Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Správní věda. Teorie veřejné správy, 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Hendrych Dušan,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
15 %
Oblíbená vysokoškolská učebnice Správní věda vychází již ve čtvrtém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu

Sleva 15 % z běžně ceny 411 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele

Novinka Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku - 2.,…

Autor: Kolektiv autorů - Karel Eliáš,Bohumil Havel,Petr Bezouška,Daniela Šustrová,Tomáš Němeček,Petr Liška,Karel Šimka,Jakub Žytek

publisher: Wolters Kluwer

2.5 / 5
Čtivě, srozumitelně a vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a s nimiž každý občan denně přichází (byť někdy nevědomky) do kontaktu.

Sleva 6 % z běžně ceny 585 Kč

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Právo pro ředitele škol v kostce

Autor: Monika Puškinová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Text publikace je v souladu s novým občanským zákoníkem

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Osvobození od DPH vybrané oblasti

Autor: Olga Holubová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace rozebírá nejčastěji uplatňovaná ustanovení zákona o DPH, která se týkají osvobození od daně, a je doplněna příklady z praxe. Srovnává text zákona s evropskými předpisy, upozorňuje na jejich vzájemné odlišnosti a shrnuje závěry souvisejících rozhodnutí Soudního dvora EU.

Sleva 6 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Násilí na pracovišti

Autor: Jakub Chromý

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, agresivita a hostilita. Objasňuje rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku a průběhu násilí na pracovišti, a to z pohledu individuálních,

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Péče a vzdělávání dětí v raném věku

Autor: Kolektiv autorů - Zora Syslová,Irena Borkovcová,Jan Průcha

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace je určena především ředitelům mateřských škol a představitelům vzdělávací politiky (zřizovatelům, vládě), ale stejně tak dobře může posloužit učitelům mateřských škol a studentům vysokých škol. Může čtenáři pomoci pochopit smysl, účel a podstatu současného předškolního vzdělávání a především jej přivést k možnostem jeho systematického zkvalitňování. S postupující globalizací se více než

Sleva 6 % z běžně ceny 293 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán)

Autor: Kolektiv autorů - Václav Mertin,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se zaměřením na poruchy chování i tradičními edukačními cíli u dětí. Přestože těžiště knihy tvoří zdůvodnění změn přístupů učitelů k výchovným otázkám, pokládali autoři za nutné

Sleva 6 % z běžně ceny 263 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Autor: Kolektiv autorů - Jiřina Krajčová,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Praktická příručka obsahuje srozumitelný výklad účtových tříd ve znění předpisů pro rok 2014 a dále rozsáhlý soubor v praxi užívaných účetních předkontací, které dají odpověď na otázku, jak zaúčtovat konkrétní účetní případ. V publikaci je obsaženo vysvětlení pojmů používaných v účetnictví a účtování je doplněno o nezbytné související informace z oblasti daní.

Sleva 6 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice

Autor: Radim Boháč

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha přináší nový, komplexní pohled na otázky daňových příjmů veřejných rozpočtů.

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

meritum Daň z příjmů 2014

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Brychta,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Nově je do publikace zařazen přehled novinek pro rok 2014 s výčtem novel a změn, které se dané oblasti týkají. Obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2014.

Sleva 6 % z běžně ceny 675 Kč

Naše cena: 634 Kč

Skladem

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelům, případě zaměstnancům v orientaci v nejčastěji porušovaných ustanoveních zákoníku práce. Jedná se o příručku, která přináší výklad a praktické příklady.

Sleva 6 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Due diligence - podstata, postupy, použití

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Dvořáček,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace je první svého druhu, která se souhrnně zaměřuje na problematiku due diligence v českém jazyce. Svým obsahem a způsobem zpracování by měla sloužit nejenom jako základní informace, ale i jako určitý návod k postupu při odhalování rezerv a možných účetních, daňových, finančních, výkonnostních a jiných nesrovnalostí či nedostatků v podnikových činnostech. Kniha je určená jak

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Pedagogický proces a jeho řízení

Autor: Václav Trojan

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace se obrací na široké publikum z kruhů pedagogických i nepedagogických se zcela jasným záměrem – získat pro popisovanou a analyzovanou problematiku co nejširší počet spřízněných duší. Částečně vychází z textu Pedagogický proces a jeho řízení (Trojan, 2012), publikace je ovšem jinak strukturována a v neposlední řadě jsou reflektována aktuální témata odrážející situaci první poloviny roku

Sleva 6 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Správní věda. Teorie veřejné správy - 4., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Dušan Hendrych,Martin Kavěna,Marek Pavlík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a

Sleva 6 % z běžně ceny 387 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Autor: Martina Thumsová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů seznamuje čtenáře s hlavními zásadami pro uskutečňování pracovních cest a uvádí příklady výpočtů cestovních náhrad i příklady stanovení pracovní doby při pracovních cestách ve školství. Zaměřuje se na školy zřízené samosprávními územními celky, tedy na školy plně financované z veřejných rozpočtů.

Sleva 6 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Výchovné poradenství

Autor: Kolektiv autorů - Václav Mertin,Lenka Krej?ová,Lenka Krejčová,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace Výchovné poradenství je určena výchovným poradcům, kteří chtějí svojí práci vykonávat na vysoké úrovni, chápou smysl poradenské práce a současně si uvědomují, že se někdy vyplatí mít v záloze zdroj informací a podporu pro svoji činnost.

Sleva 6 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Eva Barešová, Iveta Bláhová, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Řadu rekodifikačních komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář k novému katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb.

Sleva 15 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem

Zákon o místním referendu (č. 22/2004 Sb.) - komentář

Autor: Martin Kopecký

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Komentář k zákonu o místním referendu se musel vypořádat s řadou sporných míst v tomto zákoně, včetně jeho legislativně technických nedostatků, které by při pouhém formálním výkladu textu mohly vést k nejedné absurditě. Komentář je doplněn výtahy z řady soudních rozhodnutí, a to nejen uváděním jejich právních vět, ale i širším rozborem sporů týkajících se soudní ochrany ve věcech

Sleva 6 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem

Společnost s ručením omezeným

Autor: Kolektiv autorů - Václav Filip,David Fyrbach

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Nová kniha ediční řady Právo prakticky detailně seznamuje čtenáře se společností s ručením omezeným. Moderní formou praktických tabulek a vzorových znění dokumentů, které jsou v životě společnosti potřebné, provádí kniha procesem založení, fungování a zánikem společnosti s ručením omezeným.

Sleva 6 % z běžně ceny 780 Kč

Naše cena: 733 Kč

Skladem

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv - komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vilém Podešva,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Autoři podrobně komentují všechna ustanovení zákona, jasně definují jednotlivé typy veřejných zakázek a formulují doporučení pro jejich užití v konkrétních případech. Upozorňují na rozdíly oproti stávající právní úpravě v zákoně č. 137/2006 Sb., včetně komentáře přechodných ustanovení, a dávají návod k řešení i nejasných a potenciálně sporných ustanovení. Kde je to možné, citují i

Sleva 6 % z běžně ceny 1 485 Kč

Naše cena: 1 396 Kč

Skladem

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Autor: David Elischer

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje vše od vývoje institutu přes pojednání o darovací smlouvě, předmětu a subjektech darování, pojmových znacích darování po daňové souvislosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický,Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha má obvyklou strukturu jako předešlé svazky, tj. lze v ní nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku. Součástí je opět přehledný rejstřík.

Sleva 6 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 555 Kč

Skladem

Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář

Autor: Blanka Vítová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
První komentář k předpisu od více než 20 let jeho účinnosti zahrnuje rovněž i výklad k posledním novelám zákona týkajících se nových nekalých praktik a mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Sleva 6 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 583 Kč

Skladem

Institucionální aspekty regulace médií

Autor: Olga Pouperová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Autorka se v knize zabývá otázkami, co je regulace a jaké důvody a veřejné zájmy mohou regulaci v demokratickém právním státě odůvodnit, kdy se ze správy stává správa veřejná, nebo proč si stát správu určitých záležitostí nechává ve své vlastní působnosti (státní správa), proč něco svěřuje odlišným subjektům (samospráva, ostatní veřejná správa) nebo proč něco ponechává bez

Sleva 6 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele