Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Venkovský obchod Moravy a Slezska - Socio-ekonomické sondy

Autor: Daniel Drápala

publisher: Ústav evropské etnologie

5 / 5
20 %
Publikace Venkovský obchod Moravy a Slezska přináší ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny uskutečňované od 18. do první poloviny 20. století ve venkovském prostředí Moravy a Slezska. Jednalo se o složitý systém, v jehož rámci hrály vedle ekonomických funkcí stejně důležitou roli také faktory sociální a kulturní. Práce proto propojuje metody hospodářských a sociálních dějin

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Ornament-oděv-šperk - Archaické projevy materiální kultury

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Alena Křížová

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Monografie je dalším z výsledků dílčího úkolu v rámci výzkumného

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Středověké a novověké zdroje tradiční kultury

Autor: kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Sborník je výsledkem interdisciplinární spolupráce archeologů a etnologů.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Autor: Kolektiv autorů - Alena Křížová,kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Lidová výtvarná kultura - Dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice

Autor: Richard Jeřábek

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
V souboru studií nazvaném se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění a dalších estetických aktivit lidových vrstev. Vychází při tom nezřídka z úvah terminologických, které by měly přispívat k nalézání společného odborného jazyka a usnadňovat tak

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Bitovo - Každodenní život v makedonských horách

Autor: Barbora Machová

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Kniha na příkladu vesnice Bitovo v Makedonii poukazuje na vybrané aspekty každodenního života obyvatel sídla ve vysokohorském prostředí na Balkáně. V rámci sociálních a duchovních stránek každodennosti poukazuje na regionální identitu, fungování vesnických institucí, interakci vesničanů mezi sebou a s „těmi druhými“, vliv religiozity, respektive pravoslavného náboženství a lidové víry na

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Od národopisu k evropské etnologii - 70 let Ústavu evropské etnologie Filosofické fakulty…

Autor: Miroslav Válka , kolektiv autorů

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity. Zahrnuje všechny sféry činnosti – pedagogickou, vědecko-výzkumnou i organizátorskou s důrazem na uplynulé desetiletí, které bylo provázeno generační výměnou, ale také novou společenskou situací v České republice a v Evropě. Ta nastolila

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví - Etnologické studie 19

Autor: Alena Křížová , Martina Pavlicová , Miroslav Válka

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus, dále rozvíjeného a zapojovaného do společenského a kulturního života. Ve 20. století se v důsledku politického vývoje v Československu přístup k lidové kultuře měnil a česká společnosti k němu

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století -…

Autor: E. Malacka

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Výběrová anotovaná bibliografie umožňuje snadnější orientaci v cenných materiálech, které české společenské časopisy druhé poloviny 19. století - Besedy lidu, Čas, Květy, Obzor, Osvěta, Světozor a Zlatá Praha - obsahují nejen z hlediska etnologického, ale také z historického, uměleckohistorického a literárního. Součástí publikace je úvodní studie o úloze novin a časopisů v českém společenském

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie

Autor: Kolektiv autorů - Daniel Drápala,kolektiv

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Problémy vývoje a stylu lidové hudby - Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v…

Autor: Dušan Holý

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
Publikace etnomuzikologa a vysokoškolského profesora Dušana Holého "Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko" je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora, jinak výtečného interprta lidové písně. I když vznikla jako habilitační spis v r. 1968, neztratila nic na své originalitě dané využitím ve své

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space

Autor: Roman Doušek , Daniel Drápala , Marie Novotná

publisher: Ústav evropské etnologie

0 / 5
20 %
The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability over Time, Fluidity over Time, Territorial Unity, and Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors illuminate the processes that formed folk culture and influenced its creators

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele