Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Castellologica bohemica 17

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 % Novinka
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Sleva 20 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd - Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd

Autor: Kolektiv autorů - Milan Fujda,Dušan Lužný

publisher: Západočeská univerzita

5 / 5
20 %
Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna. Druhý okruh vytyčuje snaha o deskriptivní rekonstrukci dějin oddanosti Kršnovi na Západě a v českých zemích. Při této rekonstrukci byla v největší míře použita data z terénního výzkumu prováděného Dušanem Lužným v různé intenzitě od roku 1990 zejména na ekofarmě Kršnův dvůr.

Sleva 20 % z běžně ceny 201 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do podnikové ekonomiky

Autor: Petra Taušl Procházková , kolektiv autorů

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Základy metodologie výzkumu

Autor: Ludvík Eger , Dana Egerová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému výzkumu, např. etiku a pramennou základnu. V druhé části publikace autoři nastiňují jednotlivé metody, jejich výhody, nevýhody. Instruují, jak správně nakládat se získanými

Sleva 20 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815

Autor: Jiří Cihlář

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Čtivě psaná publikace si klade za cíl představit francouzské vojenské trestní právo za napoleonských válek.

Sleva 20 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Právní základy podnikání I. - Právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo.

Autor: Jiří Novotný , Pavel Šašek

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. První díl publikace je zaměřen na právní

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Právní základy podnikání II. - Řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele

Autor: Jiří Novotný , Pavel Šašek

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. Díl druhý publikace je věnován především

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Kolejová vozidla I

Autor: Petr Heller

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace Kolejová vozidla I podává ucelený přehled o obecných základech kolejových vozidel a kolejové dopravy.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském…

Autor: Martina Kratochvílová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 % Novinka
Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století. Autorka analyzuje postavení žen, jejich vzdělání, povolání či účast na společenském dění. Vedle veřejného života si všímá ale i soukromé sféry života a představuje ženu rovněž jako manželku, hospodyni, matku nebo aktivní věřící.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny přemýšlení o náboženství a víře

Autor: Věra Tydlitátová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Tato studie nemá být skripty, učebnicí, historií či přehledem religionistiky v obvyklém smyslu slova. Má inspirovat čtenáře k dalším studiím a k zamyšlení nad proměnami, ale i kontinuitou reflexe náboženské zkušenosti i zkušenosti víry. Zároveň může být skripty a učebnicí, pokud přinese studentům nové informace a přivede je k zájmu o religionistiku, dějiny a taky trochu filozofii.

Sleva 20 % z běžně ceny 261 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Velká Británie a konference v Locarnu - Příspěvek ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech…

Autor: Kolektiv autorů - Roman Kodet, Lukáš Novotný

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Když v roce 1918 skončila první světová válka, toužila většina lidí po pocitu bezpečí a věřila, že se něco podobného už nebude opakovat. Otázkou však zůstávalo, jak kýženého pocitu bezpečí dosáhnout. Cílem monografie je analýza vnímání a přístupu Velké Británie k problému evropské kolektivní bezpečnosti a k pokusům o její vytvoření v první polovině dvacátých let 20. století. Autoři se nejprve

Sleva 20 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Očitá svědectví - Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu

Autor: Jana Černá

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Tzvetan Todorov uvedl, že objevení Ameriky je jedním z nejúžasnějších setkání v dějinách lidstva, neboť ohlašuje a zakládá naši současnou identitu. Analogicky by bylo možné říci, že je to právě setkání s Novým světem, které (spolu)zakládá podobu moderní evropské vědy. Pro poznání se poprvé v natolik intenzivní míře stává nezbytnou empirie a očitá svědectví, nikoli autoritativní a tradičně

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Kuděj 2015/1-2

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, který vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o multidisciplinární pojetí kulturních dějin v širokém vymezení. Články mohou pokrývat jak teorii, tak metodologii vědy, nebo se zabývat konkrétní problematikou. Časový záběr sahá od pravěku až po soudobé dějiny. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Kuděj 2013/1

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, který vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o multidisciplinární pojetí kulturních dějin v širokém vymezení. Články mohou pokrývat jak teorii, tak metodologii vědy, nebo se zabývat konkrétní problematikou. Časový záběr sahá od pravěku až po soudobé dějiny. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Kuděj 2014/2

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, který vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o multidisciplinární pojetí kulturních dějin v širokém vymezení. Články mohou pokrývat jak teorii, tak metodologii vědy, nebo se zabývat konkrétní problematikou. Časový záběr sahá od pravěku až po soudobé dějiny. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Podvedená strana - Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace…

Autor: Jakub Šlouf

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 % Novinka
Komunistická strana završovala v poválečném období hned dvojí transformační proces. Z úzké disciplinované sekty třicátých let se stávala masovou stranou se statisíci nových členů. Zároveň se přetvářela v univerzální stranu zahrnující ve svých řadách kromě dělníků též ostatní sociální a profesní složky společnosti. V programu strany oslabila radikální sociální rétorika, naopak zesílily národní

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromý zájem ve veřejném prostoru

Autor: Miroslav Kalný

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 % Novinka
Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru. Jako veřejný prostor přitom autor chápe například i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor volně přístupný ostatním. Ve své knize se snaží o vymezení hranice mezi soukromým a veřejným, jejich analýzu a diferenciaci. Zajímá ho například, jakým způsobem může každý z nás naplňovat svoje vlastní zájmy ve veřejném prostoru.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

K čemu konvergují nové technologie?

Autor: Eva Žáčková

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování koncepce rodového bytostného dialogu skrze transhumanistické pojetí konvergujících technologií je hlavním přínosem této práce, zejména na poli

Sleva 20 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Environmentální spolupráce jako nástroj transformace konfliktů - Aktéři, podmínky vzniku a fungování

Autor: Kolektiv autorů - Nikola Klímová, Lenka Kudláčová, Šárka Waisová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Šest případových studií, na nichž je testována koexistence environmentální spolupráce s politickým konfliktem (Indie-Pákistán, Korea-Korea, Arménie-Ázerbájdžán, Čína-Taiwan, Thajsko-Kambodža a Palestina-Izrael).

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Souvislosti neuroticismu

Autor: Vladimíra Lovasová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných možností neurozobrazovacích metod a charakterizuje jeho projevy v prožívání a v rovině reaktivity na stres. Stěžejní částí monografie je mapování dopadů neuroticismu na základní oblasti života dospělého člověka, jako jsou životní postoje, životní styl, zdraví, sociální vztahy,

Sleva 20 % z běžně ceny 253 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice

Autor: Jan Malast

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace je zaměřena na problematiku vybraných teoretických (a částečně i historických) aspektů obecní samosprávy v České republice.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do bioetického myšlení

Autor: Josef Dolista

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace neobsahuje všechna témata, kterými se bioetika zabývá, je tematicky ohraničena. Může se ale stát kompasem pro další rozhodování osob, které pracují ve vědě a výzkumu, a vlastní reflexí o základní badatelské i etické orientaci čtenáře.

Sleva 20 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Arabská lidová přísloví dnes a v minulosti

Autor: Kolektiv autorů - Issam Ramadan,Ivan Ramadan

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace seznámí čtenáře jednak se samotnými arabskými příslovími a jejich významy, jednak v předmluvě nastiňuje sociální a kulturně-historické prostředí, které mělo zásadní vliv na charakter a tématiku jednotlivých přísloví.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Odstíny platónské uměřenosti

Autor: Jitka Paitlová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Cílem knihy je podat podrobný rozbor Platónova pojetí uměřenosti. Byl to právě Platón, kdo se jako první významným způsobem zasadil o vyhraněně filosofické uchopení tohoto pojmu, který se stal později klíčovým pro křesťanské, a tedy evropské pojetí morálky.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele