Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“

Autor: Eva Mušková

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

5 / 5
20 %
Katalog Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“ doplňuje stejnojmennou výstavu, která probíhala od 29. dubna do 13. července 2014 v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni.

Sleva 20 % z běžně ceny 253 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu

Autor: František Kalvas

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Publikace vychází z aktuálně obhájené autorovy disertace a empiricky zkoumá proces nastolování agendy. Nejprve je tu rekapitulována teorie a rozebrána metodologie výzkumu tohoto procesu. V jednotlivých kapitolách je pak empiricky ověřována: (1) podstata fungování tohoto procesu, (2) role struktury mediálního obsahu, (3) role přímé osobní zkušenosti, (4) role interpersonální komunikace a (5) role

Sleva 20 % z běžně ceny 257 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z historie západních Čech - od pravěku do současnosti

Autor: Tomáš Jílek

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Předkládané dílo "Kapitoly z historie západních Čech od pravěku do současnosti" je pokusem o stručný přehled naznačující historický vývoj západočeského regionu. Autor díla usiluje zejména o zachycení specifických rysů historie západních Čech k lepšímu vnímání celkového historického obrazu Čech.

Sleva 20 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Kultury dvou porodnic: etnografická studie

Autor: Ema Hrešanová

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Předkládaná práce je etnografií organizačních kultur dvou českých porodnic. Prezentuje zjištění z dvacetiměsíčního etnografického výzkumu, který autorka uskutečnila v období od roku 2004 do roku 2007 ve dvou českých porodnicích. Práce nabízí hlubší porozumění organizačnímu kontextu, v němž se v českém prostředí odehrává naprostá většina porodů. Vychází ze sociálních studií lidské reprodukce,

Sleva 20 % z běžně ceny 221 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z historie západních Čech 20. století

Autor: Tomáš Jílek

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Předkládané dílo "Kapitoly z historie západních Čech od pravěku do současnosti" je pokusem o stručný přehled naznačující historický vývoj západočeského regionu. Autor díla usiluje zejména o zachycení specifických rysů historie západních Čech k lepšímu vnímání celkového historického obrazu Čech.

Sleva 20 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Rytmicko-melodické modely k doprovodu populárních písní podle akordových značek a její klavírní…

Autor: T. Kuhn

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Předkládaná kniha mapuje různé druhy klavírní stylizace populárních písní patřící do hudby jazzového okruhu. Je první českou publikací, která systematicky popisuje a předkládá rytmicko-melodické modely, určené k doprovodu populárních písní hraných současně s melodií i bez melodie.

Sleva 20 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Castellologica bohemica 14

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastellologické problematiky. Vvšeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 14 navazuje na tradici sborníku založeným předním českým a evropským kastellologem prof. Tomášem Durdíkem. Sborník přináší studie z české i

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Castellologica bohemica 15

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Rytmicko-melodické modely k doprovodu populárních písní podle akordových značek a její klavírní…

Autor: Tomáš Kuhn

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Předkládaná kniha mapuje různé druhy klavírní stylizace populárních písní patřící do hudby jazzového okruhu. Je první českou publikací, která systematicky popisuje a předkládá rytmicko-melodické modely, určené k doprovodu populárních písní hraných současně s melodií i bez melodie.

Sleva 20 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty ke vzdělání - Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu

Autor: Martin Kreidl

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
V publikaci se autor věnuje otázce socioekonomických nerovností v přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických společnostech.

Sleva 20 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Nastartovali nás jako motorky - Činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na…

Autor: Tomáš Kobes

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního rozvoje na Slovensku. Angažmá slovenských NNO v romské problematice v kontextu regionálního rozvoje vyrůstá na předpokladu rámcového strategického dokumentu slovenské vlády, který explicitně romskou problematiku uvádí do souvislosti s regionálním rozvojem, činností NNO

Sleva 20 % z běžně ceny 163 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Věda a zdravý rozum - Komparativní studie dvou kompetencí racionality

Autor: Jiří Nosek

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Práce se pokouší vyložit tvrzení, podle nichž kompetence vědeckého a zdravého rozumu sdílejí týž typ konceptuální racionality, avšak plní různé funkce: racionalita vědeckého rozumu může vysvětlovat racionalitu zdravého rozumu, zatímco racionalita zdravého rozumumůže ospravedlňovat racionalitu vědeckého rozumu, opak však neplatí. Úvodní kapitola Pojem racionality vymezuje termín „racionalita“ jako

Sleva 20 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Na počátku bylo slovo... - Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu

Autor: Zbyněk Tarant , Věra Tydlitátová , kol.

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá soudobými projevy antisemitismu a analyzuje jejich verbální stránku. Čtivě napsaná kniha kladoucí celou řadu znepokojivých otázek je určena odborné i laické veřejnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Čínské tradiční vědění z pohledu západu

Autor: Jitka Bílková

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné přístupy, stanoviska a kritéria.

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Tvůrčí technické dovednosti

Autor: Jarmila Honzíková , Margareta Sojková

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Vědecká monografie „Tvůrčí technické dovednosti“ přináší poznatky nejen z teorie tvořivosti a z oblasti psychomotorických dovedností, ale zároveň prezentuje rozsáhlý originální výzkum úrovně praktických činností, psychomotorických dovedností a vztahu praktických technických dovedností a tvořivosti u žáků základní školy a studentů pedagogické fakulty. Autorky monografie se zde zamýšlí nad

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Digital Self: How We Became Binary

Autor: Jelena Guga

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Kniha Digital Self: How We Became Binary se snaží hledat odpověď na otázku, co v dnešním digitalizovaném světě vlastně znamená být člověkem. Zaobírá velmi aktuální problematikou stírání rozdílů mezi fyzikální a digitální tělesností a identitou člověka.

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem

Autor: Eva Janečková

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými „kolaboranty a zrádci“, které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945 – 1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků života sedmi nejznámějších kolaborantů – novinářů. Hlavní pozornost je soustředěna na proces před Národním soudem a na okolnosti, které vedly k

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Relativistická filosofie

Autor: Karel Pexidr

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Filosofický relativismus je předmětem četných diskusí. Záměrem této čtivě psané publikace je podat komplexní a systematický přehled k otázkám relativismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele