Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Ecce homo. - Esej o vizuální antropologii

Autor: Tomáš Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha usiluje o definici a vymezení oboru vizuální antropologie v rámci sociální a kulturní antropologie a zaměřuje se především na souvislosti filmu a audiovizuálních médií s vědní disciplínou. Vedle historie etnografického filmu a popisu historických užití audiovizuálních prostředků v antropologii se práce snaží vymezit základní metodologii této antropologické specializace a nastínit možnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu

Autor: Libor Čech

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit

Autor: Lívia Šavelková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monografie Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit se zabývá problematikou identifikace skupin lidí, kteří se označují za Irokéze nebo jsou označováni za Irokéze. Irokézové jsou původní obyvatelé Severní Ameriky žijící převážně v severovýchodní části USA (zejména Stát New York) a v přiléhajících částech Kanady (Ontario, Quebec). Práce se zaměřuje především na proces

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Šlechtic na cestách v 16. - 18. století

Autor: Jiří Kubeš

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. 11. 2005. Jindřich M. Hýzrle z Chodů a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letech 1607-1608; Druhá kavalírská cesta a zejména římský pobyt Ferdinanda Augustra z Lobkovic (1675-1676); Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání; Šlechtické

Sleva 20 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918

Autor: Marie Macková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak mechanismy jeho fungování od vzniku až do rozpadu monarchie. Pozornost je věnována konkrétním oblastem působnosti, pravomocím a služebním postupům uvnitř finanční stráže, právě tak

Sleva 20 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Gender History - to přece není nic pro feministky

Autor: Tomáš Jiránek , Karel Rýdl , Petr Vorel

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., patří mezi několik nejvýznamnějších českých historiků počátku 21. století. Je zakladatelkou a první děkankou (2001-2007) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dějiny česko-francouzských vztahů a na problematiku Gender History. Je autorkou řady vědeckých publikací, které se dočkaly široké čtenářské pozornosti i ocenění. Tato

Sleva 20 % z běžně ceny 551 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta lesem: Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie

Autor: Tomáš Boukal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Novinka
Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na skupinu původních obyvatel Sibiře - Manse z různé perspektivy. V práci je použit, do jisté míry, experimentální přístup k etnografickému psaní. Umístěny jsou vedle sebe dva texty, které plynou paralelně. První z nich vychází z přístupu ekologické antropologie v

Sleva 20 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Okno do antropologie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Skalník,Lívia Šavelková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace je prezentací oboru sociální antropologie vyučovaného na Katedře sociálních věd (KSV) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Autory studií v českém a anglickém jazyce, zaměřených na problematiku teorie antropologie, kultury, lingvistiky, etnicity, identity, migrace, sexuality, romistiky a ekologie, jsou členové a studenti KVSa zahraniční kolegové. Součástí knihy jsou i zprávy

Sleva 20 % z běžně ceny 551 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol

Autor: Helena Zitková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Práce se zabývá problematikou rozvoje sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. V souvislosti se změnami vzdělávací politiky v ČR a s nimi spojeným novým pojetím hlavních cílů je zjevný ústup od encyklopedických znalostí a memorování. Naopak, výchova se má ubírat směrem ke vzájemné provázanosti mezi obsa¬hem vzdělávání a získávanými kompetencemi. Hlavním úkolem školního vzdělávání

Sleva 20 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Rusko a Evropa 2013

Autor: Pavla Štorková , Václav Veber

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
V roce 2013 to bylo 100 let, kdy v německé Jeně v roce 1913 vyšla dvoudílná práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Vyšla německy a hned po svém zveřejnění vyvolala velkou pozornost. Stala se nejrecenzovanější českou vědeckou knihou ve světě vědy v první polovině 20. století. Její význam i nadčasovost je podtržena i tím, že stále vychází v nových vydáních.

Sleva 20 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Historici mezi domovem a světem

Autor: Jaroslav Pánek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Rozsáhlé osmisetstránkové dílo tvoří čtyři hlavní oddíly: "Těžiště prvního z nich tvoří studie, které jsem věnoval regionu svého badatelského mládí - malebnému kraji kolem Blaníku, tam jsem našel a postupně prostudoval dílo několika osobností spjatých s Podblanickem a uvědomil jsem si, že v malém koutku středních Čech lze sledovat vývoj od zakladatelů historického místopisu přes klasiky české a

Sleva 20 % z běžně ceny 718 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem u dodavatele

Pop & brak - Populární literatura v kontextu proměn literární kultury

Autor: Kolektiv autorů - Antonín K. K. Kudláč (ed.), Jiří Studený (ed.)

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie Pop & brak vychází svým zaměřením vstříc dnešnímu zájmu o bádání na poli populární kultury, jejíž aktuální dosah a význam v řadě oblastí předčí tradiční působení tzv. elitního umění. Výsledkem spolupráce přizvaného autorského týmu se stala kniha, jejíž jednotlivé kapitoly tematizují jak teoretické otázky, například současný stav domácí odborné reflexe populární literatury

Sleva 20 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Martem a Memorií - Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století

Autor: Vítězslav Prchal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období, přičemž jednotícím principem zůstává povaha využívajících pramenů a jejich domácí provenience, vztahující se (s jednou výjimkou) k prostředí habsburské monarchie. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky a pokrývají období novověku, vymezeného pro tyto účely na

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Kamenné památky Kutné Hory - Restaurování a péče o sochařská díla

Autor: Jakub Ďoubal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování.

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení

Autor: Kateřina Ptáčková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh však nemá pouze jednu – byť hlavní – hrdinku. Její život byl doprovázen od samého počátku jejími duchovními vůdci a sympatizanty, kteří se významně podíleli na její osobní

Sleva 20 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Sedm statečných a spol. - Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury

Autor: Ivo Říha , Jiří Studený

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monografie Sedm statečných a spol. se zaměřuje na analýzu fenoménu prózy psané ženami v polistopadové české literární kultuře a v tomto směru otevírá řadu otázek, jejichž obsah představuje pro domácí literární vědu relativně novou výzvu. Žádný z členů autorského kolektivu v kontextu své kapitoly rozhodně nestřílí jen tak od boku, ostatně samotná kategorie tzv. ženského psaní je v knize postupně

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství - Chrudimský kraj v letech 1621 – 1781

Autor: Ladislav Nekvapil

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání.

Sleva 20 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Poezie slovinského expresionismu

Autor: Aleš Kozár

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monografie interpretuje klíčové básnické texty slovinského expresionismu a pokouší se charakterizovat jeho jednotlivé podoby a fáze. Zabývá se rovněž vývojem interpretace tohoto literárně historického období ve slovinské literární vědě a upozorňuje na klíčové zvraty v pohledu na něj. Kniha se pokouší propojit pohled na slovinské autory s českým dobovým kontextem a českou recepcí slovinských

Sleva 20 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Jiný Conrad - Eseje o literární kultuře

Autor: Petr Poslední

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu

Sleva 20 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem u dodavatele

O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika

Autor: Oldřich Kašpar

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Výbor ze současných mexických urbánních (částečně však také rurálních) pověstí a fám zahrnuje téměř sto šedesát textů od různých respondentů ze všech koutů Mexika, mnohdy od sebe velmi vzdálených. Skupinu těch, kteří byli ochotni se podělit o to, co kde zaslechli, (FOAF) anebo svá vyprávění uváděli jako vlastní zážitky, tvoří jak muži, tak ženy nejrůznějšího věku, vzdělání a profesí i sociálního

Sleva 20 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Tahle země je naše - Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Autor: Tomáš Samek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá, zda je deixe použitelná jako hledisko výkladu světa médií, veřejného prostoru a komunikačních interakcí v něm probíhajících. Soustředí se na vztah těchto interakcí k vytváření kolektivního vědomí sociálních aktérů: kdo je z veřejného prostoru vylučován a jakými komunikačními strategiemi se toho dosahuje, jak vzniká povědomí skupinové příslušnosti a jak se jazykově formuje společná

Sleva 20 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619)

Autor: Lubomír Nemeškal , Petr Vorel

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Tato kniha je první částí dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny (1519 - 1671), doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb. Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let 1519/1520 do smrti krále Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu Šliků (1519 - 1528), tak činnost mincovny vládní (1528 - 1619).

Sleva 20 % z běžně ceny 651 Kč

Naše cena: 521 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny ve znamení kultury

Autor: Josef Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. (* 23. 8. 1930 Ouběnice) patří do malé skupiny nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. a počátku 21. století, kteří významem svého díla daleko přesáhli naši zemi a kteří se stali žijícími klasiky svého oboru a českého historického myšlení. Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek

Sleva 20 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 634 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi orlem a pannou

Autor: Zdeněk Kolář

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Výběr z rozsáhlého umělcova díla je výsledkem spolupráce Fakulty filozofické a jejího doktoranda z Ústavu historických věd Mgr. Petra Horáčka se samotným umělcem, s použitím mistrovy vlastní archivní fotodokumentace a fotografií Taťány Binkové představuje desítky realizovaných medailí, pamětních desek, volných plastik a bust významných světových a českých osobností v celém spektru lidských

Sleva 20 % z běžně ceny 1 682 Kč

Naše cena: 1 346 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele