Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Ecce homo. - Esej o vizuální antropologii

Autor: Tomáš Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha usiluje o definici a vymezení oboru vizuální antropologie v rámci sociální a kulturní antropologie a zaměřuje se především na souvislosti filmu a audiovizuálních médií s vědní disciplínou. Vedle historie etnografického filmu a popisu historických užití audiovizuálních prostředků v antropologii se práce snaží vymezit základní metodologii této antropologické specializace a nastínit možnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Pamírský dům - harmonie dvou světů

Autor: Libor Dušek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o fenoménu tradiční pamírské architektury, o pamírském domu. Střecha nad hlavou, a zároveň fundamentální opora tamní society značné symbolické hodnoty, vypovídá mnohé o materiální a duchovní kultuře, religiozitě a historii etnik žijících v drsném horském prostředí Autonomní oblasti Horský Badachšán, která je součástí republiky Tádžikistán. Text se zaobírá nejen symbolikou

Sleva 20 % z běžně ceny 244 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu

Autor: Libor Čech

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Theatrum historiae 3

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Usnesením Rady pro výzkum a vývoj ČR byl 20. června 2008 schválen seznam neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Do seznamu byl zařazen i časopis Theatrum historiae, čímž se zařadil do nepříliš početné skupiny historických časopisů, vydávaných v ČR, kterým byla přiznána vědecká hodnota. Svazky Theatra historiae obvykle nemají monotematický charakter, ale části jednotlivých čísel časopisu

Sleva 20 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem u dodavatele

Šlechtic na cestách v 16. - 18. století

Autor: Jiří Kubeš

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. 11. 2005. Jindřich M. Hýzrle z Chodů a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letech 1607-1608; Druhá kavalírská cesta a zejména římský pobyt Ferdinanda Augustra z Lobkovic (1675-1676); Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání; Šlechtické

Sleva 20 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Okno do antropologie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Skalník,Lívia Šavelková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace je prezentací oboru sociální antropologie vyučovaného na Katedře sociálních věd (KSV) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Autory studií v českém a anglickém jazyce, zaměřených na problematiku teorie antropologie, kultury, lingvistiky, etnicity, identity, migrace, sexuality, romistiky a ekologie, jsou členové a studenti KVSa zahraniční kolegové. Součástí knihy jsou i zprávy

Sleva 20 % z běžně ceny 551 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit

Autor: Lívia Šavelková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monografie Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit se zabývá problematikou identifikace skupin lidí, kteří se označují za Irokéze nebo jsou označováni za Irokéze. Irokézové jsou původní obyvatelé Severní Ameriky žijící převážně v severovýchodní části USA (zejména Stát New York) a v přiléhajících částech Kanady (Ontario, Quebec). Práce se zaměřuje především na proces

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Martem a Memorií - Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století

Autor: Vítězslav Prchal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období, přičemž jednotícím principem zůstává povaha využívajících pramenů a jejich domácí provenience, vztahující se (s jednou výjimkou) k prostředí habsburské monarchie. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky a pokrývají období novověku, vymezeného pro tyto účely na

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Theatrum historiea 8

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Exemplum virtuose vivendi. Zamyšlení nad vzorem svatosti Kateřiny ze Sieny a nad jeho proměnami v běhu dějin. Reforma vídeňských feniků Maxmiliána I. na počátku 16. století a její vliv na měnový systém českých zemí. Snahy šlechty českého severovýchodu o zmírnění následků pobělohorských konfiskací. Násilí ve šlechtických manželstvích v období baroka: Causa Karla Adama z Mansfeldu. Kristus

Sleva 20 % z běžně ceny 453 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

Historici mezi domovem a světem

Autor: Jaroslav Pánek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Rozsáhlé osmisetstránkové dílo tvoří čtyři hlavní oddíly: "Těžiště prvního z nich tvoří studie, které jsem věnoval regionu svého badatelského mládí - malebnému kraji kolem Blaníku, tam jsem našel a postupně prostudoval dílo několika osobností spjatých s Podblanickem a uvědomil jsem si, že v malém koutku středních Čech lze sledovat vývoj od zakladatelů historického místopisu přes klasiky české a

Sleva 20 % z běžně ceny 718 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem u dodavatele

Pop & brak - Populární literatura v kontextu proměn literární kultury

Autor: Kolektiv autorů - Antonín K. K. Kudláč (ed.), Jiří Studený (ed.)

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie Pop & brak vychází svým zaměřením vstříc dnešnímu zájmu o bádání na poli populární kultury, jejíž aktuální dosah a význam v řadě oblastí předčí tradiční působení tzv. elitního umění. Výsledkem spolupráce přizvaného autorského týmu se stala kniha, jejíž jednotlivé kapitoly tematizují jak teoretické otázky, například současný stav domácí odborné reflexe populární literatury

Sleva 20 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Kamenné památky Kutné Hory - Restaurování a péče o sochařská díla

Autor: Jakub Ďoubal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování.

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení

Autor: Kateřina Ptáčková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh však nemá pouze jednu – byť hlavní – hrdinku. Její život byl doprovázen od samého počátku jejími duchovními vůdci a sympatizanty, kteří se významně podíleli na její osobní

Sleva 20 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Sedm statečných a spol. - Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury

Autor: Ivo Říha , Jiří Studený

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monografie Sedm statečných a spol. se zaměřuje na analýzu fenoménu prózy psané ženami v polistopadové české literární kultuře a v tomto směru otevírá řadu otázek, jejichž obsah představuje pro domácí literární vědu relativně novou výzvu. Žádný z členů autorského kolektivu v kontextu své kapitoly rozhodně nestřílí jen tak od boku, ostatně samotná kategorie tzv. ženského psaní je v knize postupně

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Historik bez hranic - Z díla profesora Eduarda Maura

Autor: Šárka Jirásková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace představuje výbor nejdůležitějších odborných textů význačného českého historika profesora Eduarda Maura, které jsou vydávány u příležitosti jeho významného životního jubilea. Ze značného tematického a časového rozpětí badatelského zájmu autora bylo vyzdviženo pět tematických okruhů, které dobře charakterizují jeho celoživotní dílo. Součástí práce je také rozsáhlá

Sleva 20 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem u dodavatele

A hudba přestala hrát - Životní příběh Leopoldy Dobrzenské z Lobkowicz

Autor: Leopolda Dobrzenská z Lobkowicz

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Autobiografická kniha Leopoldy Dobrzenské z Lobkowicz vtáhne čtenáře do složitých dějin 20. století rychleji, než by mohl předem očekávat. Životní příběh příslušnice jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů raného novověku provází atraktivní prostředí zámeckých paláců a vysoké politiky, ale i divoké přírody na vzdálené straně světa. Dramatické dějinné zvraty spřádají osudový příběh,

Sleva 20 % z běžně ceny 376 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619)

Autor: Lubomír Nemeškal , Petr Vorel

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Tato kniha je první částí dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny (1519 - 1671), doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb. Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let 1519/1520 do smrti krále Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu Šliků (1519 - 1528), tak činnost mincovny vládní (1528 - 1619).

Sleva 20 % z běžně ceny 651 Kč

Naše cena: 521 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny ve znamení kultury

Autor: Josef Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. (* 23. 8. 1930 Ouběnice) patří do malé skupiny nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. a počátku 21. století, kteří významem svého díla daleko přesáhli naši zemi a kteří se stali žijícími klasiky svého oboru a českého historického myšlení. Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek

Sleva 20 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 634 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi orlem a pannou

Autor: Zdeněk Kolář

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Výběr z rozsáhlého umělcova díla je výsledkem spolupráce Fakulty filozofické a jejího doktoranda z Ústavu historických věd Mgr. Petra Horáčka se samotným umělcem, s použitím mistrovy vlastní archivní fotodokumentace a fotografií Taťány Binkové představuje desítky realizovaných medailí, pamětních desek, volných plastik a bust významných světových a českých osobností v celém spektru lidských

Sleva 20 % z běžně ceny 1 682 Kč

Naše cena: 1 346 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí

Autor: Jiří Škabrada

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
V odborné literatuře, zabývající se historickými konstrukcemi jako "abecedou" poznávání historických staveb (tedy klíčové součásti hmotné kultury a památkového fondu) chybělo dosud stručné a přehledné shrnutí základních informací, tuto mezeru se snaží publikace vyplnit. Uspořádána je v obvyklém pořadí počínaje základními konstrukcemi (stěnové svislé - zdivo, dřevěné stěny, hlína a lepenice,

Sleva 20 % z běžně ceny 666 Kč

Naše cena: 533 Kč

Skladem u dodavatele

Pardubické smolné knihy 1538-1626

Autor: Jindřich Francek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Česká i evropská historiografie se již několik desetiletí intenzivně zabývá problematikou raně novověkého hrdelního soudnictví, kriminality či obecně vzato sociálně patologických jevů a marginálních skupin. Nejvydatnějším pramenem k výzkumu této tematiky jsou specifické trestněprávní prameny, takzvané smolné knihy. Z českých zemí se jich zachovalo několik desítek, přičemž většina z nich je malého

Sleva 20 % z běžně ceny 893 Kč

Naše cena: 714 Kč

Skladem u dodavatele

Krajiny prostřených i prázdných stolů I. - Evropská gastronomie v proměnách staletí

Autor: Blanka Jedličková , Milena Lenderová , Miroslav Kouba , Ivo Říha

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monograie je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu. Vychází z předpokladu, že jídlo uspokojuje jednu ze základních životních potřeb a způsob tohoto uspokojení se proměňuje jak ve vztahu k době, zeměpisné poloze a vývojovému stupni lidské společnosti, tak v závislosti na příslušnosti k té které sociální, případně profesní vrstvě.

Sleva 20 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

František Hrnčíř (1860-1928) symbol českého učitelstva

Autor: Karel Rýdl

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace pojednává o životě a díle jednoho z předních spisovatelů literatury pro děti a mládež, učitelského pracovníka, bojujícího za lepší sociální a profesní postavení českého učitele na přelomu 19. a 20. století. Autor přináší řadu paralel s dnešní situací a nabízí věcný a střízlivý pohled na život českého učitele na pozadí dobového vývoje politického a sociálního. Jedná se o

Sleva 20 % z běžně ceny 453 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

Historici mezi vědou a vědní politikou

Autor: Jaroslav Pánek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí. První oddíl je věnován budování organizačních základů oboru po roce 1989 se zaměřením na změněné prostředí univerzit, nově otevřených mezinárodním vztahům, akademických pracovišť na půdorysu Historického ústavu a Českého historického ústavu v Římě, vědeckých periodik na příkladu Českého časopisu

Sleva 20 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele