Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Slovensko - anglický slovník medicíny - Slovak - English Medical Dictionary

Autor: Tatiana Langová

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
15 %
Tento Slovensko-anglický slovník medicíny je pendantom prvého zväzku lekárskeho slovníka. Tiež sú v ňom zastúpené základné termíny, s ktorými sa lekárska prax stretáva, t.j. z anatómie, biológie, biochémie, chirurgie, patológie, genetiky, dermatológie, gynekológie, embryológie, stomatológie, ortopédie, farmakológie ap., ale aj termíny hraničných odborov a všeobecné slová, ktoré s medicínou

Sleva 15 % z běžně ceny 829 Kč

Naše cena: 701 Kč

Skladem u dodavatele

Krátky slovník slovenského jazyka

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
16 %
Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy.

Sleva 16 % z běžně ceny 585 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem u dodavatele

Život s bezlepkovou diétou - (rady pre celiakov)

Autor: Leonard Kremler

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
16 %
Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho komunikácia s odborníkmi v gastroenterológii bude vítanou pomocou pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s bezlepkovou diétou.

Sleva 16 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu

Autor: Ján Zambor

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
16 %
Významný príspevok z oblasti interpretačného výskumu slovenskej a inonárodnej lyriky, jej recepcie, prekladu a kritiky prináša kniha Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. Autor Ján Zambor vychádza z viacerých myšlienkových teoretických a interpretačných tradícií (formálna škola, štrukturalizmus, historická poetika, interliterárna komparatistika), ktoré rozvíja v intenciách humanitných vied

Sleva 16 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny

Autor: Juraj Dolník

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
16 %
Kolektívne dielo Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej slovenčny (Dolník, 2005), v ktorej sa anticipovala morfológia súčasného spisovného jazyka založená na explanačno-deskriptívnom prístupe. Aj morfológia tohto typu zahŕňa formálne aj funkčné tvaroslovie.

Sleva 16 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Synonymický slovník slovenčiny

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
13 %
Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke t. j. také, ktoré popri významovej zhode vykazujú aj isté rozdiely.

Sleva 13 % z běžně ceny 652 Kč

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník súčasného slovenského jazyka hl

Autor: Kolektiv autorů - Alexandra Jarošová,Klára Buzássyová

publisher: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej

0 / 5
V druhom zväzku (H –L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel’ na 1 088 stranách informácie o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov a mnoho ďalších užitočných údajov.

Sleva 8 % z běžně ceny 876 Kč

Naše cena: 806 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele