Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Martin Rajniš

Autor: Martin Rajniš

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Monografie architektonické kanceláře Martina Rajniše, spoluautora obchodního domu Máj a Nového Smíchova, který posledních letech spolu s týmem svých spolupracovníků rozvíjí vizi budoucí trvale udržitelné architektury, která by byla přátelská k lidem i k přírodě. Prostřednictvím fotek, plánků a vizualizací kniha prezentuje 28 projektů, včetně realizované Poštovny na Sněžce. Rozhovor o cestách,

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Zlatý řez 31

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Architektura jako kulturní tvorba je v permanentním dialogu s přírodní základnou, z níž vyrůstá lidská civilizace. Vztah přírody a kultury byl v moderních evropských dějinách vztahem plným napětí, příroda byla považována proti kultuře za cosi nižšího, primitivnějšího, co je třeba překonat a zkrotit. Zároveň s těmito bojovně naladěnými hlasy se ozývaly hlasy těch, kteří považovali přírodu za

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Městský veřejný prostor

Autor: Petr Kratochvíl

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Jsme svědky krize veřejného prostoru nebo jeho renesance? Anebo platí obojí a momenty krize i renesance jsou paralelní procesy, zrcadlící dilemata rozporuplného civilizačního vývoje současnosti? Do jaké míry a jakými prostředky mohou architektura, urbanismus i výtvarné umění svými zásahy do městského prostředí pomoci formovat veřejné prostory jako živou scénu sociální komunikace, jako

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Česká republika - architektura XX. století I. Morava a Slezsko

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Průvodce po moderní architektuře Moravy a Slezska mapuje dědictví stavební kultury 20. století od secese a rané moderny přes funkcionalismus a meziválečnou avantgardu až po nejvýznamější stavby druhé poloviny století včdtně oživení architektonické tvorby po roce 1990.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Zlatý řez 30

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Architektura pro všechny smysly.

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Rem Koolhaas: Texty

Autor: Jana Tichá

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Druhý svazek edice čtení o architektuře přináší pět textů jednoho z nejvlivnějších architektů současnosti, Rema Koolhaase. Byly napsány v rozmezí let 1993-2001, tedy před masovým rozšířením internetu, před teroristickým útokem na World Trade Center a před současnou finanční krizí. Archiktektonická a urbanistická realita, kterou popisují, ale trvá a představuje stále stejně nesnadný problém

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Diference. Topografie současné architektury

Autor: Ignasi De Solá-Morales

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Nová edice nakladatelství Zlatý řez, nazvaná čtení o architektuře, si klade za cíl vydávat v kapesním formátu knížky, které obsahují výrazné osobní formulace důležitých témat moderní a současné architektury. Diference. Topografie současné architektury je soubor esejů španělského architekta a teoretika Ignasiho de Sola-Moralese z osmdesátých a devadesátých let dvacátého století.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Oxymorón a pleonasmus - Texty kritické a projektivní teorie architektury

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje editorský výběr 13 textů z let 1983-2009, jejichž autory jsou přední američtí teoretikové a historikové architektury, a odráží tak posun, k němuž došlo v interpretaci architektury od 60. let 20. století do naší doby. V prvním desetiletí 21. století se jako reakce na kritickou teorii architektury, která dominovala akademickému diskursu od 60. let 20. století, vyvinula teorie

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Zlatý řez 35 - Automobil, architektura a město

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Nové vydání časopisu Zlatý řez obsahuje teoretické úvahy na téma dopravy ve městě, nedávno realizované projekty architektonických intervencí do městské infrastruktury z Holandska, Španělska, Dánska a Velké Británie, a také blok příspěvků z konference Architektura ve službách motorismu, kterou uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze v září 2012.

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Oxymorón a pleonasmus II - Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury

Autor: Monika Mitášová

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
12 původních rozhovorů Moniky Mitášové s teoretiky a historiky architektury, kteří působí na amerických univerzitách a zásadním způsobem utvářejí současnou teoretickou debatu o architektuře: Kenneth Frampton, Michael K. Hays, Mark Wigley, Mary McLeod, Beatriz Colomina, Stan Allen, Joan Ockman, Robert Somol, Sarah Whiting, Michael Speaks, Jeffrey Kipnis, Sylvia Lavin.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Architektura:tělo nebo obraz?

Autor: Jana Tichá

publisher: Zlatý řez

0 / 5
Čítanka textů o moderní a současné architektuře nabízí pohledy předních architektů a teoretiků na vztah architektury, její materiální podstaty a jejího obrazu. Hledá odpovědi na otázky, které před nás klade současná civilizace  a kultura.

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Architektura a krajina - Texty o moderní a současné architektuře VII

Autor: Jana Tichá , kol.

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 % Novinka
Díla krajinářské architektury se vyznačují proměnlivostí danou tím, že jejich materiálem je živá hmota, jejíž esenciální vlastností je růst.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Monumenty

Autor: Andrea Thiel Lhotáková

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Fotografický projekt subjektivním způsobem interpretuje jedny z nejvýraznějších staveb 20. století na českém území, včetně těch málo známých a opomíjených. Oproštěním se od detailů odvádějících pozornost zůstává esence architektonického díla. Absence měřítka, kompozice zjednodušená na základní tvary a pocit rozpuštěnosti vztahu budovy k reálnému prostředí vyzdvihuje původní architektovu vizi

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

NIO architecten

Autor: Maurice Nio

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Většina projektů NIO architecten se týká zdánlivě neatraktivních technických prostorů, jako jsou tunely pod železnicí, dálnicí, rodinné domy v protihlukové bariéře, nákupní centrum pod železničním viaduktem, ekologická spalovna odpadků a mnoho dalších. Všem těmto prostorům dává Maurice Nio novou, jedinečnou identitu, na které je patrný jeho zájem o filozofii a výtvarné umění. Kontext je pro

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Zlatý řez 33 - Inventura urbanizmu

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Toto vydání časopisu Zlatý řez bezprostředně navazuje na konferenci Inventura urbanismu, která se konala ve dnech 8. a 9. října 2010 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Není však sborníkem příspěvků z konference, nýbrž přináší editorský výběr textů, které rozšiřují platformu pro pokračování diskuse o současném urbanismu, kterou konference otevřela. Základ slova urbanismus najdeme v latinském

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Go 70s - Architektonický průvodce po vybraných stavbách 70. let v centru Prahy

Autor: kol.

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Architektonický průvodce po vybraných stavbách 70.let v centru Prahy. Mapy, texty, fotografie a plány.

Sleva 20 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Jasan Burin architekt: Jistoty a pochyby - Jasan Burin Architect: Certainties and doubts

Autor: Klára Brůhová , Marco Maio , Petr Vorlík

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Kniha sleduje životní osudy a dílo česko-amerického architekta Jasana Burina (1929). Úvod patří jeho poutavému životnímu příběhu, zaznamenanému formou osobního vyprávění, jádrem knihy nicméně zůstává jeho architektonická práce. Burinova pestrá architektonická tvorba je interpretovaná v kontextu dějin architektury 20. století a představená důkladněji prostřednictvím 53 vybraných projektů

Sleva 20 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem u dodavatele

Architektura na prahu informačního věku

Autor: Jana Tichá

publisher: Zlatý řez

0 / 5
texty  o moderní a současné architektuře

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

ARTEC Architekten

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Katalog k výstavnímu projektu ARTEC Architekten.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Bára - neuvěřitelný příběh věže / The incredible story of a tower

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Architekt Martin Rajniš postavil nedaleko Chrudimi dřevěnou rozhlednu. 4 dny po slavnostním otevření ji rozmetalo tornádo. Dnes opět stojí.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Oxymoron & pleonasm III - Conversations on American Critical and Projective Theory of…

Autor: Monika Mitášová

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
The book contains twelve interviews focusing on the problem of critical and projective approach to architectural thinking and design discussed by leading American theorists, historians and practitioners of architecture.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Zlatý řez 37 - Poučení z modernity? / Learning from Modernity?

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Tématem 37. čísla Zlatého řezu je modernita a s ní spojené otázky - co znamenala pro architekturu, jak se v architektuře projevovala a co z ní dnes zbývá. Jestli je jedna modernita, nebo více modernit, jestli se dá snadno popsat, nebo je to jev tak komplexní, že každý pokus o definici je nutně jen provizorní? Je vůbec minulostí, nebo v ní stále ještě žijeme?

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Architektura a globalizace - Texty o moderní a současné architektuře 5

Autor: Jana Tichá (ed.)

publisher: Zlatý řez

0 / 5
20 %
Globalizace je fenomén, o kterém se v posledních letech hodně hovoří, a který nejspíš právě proto, že je předmětem živé diskuse, vzdoruje jednoduché definici. Ačkoli její primární projevy jsou ekonomické, globalizace má dalekosáhlé důsledky kulturní a společenské. Co znamená globalizace pro architekturu?

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Architektura v informačním věku

Autor: Jana Tichá

publisher: Zlatý řez

0 / 5
Kniha je volným pokračováním antologie textů o moderní a současné architektuře, která vyšla v roce 2001 pod názvem Architektura na prahu informačního věku. Drobný rozdíl v názvech obou knih není třeba brát doslovně, ale spíš jako námět k zamyšlení nad otázkami, které dnešní architektonickou tvorbu a její reflexi provázejí.

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele