Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Mezi Římem a střední Moravou - Barokní skicář Dionýsia Strausse (1660-1720)

Autor: Kolektiv autorů - Milan Togner,Jana Zapletalová

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Anička z 2. B. Pidimráz Pidonius - ...a jak to vidí učitel Fousek?

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kala,Roman Kubínek

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Každého malého čtenáře jistě zaujmou neuvěřitelné příběhy pohádkových hrdinů - školačky Aničky a jejího kamaráda pidimráze Pidonia, který si díky svým zvláštním schopnostem a bystrému úsudku poradí téměř v každé situaci. Prožívají společně mnohá dobrodružství, při kterých hrají významnou roli jevy, které můžete kolem sebe pozorovat zcela běžně, ale jejich existenci si ani neuvědomujete. Aby se

Sleva 20 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Rehek domácí - úvaha o stavu vědomí a nevědomí

Autor: Slavoj Hontela

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Formou popularizačně vědecké eseje je hledána souvislost mezi aktivní složkou genetického informačního kódu jako místa tvorby 'vědomí' a její 'odpadové' složky označované jako 'nevědomí'. Čím dále ve svém vývoji tvor postoupil, tím bohatší se stalo jeho 'nevědomí' a zvýšila se výkonnost složky 'vědomí', např.u člověka 'nevědomí' představuje celých 98% z více jak tří miliard písmen, zatím co např.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny doby

Autor: Jan Peřina

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Vzpomínky Jana Peřiny z doby působení na Universitě Palackého v Olomouci.

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Paměti aneb autobiografie, třináct olomouckých let

Autor: Julie Nováková

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Paměti Julie Novákové.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci

Autor: Ivan Kupčík

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Výpravná publikace představuje vzácný rukopisný atlas portolánových map ze druhé poloviny 16. století uchovávaný Vědeckou knihovnou v Olomouci. Středověké portolány byly původně určeny pro navigaci a plavbu podél pobřeží Středozemního moře a evropského pobřeží Atlantského oceánu. Od poloviny 15. století ovšem svou původní funkci ztrácejí a z atlasů se stávají především vyhledávaná umělecká díla,

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Kombinované techniky života

Autor: František Valouch

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Autorovy deníky z let 2000-2008 mají kromě faktografické hodnoty i obrazný přesah, je v nich hojně využíváno nadsázky, ironie i anekdoty. Je to originální pokus o deník v jiném žánru. Knihu ilustroval Ludvík Kundera.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Antonín Martin Lublinský - 1636-1690

Autor: Milan Togner

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Osobnost olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského je dnes již definitivně spojena s počátky barokní výtvarné kultury na Moravě. Tato práce je pokusem o rekonstrukci životního příběhu umělce. V připojeném katalogu je snaha o podchycení celého dnes známého díla Lublinského ve všech jeho projevech.

Sleva 20 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Andrea Lanzani - 1641-1712

Autor: Jana Zapletalová

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Lanzani vzbuzoval v minulosti velký zájem mezi historiky a odbornou veřejností svým uměleckým projevem i životními osudy. Stal se jednou z nejvýraznějších osobností posledních desetiletí 17. století v okruhu milánských malířů, je řazen k hlavním představitelům pozdního baroka v Lombardii.

Sleva 20 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Josef Vinecký - 1882-1949

Autor: Alena Kavčáková

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Publikace je věnována rekonstrukci biografie, komplexní dokumentaci a uměleckohistorickému zhodnocení díla avantgardního umělce české národnosti, jehož tvorba se rozvíjela v letech 1900-1937 v Německu a pak v bývalém Československu, kam se umělec musel vrátit pod tlakem předválečných společenskopolitických událostí. Je věnována dílu, které bylo neseno vnitřní vývojovou logikou a přispělo k vývoji

Sleva 20 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba

Autor: Pavol Černý

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
V zasvěcené analýze iluminátorské výzdoby Pařížského fragmentu kroniky tzv.

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Josef Vydra - 1884-1959

Autor: Alena Kavčáková

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Do obsahové stránky a členění knihy se částečně promítá návaznost na sympózium Pedagog a umění, uspořádané k poctě Vydrovy osobnosti v listopadu 2009 v Uměleckém centru UP v Olomouci (spoluprací Katedry výt. výchovy PF a Kat. dějin umění FF UP). První ze tří částí publ. přináší nejen biografii J. Vydry, nástin a zhodnocení jeho profesní kariéry, ale i nejobsáhlejší a nejpřesnější soupis jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Auswahl auf dem Werk

Autor: Roman Karel Scholz , Ludvík Václavek

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Roman Karl Scholz ist im Jahre 1912 im nordmährischen Schönberg zur Welt gekommen. Nach der Matura zog er als Novize ins Augustinerstift in Klosterneuburg, studierte an der hiesigen Priesterhochschule, ist zum Chorherren, Priester und Professor der Theologie an der Hauslehranstalt des Stiftes geworden. Anfänglich sympathisierte er mit den Ideen des Nationalsozialismus, nach dem 'Anschluss'

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Výbor z díla

Autor: Roman Karel Scholz , Ludvík Václavek

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Roman Karl Scholz se narodil v Šumperku v roce 1912. Po maturitě, v roce 1930, vstoupil do augustiniánského kláštera v Klosterneuburgu u Vídně, vystudoval zde teologii, stal se kanovníkem, knězem, profesorem teologie a působil také jako farář ve Vídni. Zpočátku sympatizoval s myšlenkami národního socialismu, přicházejícími z Německa, po 'Anschlussu' Rakouska se coby přesvědčený rakouský patriot a

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik - Testování gramatických popisů jazyka a DNA

Autor: Dan Faltýnek

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Život jako znakový proces je tématem této knihy,která na svých stránkách propojuje poznatky z lingvistiky a přírodních věd. Kniha nabízí uvedení do problematiky analogie jazyka a DNA a ukazuje vývoj tohoto vědeckého diskurzu.Znakový proces je zde vnímán v širokém slova smyslu,je v něm zahrnuta řečová činnost,tvorba proteinů v buňce i mnoho neužívaných,ale myslitelných a možných způsobů komunikace

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Literární a knižní kultura v digitálním věku

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Pořízková, Martina Navrátilová

publisher: UP OLOMOUC

0 / 5
20 %
Kniha vznikla z podnětu mezinárodní interdisciplinární konference věnované digitální literatuře a jejímu publikování, jež se konala v dubnu 2015. Pro účely knižního vydání byly jednotlivé příspěvky rozpracovány či přepracovány do 18 kapitol, které ve 4 oddílech doplněných úvahovým apendixem shrnují aktuální poznatky v dané oblasti. Počáteční oddíl knihy – Literatura a digitalita – se zabývá

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele