řadách filologů, archeologů a historiků. Pozadí této problematiky načrtáváme na

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Martin Herman

Autor: Kamila Holásková

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Román Martin Herman vypráví příběh rodiny v průběhu sta let. Je rozdělen do čtyř částí. V první kapitole je zachycen životní příběh nejstaršího Martina Hermana a odehrává se v období před a v průběhu druhé světové války. Druhá kapitola popisuje Martina Hermana druhého a je situována do období počátku šedesátých let. Třetí v pořadí Martin Herman prožívá své osudy v devadesátých letech. Poslední

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace

Autor: Pavel Urbášek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Publikace si klade za cíl provést komplexní rozbor legislativních, správních, institucionálních, organizačních i mocensko-politických a ideologických podmínek existence českých vysokých škol v letech tzv. normalizace (1969 až1989). Výsledek této práce rozhodně nelze pokládat za dějiny českého vysokého školství v dané časové periodě. Práce vychází zejména z pramenů ústřední provenience uložených

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945-1969

Autor: Pavel Urbášek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Monografie je příspěvkem k poválečným dějinám českého vysokého školství (1945-1969), které ve své šířší podobě zahrnují přinejmenším vývoj a existenci jednotlivých vysokoškolských institucí a vědních oborů, životní osudy významných vysokoškolských vědců a pedagogů či sledování postavení studentstva ve výukovém procesu, jeho sociálních podmínek, hodnotové orientace, a také vývoje studentského

Sleva 20 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofické poradenstvo/kritika

Autor: Otakar Horák

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Práca sa zaoberá problematikou filozofického poradenstva, pomáhajúcej profesie, ktorá nadväzuje na antické poňatie filozofie ako praktického nástroja určeného na zaobchádzanie s ľudským utrpením a kultiváciu našej mysle, respektíve správania.

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy Malých proroků v charvátskohlaholských breviářích

Autor: Josef Línek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří součást propria de tempore jedenácti rukopisných a tří tištěných charvátskohlaholských breviářů.

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Oldřich Stibor: Divadelní režisér a člověk

Autor: Helena Spurná

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Edice Konvikt je zaměřena na uměnovědné obory (výtvarného umění, filmu, divadla, rozhlasu, hudby atp.) a je tvořena původními monografickými díly zaměřenými na historickou i teoretickou problematiku, ale také na současná témata jednotlivých uměleckých forem. Součástí edice mohou být i původní práce zaměřené na problematiku médií (televize, digitalizace), na intermedialitu atp. Edice také nabízí

Sleva 20 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Islandské středověké zákoníky

Autor: Lenka Doová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Obsáhlá kniha věnovaná problematice islandského středověkého práva. Autorka přibližuje historický vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků uvedených v podtitulu. Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských středověkých dějin (přijetí křesťanství, uznání svrchovanosti Norska).

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století

Autor: Antonín Kalous , Jan Stejskal , Josef Šrámek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha je dílem více než dvou desítek autorů, kteří se spojili nad tématem postavení jedince ve společnosti. Jednotlivé texty byly inspirovány vědeckým historickým zájmem prof. Libuše Hrabové, v jehož středu vždy stál osud jedinečné osobnosti uprostřed společnosti, napříč dějinami.

Sleva 20 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Poznání jako klíčová hodnota svobody - O Millově nauce jinak

Autor: Hana Dobiášová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Proč J. S. Mill usiloval o svobodnou společnost? V českém prostředí není zvykem odpovídat na tuto otázku s odkazem na epistemologii, autorka však ukazuje, že Millovy úvahy o svobodě výrazně formuje jeho pojetí poznání a že svoboda je pro něj do jisté míry prostředkem jeho dosažení. Epistemologická podstata Millovy koncepce svobody má několik významných konsekvencí, jejichž objasnění přispívá ke

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Švejk ve střední Evropě

Autor: Jiří Hrabal

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie zachycuje odraz známé literární postavy dobrého vojáka Švejka v různých uměleckých a kulturních projevech v kontextu střední Evropy. Přenos románové postavy „dobrého vojáka Švejka“ z literárního textu na zdi, ubrusy, pivní tácky a další objekty současných českých restaurací a hospod představuje zajímavý a interpretačně vydatný typ intermediálního vztahu, který se vyznačuje

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance

Autor: Jaroslav Šotola , Mario Rodriguez Polo

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Sociální mobilita Romů není ve veřejném ani akademickém prostředí výrazným tématem. Dá se říci, že je naopak předmětem soustavného opomíjení a popírání. V knize prezentované etnografické výzkumy přinášejí svědectví o historickém či aktuálním sociálním vzestupu Romů ve vybraných lokalitách. Zvolené téma zároveň umožňuje dkrýt a popsat silné bariéry a tlaky, které proti této mobilitě stále působí –

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Zobrazovací metody pro radiologické asistenty (2., doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Vomáčka, kol.

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
15 %
Autoři ve 28 kapitolách rozdělených do dvou oddílů po 14 kapitolách podávají ucelený přehled o oboru radiologický asistent. Překračují však hranice úzkého vnímání oboru v rámci lékařské problematiky, ale nabízejí i širší souvislosti týkající se fyziky, dynamicky se rozvíjející přístrojové techniky, instrumentaria, nejmodernějších diapeutických postupů, ale i informačních technologií s

Sleva 15 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach na rok 1914

Autor: Erik Gilk

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
V osmém svazku edice Skrytá moderna chceme upozornit na literární historií opomíjený (1913).

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Čile po Chile

Autor: Jiří Jiránek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Chile se stalo oblíbeným cílem českých turistů, k čemuž nemálo přispěla tato knížka, jejíž první vydání bylo brzy rozebráno. Pro nové vydání byl text opraven, aktualizován a doplněn o mapy. Zavede nás do známých i méně známých míst dlouhé úzké země na konci světa, na pouštní sever i mrazivý jih, do výšin And i na pobřeží oceánu, na bájné exotické ostrovy Robinsona Crusoe, Velikonoční ostrov

Sleva 20 % z běžně ceny 402 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Budoucím čtenářům starých novin

Autor: Luboš Merhaut , Lucie Merhautová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 % Novinka
Výbor polonistických textů Václava Buriana zpřístupňuje v jednom svazku to nejhodnotnější, co autor napsal v letech 1981–2014 na téma polské kultury, literatury a společnosti. Kniha je rozdělena na tři tematické celky: v oddílu Svědkem Historie jsou zařazeny texty, v nichž autor přibližuje svůj osobní pohled na důležité události v Polsku 80. let, od vzniku Solidarity, přes válečný stav, až po

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele