Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Mocenské systémy

Autor: Kolektiv autorů - Noam Chomsky,David Barsamian

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
V knihe rozhovorov, uskutočnených v rokoch 2010 – 2012, sa Noam Chomsky zaoberá aktuálnymi a naliehavými otázkami súčasnosti: budúcnosťou demokracie v arabskom svete, európskou finančnou krízou, kolapsom amerických politických inštitúcií, vznikom a pôsobením hnutia Occupy. Osvedčená autorská dvojica Noam Chomsky a David Barsamian je zárukou vysokej kvality spoločenského diskurzu na rozličné témy.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Pamäti generála Tótha - Slovenský letci v Povstaní

Autor: Jozef Tóth

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Kniha spomienok, ktorá vyšla v edícii MEMO (memoáre), je zaujímavá tým, že ju nenapísal prozaik ani publicista, ale vojak v povolania. Dej knihy je situovaný do obdobia rokov 1943 – 1945, keď Jozefa Tótha po vypuknutí vojny pridelili štábu zaisťovacej divízie. Po stiahnutí ZD z východného frontu ho prevelili na štáb Veliteľstva vzdušných zbraní v Trenčíne, kde v júni 1943

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Hra o prekliatych

Autor: Antonio Lobo Antunes

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Román Hra o prekliatych, je príbehom morálneho a finančného úpadku buržoáznej rodiny na pozadí udalostí po páde diktatúry v roku 1974. Rodinní príslušníci sa zišli pri smrteľnej posteli starého otca a v honbe za jeho závetom rozohrávajú hru plnú nenávisti, zloby a krutosti. Majstrovskou orchestráciou konfliktných hlasov vystupujúcich v tomto príbehu, priniesol svedectvo nielen o dobe, ale aj o

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Jeden svet - Etika globalizácie

Autor: Peter Singer

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Autor je jedným z najoriginálnejších predstaviteľov súčasnej praktickej, respektíve aplikovanej etiky. Jeho dielo pokrýva celé spektrum otázok bioetiky, od práv zvierat až po zásadné otázky života a smrti. Autor sa v knihe (v origináli vyšla v roku 2002) zameriava na koncept globálnej etiky, pričom kladie nové provokujúce otázky a hľadá na ne odpovede. Globálna etika

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Môj život

Autor: Charles Darwin

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Pozoruhodné dielo jedného z najvýznamnejších svetových prírodovedcov prináša čitateľom nenahraditeľný pohľad na jeho život, vedecké práce i názory. Jeho najväčšou hodnotou je, že tieto informácie sú nanajvýš autentické, nesprostredkované a dávajú skutočne plastický obraz o živote a dobe, v ktorej Darwin žil a pracoval. Niet pochýb, že každý kultúrny národ by mal mať prelo-žené a vydané

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi

Autor: Jean-Jacques Rousseau

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Zdrvujúca kritika sociálnych pomerov vtedajšej francúzskej monarchie je ukotvená do širšieho kontextu úvah o ľudskom jedincovi jeho poslaní a smerovaní. Rousseau je nanajvýš skeptický voči pokroku ako jednostrannému smerovaniu k zdokonaľovaniu technických zručností a zvyšovaniu materiálneho blahobytu. Kritizuje tiež hlavný nástroj pokroku, vedu Tým, že študujeme človeka, stávame sa neschopnými

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Posledné dni Alberta Camusa

Autor: José Lenzini

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
José Lenzini, dlhoročný novinár alžírskeho pôvodu, zanietený camusológ sa už vyše dvadsať rokov špecializuje na Alberta Camusa, najmladšieho nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 1957 a jeho dielo. V knihe venovanej Camusovi približuje chronológiu posledných dní života známeho spisovateľa originálnym spôsobom, vnáša svetlo do jeho politickej angažovanosti, nevyhýba sa ani nehanebným útokom jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Rozprava o vedách a umeniach

Autor: Jean-Jacques Rousseau

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Francúzsky spisovateľ a filozof v diele Rozprava o vedách a umeniach (za ktorú mu Dijonská akadémia v roku 1750 udelila prestížnu cenu) rozpútal proti vedám a umeniam boj, ktorý predznamenal jeho definitívny rozchod s vtedajšími, už vychýrenými mysliteľmi a ich doktrínami. V úvode ešte striktne neupiera vedám a umeniam blahodarné účinky, vzápätí sa však uchyľuje k obžalobe, že súčasné mravy

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Svätí Cyril a Metod - Horliví hlásatelia božieho slova a verní pastieri cirkvi

Autor: Ján Hnilica

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Knihu autor napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a v prvom vydaní vyšla v zahraničí. Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa životom a činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdiá, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Život Sv. Cyrila a Metoda a ich vzťah k Rímu a Carihradu

Autor: Gorazd

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Čitateľovi sa dostáva do rúk na Slovensku zatiaľ nepublikovaná kniha prvého pravoslávneho českého a moravskosliezskeho biskupa Gorazda (občianskym menom Matěja Pavlíka, 1879 - 1942), výnimočná komplexným pohľadom na problematiku misie svätého Cyrila a Metoda. Tento pohľad autora z pôvodného misijného územia sa neobmedzuje len na pôsobenie svätých bratov na Veľkej Morave, ale všíma si

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Cartel A

Autor: Maroš Anderjčík

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
27 %
Cartel A na prvý pohľad vyzerá, ako autobiografia. Autor však zachytáva rozličné prostredia, v ktorých sa takmer stráca. A práve táto schopnosť, stratiť sa v téme, ktorá nás pohltila tak, že sme skoro zabudli na seba na skúmame len to pred nami sa hmýriace dianie, jeho detaily a kvalitu , ktorú uchopujeme bez ohľadu na konvenčnú predstavu krásna, sme schopní ukázať ho v plnej šírke všetkých jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Múr

Autor: Jean-Paul Sartre

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Napriek tomu, že Jean Paul Sartre bez pochýb patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov 20. storočia, jeho prítomnosť v slovenskom literárnom a prekladovom prostredí bola a je (aj v porovnaní s jeho existencialistickým súputnikom Albertom Camusom, ktorého podstatná časť diela bola v priebehu 90. rokov preložená a vydaná) hlboko neadekvátna. Vydaním zbierky poviedok - Múr sa tento dlh začne aspoň

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Putovanie po Amerike

Autor: Iľja Iľf Jevgenij Petrov

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Kniha nahliada do vnútra americkej spoločnosti tridsiatych rokov 20. storočia, do jej systémov a princípov fungovania. Vznikla na základe cesty autorskej dvojice do USA, takže je autentickou výpoveďou prežitého. V knihe ide o pravdivé sprostredkovanie obrazu Spojených štátov s ich kontrastmi. Otvorene pomenovávajú prednosti a dosiahnuté úspechy americkej spoločnosti, ale aj jej neduhy

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Belasý mor

Autor: Ján A. Lačný

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
V dobrodružnom románe sa autor zaoberá drogovou závislosťou v kombinácii akéhosi (pomerne tajomného) sektárstva, čo dielo robí čitateľsky príťažlivým. Prednosťou je, že sa Lačný pokúša inscenovať myslenie i konanie svojich hrdinov a pseudohrdinov do súčasných reálií. Príbeh je napísaný kultivovaným a sviežim jazykom dnešnej mladej generácie, má dostatočné napätie

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku - Z vývoja európskych vysokých škôl, vedy a…

Autor: Ján Dudáš

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Publikácia Jána Dudáša - vysokoškolského pedagóga, docenta a doktora vied - prináša pozoruhodný, priam panoramatický pohľad do minulosti školstva, zvlášť vysokého, a to v európskom i slovenskom kontexte od staroveku až po súčasnosť. Rozsiahlosť získaného materiálu umožňuje lepšie si všimnúť charakter prípravy i postavenie vzdelaného človeka, inteligencie ako spoločenskej skupiny nielen v

Sleva 24 % z běžně ceny 376 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Skameniem

Autor: Stanislav Háber

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Skameniem je dvanásta zbierka poézie Stanislava Hábera, v ktorej nastoľuje novým spôsobom pohľady večne dobiedzajúcich tém u každého človeka. Je každý sám sebe Spasiteľom, alebo naopak, ten, čo hovorí o kruhoch svetla je v skutočnosti v tieni, len si to neuvedomuje? Máme všetci narodením uviazané šatky okolo očí, aby sme nevideli skutočné pravdy života? Hľadanie odpovedí je v skutočnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Dva konce sveta - Humoristické príbehy

Autor: Berco Trnavec

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Zbierka pôvodných humoristicko-satirických mikrožánrov prózy i poézie Dva konce sveta je inšpirovaná predpoveďou "konca sveta" v roku 2012, ktorý v nej štedro prichádza dokonca z dvoch strán: zľava i sprava! V hre umeleckej kompozície ide o paralelu reprezentatívnych žánrov z "dvoch koncov" sveta - írskych limerikov zo západu a japonských haiku z východu. Ťažiskovo v nich, ale i v aforizmoch,

Sleva 24 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Mediálne pasce verzus mozog v nádrži

Autor: Pavol Dinka

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Pavol Dinka (1942) - významný publicista, spisovateľ, prekladateľ, člen rady pre vysielanie a retransmisiu do svojej v poradí už desiatej knihy zaradil päť esejí napísaných medzi marcom 2010 a aprílom 2013. Vznikli ako príspevky na medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Tri vyšli (štvrtá vyjde koncom roka

Sleva 24 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Ukryté v dotykoch

Autor: Martin Chudík

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Martin Chudík (1988) je mladý básnik žijúci a tvoriaci v Bratislave. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Už niekoľko rokov sa javí ako výrazný talent. V roku 2012 sa stal laureátom literárnej súťaže Wolkrova Polianka 2012, kde rok predtým získal aj prvé miesto. Bol pravidelne oceňovaný aj v iných literárnych súťažiach. Svoje básne publikoval v literárnych

Sleva 24 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Počúvaj vietor

Autor: Viera Švenková

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Autorka rozvíja tému osudu súčasnej ženskej hrdinky, ktorá sa borí s typickými úskaliami dneška. Ženská emancipácia, osobitý silný charakter, energický, preplnený životný štýl, ktoré sa prejavujú navonok, ukrývajú v zákutí duše dychtivú túžbu po plnohodnotnom vzťahu, po láske a po domove. Táto skrytá túžba však v prípade Hany dlho nenachádza naplnenie. Počúvaj vietor - je cesta k

Sleva 24 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Dobrovoľne v Emmaüse

Autor: Július Novakovič

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Mladý autor Július Novakovič spísal v knihe zážitky zo svojho dobrovoľníckeho pobytu v Komunite Emmaüs Lescar-Pau vo Francúzsku. Urobil tak z vnútornej potreby, ba dokonca z pociťovanej povinnosti podeliť sa o svoje skúsenosti najmä, ale nielen, s rovesníkmi. Očividne je Emmaüs jeho srdcovou záležitosťou a dobrovoľníctvo vynikajúcim námetom. Veď, ako sám píše, čo-to tam zažil, čo-to popil, čo-to

Sleva 24 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Pokoj nevädze

Autor: Teofil Klas

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
24 %
Teofil Klas (vlastným menom Jozef Zavarský) - básnik a prekladateľ - vydal 14 vlastných kníh poézie a 3 básnické preklady z nemčiny (z toho jeden v spoluautorstve). Jeho poézia ľudského rodu vypovedá o tom, čo je pre nás i pre ľudstvo to svetotvorné - uchopenie hodnôt človečenstva - bez ohľadu na ich háv. A v tom je Klasova hĺbka i sila, básnická genialita. T. Klas má svoje korene,

Sleva 24 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Moja zelená lúka

Autor: Günter Grass

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
G. Grass, nemecký prozaik, básnik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1999) v zbierke poviedok Moja zelená lúka predvádza svoj rozprávačský talent. Zbierka čitateľa zaujme a prostredníctvom symbolov, irónie a satiry (s "grassovskými" prvkami narážky, grotesky, karikatúry, parafrázy) osloví stálou aktuálnosťou a pálčivosťou nadčasového problému. V zbierke autor opisuje, pranieruje,

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Život a smrť - Tragédia posledného ruského cára

Autor: Ivan Izakovič

publisher: Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o.

0 / 5
28 %
Historická próza nadväzujúca na autorov román Rasputin a cárovná. Dej sa odohráva abdikáciou cára Mikuláša II. a vrcholí krvavou masakrou celej cárskej rodiny v pivnici jekaterinburského domu. V románe sú fakty, ktoré doteraz neboli publikované.

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele