Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Nejčastější chyby a omyly účetních

Autor: Lenka Dvořáková

publisher: Wolters Kluwer

4.5 / 5
15 %
Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o výkladovou učebnici, ale praktickou pomůcku, která by se měla stát součástí pracovního stolu účetního. Lenka

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Daň z příjmů 2017

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: • daň z příjmů fyzických osob,

Sleva 15 % z běžně ceny 785 Kč

Naše cena: 667 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer

4.5 / 5
15 %
Účelem předkládané příručky je pomoci žadatelům o zbrojní průkaz s přípravou na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti. Kompletní znění souboru více než 500 testových otázek, které zveřejňuje na svých stránkách Ministerstvo vnitra, je obsahem příručky. Nový soubor testových otázek je používán od 1. srpna 2017. Ambicí této publikace je proložením jednotlivých testových otázek stručnými

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Správní věda. Teorie veřejné správy, 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Hendrych Dušan,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
15 %
Oblíbená vysokoškolská učebnice Správní věda vychází již ve čtvrtém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu

Sleva 15 % z běžně ceny 411 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Katastr nemovitostí

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Šustrová,Petr Borovička,Jaroslav Holý

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého práva.

Sleva 15 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Autor: Kolektiv autorů - Danuše Prokůpková,Michal Svoboda

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
S použitím jednoduchých modelových příkladů autoři zdůrazňují praktickou využitelnost účetnictví při řízení, plánování a rozhodování v organizacích veřejného sektoru či při schvalování účetních závěrek. Kniha učí porozumět účetní závěrce – rozvaze, výkazu zisku a ztráty, cash-flow, ukazuje, jak interpretovat v nich obsažená data, transformovat je do využitelných informací a dokázat

Sleva 6 % z běžně ceny 274 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Kriminologie - 4., aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Ivana Zoubková,Miroslav Scheinost,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní kriminologické směry a školy a nejdůležitější zásady kriminologického výzkumu a zmiňuje také význam kriminologie pro legislativu a další právní odvětví.

Sleva 6 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 620 Kč

Skladem

Automobil (nejen) v podnikání, 4. aktualizované a rozšířené vydání

Autor: Václav Pikal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se daňové problematiky spojené s používáním automobilů a dále cestovních náhrad (náhrada jízdních výdajů). Dále je zde velký prostor věnován také otázkám týkajících se DPH a daně silniční.

Sleva 6 % z běžně ceny 294 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání

Autor: Jana Skálová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy přeměn obchodních společností s jejich účetním řešením a daňovými souvislostmi představuje odborný základ nejen pro účetní, auditorskou a daňovou praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol a vlastníky společností uvažující o některé z forem přeměny.

Sleva 6 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Jak úspěšně řídit mateřskou školu - 2., doplněné a aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Zora Syslová,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha Jak úspěšně řídit mateřskou školu se věnuje hlavním zásadám řízení a vedení mateřské školy a dalším důležitým aspektům, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Snahou autorů bylo umožnit vedoucím pracovníkům mateřských škol vhled do jednotlivých funkcí, jimiž jsou plánování, vedení lidí, personalistika, organizování a kontrola. Texty jsou doplněny příklady, které by

Sleva 6 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem

Zdanění osobních příjmů

Autor: Alena Vančurová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Odborná publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale i z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s působením daně z příjmů fyzických osob, s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat.

Sleva 6 % z běžně ceny 486 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem

Zákoník práce - Zákon o kolektivním vyjednávání

Autor: Kolektiv autorů - Jan Pichrt, kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního řádu do tohoto data, budou nabývat účinnosti až v průběhu roku 2018 (v textu jsou tak zohledněny veškeré novely až po ty, provedené změnovým zákonem č. 310/2017 Sb., účinné od 1. 6. 2018).

Sleva 15 % z běžně ceny 1 295 Kč

Naše cena: 1 101 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o advokacii a stavovské předpisy

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Kovářová,Karel Havlíček,Robert Němec,Tomáš Sokol,Jan Syka,David ...

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele si zcela jistě najde ale také mezi soudci, notáři, státními zástupci, exekutory či jinými právními odborníky. Publikace je výsledkem desítek let zkušeností převážně praktikujících advokátů, kteří svůj komentář k zákonnému textu obohacují o odkazy na související

Sleva 15 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 271 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách - právo prakticky

Autor: Michael Kincl

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve druhé části se již autor věnuje vybraným oblastem veřejné podpory, kterými jsou například služby obecného

Sleva 15 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Franchising

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Ctibor,Iva Horáčková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Franchising jako metoda podnikání se v České republice úspěšně rozvíjí, přesto se franchising drží na okraji zájmu právní vědy a české právo jej jako pojem ani neupravuje. Autoři se proto v předkládané publikaci snaží zaměřit na vysvětlení podstaty a způsobu fungování franchisingu v ČR s využitím dostupné judikatury. Hlavní pozornost zaměřují na franchisingovou smlouvu jako na právní

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Autor: Kolektiv autorů - Naděžda Rozehnalová,Jiří Valdhans,Klára Drličková,Tereza Kyselovská

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů

Sleva 15 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Auditing pro manažery - aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem

Autor: Kolektiv autorů - Libuše Müllerová,Vladimír Králíček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury

Sleva 15 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Právo mezinárodního obchodu

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Učebnice tradičního názvu odpovídá svým pojetím jednosemestrálnímu základnímu kurzu vyučovanému na všech českých právnických fakultách. Struktura je však odlišná od stávajících učebních textů. Snaží se o určité zjednodušení při zachování podstaty dané problematiky, protože první, co by studenta nemělo odradit od učení přímo z učebnice, je její rozsah. V knize proto ani nejsou zahrnuty akademické

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Potěšil,Ivana Pařízková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhajíc zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních

Sleva 15 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ - Komentář

Autor: Michaela Katolická

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu. Zákon je značně ovlivněn dvěma základními prameny, a to Mezinárodními standardy

Sleva 15 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Stanislav,Jan Kozák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení výkladových problémů v praxi. To

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Zákon o rybářství Komentář

Autor: Alexander Šíma

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem.  Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v souvislosti s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a obsahuje také

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavatele

Globální problémy profesní etiky právníků

Autor: Kolektiv autorů - James E. Moliterno,Paul D. Paton

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních profesí jako pomoci či nějaké jiné role při řešení složitých životních situací reálných lidí, které jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o obcích Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Martin Kopecký,Petr Průcha,Petr Havlan,Jan Janeček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů obcí, jakož se chce seznámit i s tím, jak mají tyto orgány vůči

Sleva 15 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele