Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Mecenáš a jeho zeť - Alexandr Brandejs (1848-1901), Adolf Wiesner (1871-1942)

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Alexander Brandejs (1848-1901) byl mecenášem a přítelem předních českých umělců tzv. generace Národního divadla – M. Alše, F. Ženíška, V. Brožíka, J. Tulky, A. Chittussiho a J. Schikanedera, sochaře J. V. Myslbeka a básníků J. Vrchlického a J. Zayera a mnoha dalších. Malířství se věnovala také jeho dcera Helena, žačka A. Slavíčka, která se roku 1903 seznámila v Paříži s malířem Adolfem Wiesnerem,

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Pražské ghetto v obrazech

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
K výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ byl vydán stejnojmenný katalog, který ukazuje zájem předních pražských umělců o motivy pražského Židovského Města od konce 18. do počátku 20. století. Najdeme zde díla Antonína a Josefa Mánesa, J. V. Hellicha, Vincence Morstadta, krajináře Bedřicha Havránka a Matyáše Wehliho, slavného figuralisty Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Jana

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý život českých svitků tóry - České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v…

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog k výstavě přibližující osudy svitků Tóry pocházejících z Čech a Moravy, které jsou dnes zapůjčovány k náboženským účelům židovským komunitám po celém světě. Katalog mapuje „druhý život“ těchto svitků. V roce 1964 byla odprodána do zahraničí podstatná část unikátní sbírky svitků Tóry a s nimi souvisejících povijanů na Tóru z majetku tehdejšího Státního židovského muzea v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Golem v náboženství, vědě a umění

Autor: Miloš Pojar

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu Golem 2002 – 5763 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 9. října 2002. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou přílohu, výběrovou bibliografii a filmografii.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník judaik

Autor: Kolektiv autorů - Alexandr Putík,Michaela Scheibová,Olga Sixtová,Lenka Uličná,Dana Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika.

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 4 - Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2012 v Trutnově

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků ze semináře konaného 17.a 18. října 2012 v Trutnově.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

O chlapci, který se nestal číslem

Autor: Ivan Klíma

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Výtvarník Bedřich Fritta namaloval v koncentračním táboře Terezín svému synkovi obrázkovou knížku k třetím narozeninám. Ivan Klíma napsal k těmto obrázkům příběh chlapce, který se nestal číslem.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 3

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků ze semináře v Tachově.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Fase pražských židovských rodin z let 1748 – 1749 (1751) - Edice pramene k návratu z tereziánského…

Autor: Kolektiv autorů - Lucie B. Petrusová,Alexandr Putík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Publikace přináší edici významného pramene k dějinám pražských Židů uloženého v Archivu Židovského muzea v Praze. Fase (přiznání) vyplňovaly hlavy židovských rodin při návratu do Prahy po odvolání tereziánského vypovězení z let 1745-1748. Přiznání obsahovalo kromě soupisu členů rodiny a služebníků též údaje o zaměstnání hlavy rodiny, vlastnictví a umístění domu. Soubor 1473 přiznání pořízený pro

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Jiří Jilovský - Pražský malíř a grafik

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Katalog publikovaný u příležitosti výstavy malíře Jiřího Jilovského pořádané v Galerii Roberta Guttmanna od 8. září do 6. listopadu 2005. Jiří Jílovský (1884-1958) je znám jako umělec vycházející z vrcholné secese a pečlivý tvůrce drobné grafiky rozmanitých forem, technik, stylů a motivů. Nejoblíbenější a nejznámější byly jeho série staropražských pohledů, krajinných výjevů a portrétů. Obzvláště

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Boskovická synagoga - průvodce

Autor: Kolektiv autorů - Arno Pařík,Daniel Polakovič,Olga Sixtová

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Obrazový průvodce, který chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou výzdobu. Nástěnné malby ze 17. století, které tu byly během nedávné rekonstrukce odkryty, představují nejstarší a nejucelenější příklad východoevropské tradice výzdoby synagog v České republice a svým významem daleko přesahují její hranice. Textová část se zabývá historií stavby a maleb i

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 5 - Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2014 v Teplicích

Autor: kol.

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků ze semináře, který uspořádalo v říjnu 2014 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích. Bylo to již páté setkání archivářů, historiků a pracovníků regionálních muzeí, kteří se zabývají dějinami Židů v Čechách se zaměřením na novodobou problematiku a historii pohraničních oblastí. Účastníci semináře věnovali tentokrát pozornost především rozboru

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkový

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Vydání sborníku finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Český výbor ICOM.

Sleva 20 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Stavěno anděly - Příběh staronové synagogy

Autor: Mark Podwal

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Americký autor a ilustrátor Mark Podwal v publikaci představuje příběh pražské Staronové synagogy, jež je nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Přežila války a pogromy, povodně a požáry, stejně jako urbanistický projekt z konce devatenáctého století, jenž vedl ke zničení převážné části pražského Židovského Města. "Autorovy vypravěčské a výtvarné schopnosti zaujmou zvláště dětské čtenáře, a

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze/ Laces from the Collections of the Jewish Museum in Prague

Autor: Dana Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Katalog obsahuje 70 katalogových položek a je výsledkem dvouletého výzkumu muzejních pracovníku. Zahrnuje zastupné exempláře pro nejvýznamnější příklady převážně kovových dracounových krajek z muzejních sbírek. Je členěn do následujících oddílů: krajka na synagogálních textiliích, španier arbet, svatební pokrývky hlavy a oděvy. Kromě detailních barevných fotografií obsahuje také množství podvinků

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Nechť mu Bůh dá vyrůst - Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů

Autor: Dana Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Publikace je výsledkem téměř pětileté práce pracovníků Židovského muzea v Praze, kteří v letech 2004–2009 zmapovali a sepsali všechny dostupné obřízkové textilní donace pocházející z území Čech a Moravy (ať už se nacházely v domácích či zahraničních sbírkách). Obsahuje odborné studie, jednu na téma obřadů souvisejících s narozením dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů a tři

Sleva 20 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem

Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Pesachový příběh tak, jak ho líčí text hagady, připomíná události, které stály v základu samotné existence Izraele jako svébytného národa, tedy vyvedení z egyptského otroctví Hospodinem, B-hem Abrahama, Izáka a Jákoba. Jeho vypravěči i posluchači jsou již po generace ti, kteří dbají v Tóře založeného příkazu, který je též mottem výstavy pesachových hagad ze sbírek Židovského muzea v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Ludvíková,Peter Salner,Blanka Soukupová

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008. Sborník se zabývá dosud méně známými tématy židovských dějin po druhé světové válce. Autorům šlo o to, ukázat, jaké strategie budoucnosti a modely života volila židovská menšina, jejíž přeživší příslušníci byli zbaveni domova, zdraví, majetku a museli se vypořádat s fenoménem hluboké

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

O svitku

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze (vzniklých od 17. do 20. století v českých zemích, Itálii a jinde) najdeme obřadní svitky předčítané v rámci synagogální bohoslužby – především svitky

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Hella Guthová

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje výtvarné dílo Helly Guthové. Hella Guthová (1908–1992) ve 30. letech studovala v Praze, kde také strávila část svého mládí. Většinu díla však vytvořila ve ztížených podmínkách emigrace a mezinárodní umělecké konkurence v Londýně a v Paříži. Přesto díky svému nadání a píli dosáhla značného uznání nejen v 50. a 60. letech, ale i v

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Muž, který si nedal pokoj/ The Man Who Never Gave Up

Autor: Magda Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Katalog věnovaný Josefu Polákovi – významnému historiku umění, muzejníkovi a organizátorovi kulturního života v předválečném Československu, osobnosti, která výrazným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze – byl vydán v rámci stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (2. února – 19. března 2006). Josef Polák prosazoval ideály masarykovského Československa ve funkci

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Judaica Bohemiae 46/2011

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Monotematické číslo vědeckého časopisu věnované vztahu Jana Nerudy k Židům, resp. představení a rozboru jeho antisemitských spisů, jež jsou zasazeny do širšího kulturního a politického kontextu českých i evropských dějin 50.-70. let 19. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 485 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem u dodavatele

Labyrintem Normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti

Autor: Martin Šmok

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu v roce 2017 nabídlo možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 6

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 % Novinka
Sborník příspěvků z 6. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2016 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově a 2014 v Teplicích – zaměřil se i tento seminář,

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele